Bestaande Woning Bouw
van doen naar sturen

23 oktober, 2014 | Haico van Nunen

De traditie en hoge mate van professionaliteit
De afgelopen dertig / veertig jaar is het beheer van de sociale huurwoningen in technische zin steeds professioneler geworden. De deskundigheid binnen de organisaties van woningcorporaties is hoogwaardig. Nu gaat het in de praktijk niet alleen om deskundigheid, maar evenzeer om effectiviteit en efficiency. Nu de middelen van de corporaties onder spanning staan, is het zoeken begonnen om in samenhang met de markt een antwoord hierop te geven, waarbij de kosten-kwaliteitsverhouding en de gehele betrokken keten verbeterd worden en er op termijn volop ruimte ontstaat voor innovatie. Dit vraagt wel om kennis over de kwaliteitsaanpassingen en de wetmatigheden van de aanpassingen. In een workshop zijn de belangrijkste vraagstukken over de vraag besproken. Het geeft een kader om de eigen weg van transformatie te toetsen. In het kort de thema’s die van belang zijn.

Het begint met het beleid, en hoe dat geformuleerd is. Iedere corporatie heeft zijn eigen beleid en accenten daarin die voor de specifieke situatie gelden. Er is echter een rode draad aan te geven die veel corporaties zullen herkennen. In het ‘Essay’ (1) zijn negen velden genoemd, op basis van de drie levenssferen (wonen zorgen en werken) en de drie beleidsterreinen ( betaalbaarheid en doelgroepen, individualiteit en keuzevrijheid en sociale omgeving en participatie). De matrix en de bijbehorende beleidskeuzes geven richting aan de individuele projecten en de benadering daarvan.Lees verder

Categorie: Beheer, Kwaliteiten, Proces | Schrijf een reactie »

Soms is achteruitgang een stap voorwaarts

13 oktober, 2014 | admin

Door: Yuri van Bergen

Vorige week werd zowel in de krant (1) als op televisie (2) het ‘Centurion’ moment van Eindhoven naar voren gehaald. Sinds de grote reorganisatie, genaamd Centurion, van Philips en later het faillissement van DAF zijn ze in het zuiden anders gaan nadenken over de toekomst. De slimste stad van Nederland heeft in vijfentwintig jaar laten zien dat het samenwerken van onderaf meer ruimte biedt aan creativiteit en ondernemerschap. De regio plukt daar nu haar vruchten van. En de groei is er nog niet uit. We staan pas aan het begin van wat een nieuwe werkelijkheid zou kunnen worden. In steden als Seattle, Hamburg en Eindhoven begint er langzaam een nieuwe werkelijkheid te ontstaan van bruisende steden met energie, optimisme en daadkracht. En waar op stedelijk niveau sneller en in samenspraak de problemen met de burgers worden opgelost.

Lees verder

Categorie: Proces, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »

de consument centraal

9 oktober, 2014 | Haico van Nunen

Laatst kreeg ik een persoonlijke e-mail van Philips met een uitnodiging voor de ‘Innovation Experience’ (1). Normaal bedoeld voor werknemers, relaties en de pers, maar dit jaar ook (voor het eerst) voor enkele ‘consumenten’. Om dat duidelijk te maken, stond op de badge ook echt ‘consument’, alsof het een functie betrof. Maar het gaat om het idee, en dan niet alleen om de klant centraal te stellen op papier, maar deze ook daadwerkelijk erbij te betrekken. Een mooie gelegenheid om eens te zien waarop een wereldspeler haar innovaties richt en hoe dat wordt gepresenteerd. De setting (Evoluon, de voormalige wetenschapstentoonstelling van Philips) en de algemene introductie door de directievoorzitter Benelux waren veelbelovend. Vervolgens werden in enkele sessies nieuwe toepassingen getoond. Dit varieerde onder meer van een luchtzuiveraar tot een medisch dossier en medicijnenverstrekker, en van dynamische verlichting in de stad naar hoe de winkelervaring kan veranderen met licht en locatie. Twee wil ik er uitlichten, aangezien ze aan spreken en als voorbeeld voor de bouwsector kunnen dienen. Daar wordt immers al jaren gesproken over de ‘klant centraal’.


Lees verder

Categorie: Doelgroep, Productinnovatie, Wonen | Schrijf een reactie »

SAMENSPEL MET BEWONERS

2 oktober, 2014 | admin

Auteur: Dagmar Ebbeling

Het betrekken van bewoners bij het maken van renovatieplannen – groot of klein – is steeds vaker onderdeel van de planvorming. Regelmatig zitten we om tafel met een groep bewoners, die samen een klankbordgroep vormen, om plannen door te spreken voordat deze aan alle bewoners worden gepresenteerd. Het doel van deze klankbordgroep is dat we samen kunnen bedenken aan welke veranderingen, aanpassingen en keuzemogelijkheden de bewoners de meeste behoefte hebben.


Lees verder

Categorie: Proces, Renovatie en onderhoud, Wonen | Schrijf een reactie »

nieuw aanbod PV in de schappen

25 september, 2014 | Haico van Nunen

De stap om PV-panelen aan te schaffen wordt binnenkort nog eenvoudiger. Het assortiment van de Ikea wordt uitgebreid met zonnepanelen. Daarmee kunnen bewoners zelf kiezen om energie op te wekken. Het sluit aan bij de trend van keuzevrijheid. De bewoner kiest zelf wat hij wil en hoe het eruit ziet. Dat is een trend die steeds vastere vormen aanneemt, onder het mom van Bewoners aan de Knoppen. Nog niet eens zo heel lang geleden was het voor een huurder een keuze tussen ‘wit’ of ‘wit met een wolkje’ als het over tegels ging. Ondertussen is ook voor de huurder een heel assortiment ter beschikking en zijn er keuzes met betrekking tot de inrichting (wel of geen open keuken) en afwerking (meer kastjes of een andere kraan). Bovendien beperkt de keuze zich niet alleen meer tot het eindresultaat, maar ook het proces en het moment waarop de ingreep plaatsvindt zijn onderwerpen waar de bewoner invloed op heeft. Iets wat voor de eigenaar bewoner heel normaal is, maar voor de huurders nog niet altijd. De veranderingen zijn ingezet.Lees verder

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Wonen | 1 Reactie »

De toekomst van een nieuwe generatie

23 september, 2014 | Haico van Nunen

Door: Yuri van Bergen

Vorige week zondag moest mijn vriendin werken tijdens een photoshoot van Pauline van Dongen (1). Wie? Die modeontwerpster gezien bij DWDD, met een jurk waarin pv-cellen waren aangebracht. Het idee is dat na twee uur buiten te hebben gelopen je voldoende energie hebt opgewekt om bijvoorbeeld je telefoon weer op te laden. Goed idee toch!? Ik dacht, laten we deze innovatie vanuit de modewereld eens combineren met de ontwikkeling van de vierde generatie zonnecellen (2) en het dilemma van een energie neutrale woningvoorraad is opgelost! Ik zie mezelf in de toekomst al thuiskomen in mijn woning. Hang mijn pv-jas in plaats van aan de kapstok aan het elektrische boilervat, zodat het huis kan worden verwarmd. En steek vervolgens mijn pv-paraplu in de standaard om de ‘huis-accu’ bij te laden. En waarom niet al mijn bewegings-, zonne- of windenergie van die dag mee naar huis nemen in plaats van te laten liggen, eerlijk verdiend toch?


 


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »