Bestaande Woning Bouw
duurzaamheid, het is maar hoe je het bekijkt (1)

5 oktober, 2015 | Haico van Nunen

‘Doelstellingen energieakkoord dichterbij met meer vervangende nieuwbouw’ koppen diverse nieuwssites (1). De titel riep bij mij toch wel wat vraagtekens op. Maar toen ik het nog eens las moet ik toegeven dat de titel eigenlijk toch wel klopt. Het ENERGIEakkoord zal daarmee eerder gehaald worden. Nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal zijn en wellicht zijn ze zelfs energieleverend. Als je meer woningen met label E-F-G sloopt en daar Nul-Op-de-Meter voor terug bouwt dan draagt dit bij aan de doelstelling uit het energieakkoord. Ook met renovatie zijn die doelstellingen mogelijk, maar die opgave vraagt meer afstemming en maatwerk en het tempo ligt misschien lager.
Wat me echter triggert is dat als we breder naar DUURZAAMHEID kijken dan alleen energie, we zien dat met meer nieuwbouw er een nóg grotere slag gemaakt moet worden dan dat we op dit moment al moeten maken om de uitstoot van materialen te reduceren. En daar wordt niet over gerept. Zeker als we woningen al gaan vervangen na vijftig jaar, zoals wordt voorgesteld. Men hanteert daarbij een technische levensduur van een woning van vijftig jaar, terwijl de belangrijkste constructie bestanddelen van een gebouw (binnenspouwblad, buitenspouwblad en vloeren) op een levensduur van 100+ jaar staan (2). De genoemde vijftig jaar is de economische grondslag voor de exploitatie van een complex, waarvan ook corporaties weten dat de woningen langer blijven staan. Kijk je anders naar een woning dan blijkt dat die veel langer mee kan gaan. Zo kun je stellen dat, de te verwachten gemiddelde levensduur van een woning minimaal 120 jaar is(3).


Het verschil in milieulast tussen een levensduur van 120 jaar of 60 jaar bedraagt 33 procent


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad | Schrijf een reactie »

Symposium Voetafdrukken van de samenleving

29 september, 2015 | Roel Simons

Op dinsdagochtend over het Limbopad naar de Zwarte Doos in Eindhoven. Lees een hoofdstuk van het nieuwe boek ‘Traktaat’, vat de inhoud kort en krachtig samen en presenteer dit aan vakgenoten. Dit was de opdracht voor de deelnemers aan het symposium ‘Voetafdrukken van de samenleving’ van dinsdag 22 september 2015. Kennis halen, maar ook brengen was het doel. En na het horen van zes presentaties, opvolgend met korte discussies, was de inhoud van het gehele boek besproken en gingen de deelnemers tevreden naar huis.
Na het Essay over de toekomst van de woningvoorraad dat vorig jaar uitkwam, stond vorige week de boekpresentatie van het Traktaat op het programma. Ter nagedachtenis aan Martin Liebregts was het idee ontstaan om samen met enkele woningcorporaties het leuke met het zinvolle te combineren. Het moment van de boekpresentatie was dus een mooi moment kennis met elkaar te delen. Als oprichter van deze Kennisbank bestaande woningbouw, voormalig docent aan de hogeschool Rotterdam en universiteit Eindhoven, hoofdredacteur van RENDA en regisseur van de beurs Renovatie en Transformatie vond hij kennisdelen van groot belang.
Als experiment kwam een select gezelschap van woningcorporaties bij elkaar op de Technische Universiteit Eindhoven om het Traktaat in ontvangst te nemen. In de vorm van een (mini) Symposium werden de deelnemers verdeeld in een zestal groepjes waarvan ieder de opdracht kreeg om een deel van het boek te lezen en een pitch te geven. De reflecties van deze dag worden de komende tijd gepubliceerd in lijn met de traditie kennisdelen met de nieuwe generatie.

 

Het Traktaat is het vierde boek van de BouwhulpGroep in de reeks van boeken over de ontwikkelingen in de bestaande woningbouw. De ondertitel ‘voetafdrukken van de samenleving’ beschrijft in één treffende zin de inhoud. Het boek beschouwt de ontwikkeling van de Nederlandse woningvoorraad in de gemaakte voetafdrukken en neemt je mee op een reis van 100 jaar langs onze woning- en stedenbouw. Wil je meer weten over de voetafdrukken die onze Nederlandse woningvoorraad hebben? Klik dan hier.

Categorie: Stedenbouw en architectuur, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Overpeinzing: Is de rek uit ketenintegratie?

24 september, 2015 | Yuri van Bergen

De rek lijkt er bij ketenintegratie wel een beetje uit. In de afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in een ’conceptuele’ benadering van de productieketen in de bestaande bouw. En met succes! Door een betere afstemming van de opgave en het gesprek over de oplossing over de projecten heen te voeren is er een besparing behaald van circa vijfentwintig procent op met name de proceskosten. Maar met het oog op betaalbaar en comfortabel wonen is dit nog maar de eerste stap. Voor de vraag naar een duidelijk aanbod met bewoners aan de knoppen lijkt het toch weer een ‘projectje’ te worden en verliest de markt zijn dynamiek. En als het conceptuele tegen haar grenzen van optimalisatie aanloopt en de traditionele markt deze voorsprong weer weet in te halen met een verbeterde prijs-kwaliteit zijn we dan eigenlijk wel op het punt waar we wilden zijn? (1). Of is er de vraag naar verdere innovatie waarbij de sprong wordt gemaakt van het organiseren naar het maken?Lees verder

Categorie: Kosten, Proces, Productinnovatie | Schrijf een reactie »

Volkshuisvesting in een veranderende stad

17 september, 2015 | Roel Simons

De stad verandert voortdurend en is onderhevig aan de korte termijn aanpassingen van bewoners, eigenaars, ontwikkelaars en corporaties tot lange termijn aanpassingen van de overheid. Sloop, nieuwbouw, onderhoud, renovatie, transformatie, alles loopt kriskras door elkaar volgens de geldende plannen. Is krimp een thema, dan denken we aan verdunnen, gaat het over woningtekort dan bouwen we woningen, zijn er vluchtelingen dan zoeken we naar opvangmogelijkheden. Hiermee verandert niet alleen de samenstelling van bewoners in de stad, maar ook de vraag aan onze gebouwde omgeving.Lees verder

Categorie: Stedenbouw en architectuur, Voorraad, Wonen | 1 Reactie »

Ruimte in beleid gebruiken voor betaalbaarheid

9 september, 2015 | Haico van Nunen

Door: Haico van Nunen en Yuri van Bergen

De kerntaak van woningcorporaties is het voorzien in een huisvestingsbehoefte van mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien (1). In de praktijk betekent dit dat er ‘goede woningen’ tegen ‘betaalbare prijzen’ verhuurd worden aan mensen die daar ‘recht op hebben’. Maar wat is een goede woning voor een goede prijs? En hoe bepaal je als maatschappij de kwaliteit van wonen? Sinds de invoering van de Woningwet (2) is er vanuit de politiek gestuurd en gestimuleerd door middel van meetlatten en subsidies voor zowel beheerder en huurder. Maar met een terugtrekkende overheid en een erfenis van andere tijden is de vraag: hoe moeten we de ruimte in beleid gebruiken voor betaalbaarheid? Met het formuleren van voorraadbeleid, huurbeleid en het aanscherpen van de maatschappelijke ambitie over wat betaalbaarheid van wonen is, moet hiervoor gezorgd worden.Lees verder

Categorie: Doelgroep, Kosten, Wonen | 1 Reactie »

OVERPEINZING: WAAR STOPT DE HERHALING EN BEGINT HET PROJECT?

2 september, 2015 | Yuri van Bergen

Dat betaalbaarheid de grote opgave is wordt steeds zichtbaarder in de praktijk van renoveren. Door het zoeken naar nieuwe vormen van herhalen wordt in de huidige praktijk geprobeerd om ruimte voor een (her-)investering te vinden. Maar naast een optimalisatie van de onderhoudspraktijk door betere samenwerking (1) en innovatie met het benutten van toekomstige besparingen op woonlasten (2) staan er weinig lichtpuntjes aan de hemel.
Er zijn allerlei goede ideeën en er zitten zeker bruikbare initiatieven bij maar de ‘huis-tuin en keuken aanpak’ voor de gemiddelde (huur-) woning in een serie van één is er niet. Het is op dit moment nog veel de keuze uit alles of niets.

Echter de grote opgave is niet alleen betaalbaar maar betaalbaarheid en individualiteit en kwaliteit. Alleen door anders te gaan kijken naar de voorraad kan er begonnen worden met het anders denken over oplossingen. Een duidelijk voorbeeld is onze wereldberoemde uitvinding de ‘doorzonwoning’. Met zo’n 3,5 miljoen woningen vertegenwoordigt dit product bijna de helft van onze woningvoorraad (3).
Een opgave van deze omvang past natuurlijk in de traditie van beproefde technieken als industrialisatie, concepten of formules (4). Iedereen kan zich dan voorstellen dat wanneer dezelfde oplossingen (als product en of proces) zich voordoen dat na enige tijd 80 procent van de werkzaamheden nog maar 20 procent van je tijd vragen (5). En dat deze optimalisatie door herhaling benut kan worden om te blijven concurreren of misschien zelf te innoveren.

Maar wat doen we met de overige 20 procent van deze werkzaamheden? Gaan we deze weer traditioneel als project invullen en verschuiven we de risico’s dan weer naar derden? Of gaan we zelf het risico nemen en stellen we ons de opgave verder te optimaliseren?


Bronnen:
(1) ‘Van samenwerken naar samen werken: wonen in de 21ste eeuw’, Yuri van Bergen, 13 januari 2015, bestaandewoningbouw.nl
(2) Onder meer het programma ‘Stroomversnelling’ vanuit de energiesprong.
(3) ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts en Haico van Nunen, 2014
(4) ‘Conceptwoning of woningconcept?’ Haico van Nunen, Renda nr. 6 2014
(5) Het Paretoprincipe gaat er vanuit dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken.

Categorie: Componenten, Kosten, Serie van één | 2 Reacties »