Bestaande Woning Bouw
OVERPEINZING: NOMMER DAN NOM

8 september, 2016 | Yuri van Bergen

(Leestijd 3 – 5 minuten)

Afgelopen zomer had ik het geluk mijn vakantie te kunnen combineren met een bezoek aan de olympische spelen in Rio de Janeiro. Of waren deze olympische spelen voor mij slechts het excuus voor een bezoek aan een van de mooiste natuurgebieden ter wereld? Laten we zeggen dat de waarheid ergens in het midden lag. Maar de tegenstelling tussen ons menselijk handelen en de ongerepte natuur werd mij helaas wel duidelijk tijdens deze tropische vakantie. Hoe duurzaam is eigenlijk mijn ‘natuur’ vakantie op deze ‘groenste’ Olympische Spelen ooit?(1).

De vraag is ook tot welke prijs in zogenaamde duurzaamheidspunten onze dromen en bestemmingen mogen gaan als we samen praten over een duurzamere wereld?(2). Want alleen door de retourvluchten van mij samen met een kwart van de wereld aan sporters, bobo’s, begeleiding, promotie en supporters te schrappen hadden we waarschijnlijk in Nederland met één klap onze CO2 doelen voor 2050 behaald(3).

Één ding is mij de afgelopen jaren wel duidelijker geworden: met terugkijken komt er geen duurzamere wereld voor terug. Sinds de club van Rome eind jaren tachtig staat duurzaamheid op de politieke agenda. Helaas is het resultaat nog niet zichtbaar omdat we onze afvalbergen voor ons uit zijn blijven schuiven. Nog voor de zomer liet een collega-schrijver (red. dr.ir. Haico van Nunen) op deze blog zien welke initiatieven ter verbetering van het milieu en de gebouwde omgeving hebben plaats gevonden(4). En als we deze inspanning van bijna vijfentwintig nationale programma’s tegenover het resultaat vandaag plaatsen hebben we nog weinig om echt trots op te zijn.Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Wonen | Schrijf een reactie »

Aandacht voor duurzaamheid: de uitdaging

28 juli, 2016 | Haico van Nunen

Het vorige artikel eindigde met de formule voor factor 20. Eigenlijk een hele eenvoudige manier om met drie variabelen aan te geven dat de milieudruk op dat moment moest veranderen, als we niets deden. Kijken we op die manier ook naar de hedendaagse opgave dan zien de variabelen er al weer iets anders uit. Er zijn nu ongeveer 7,3 miljard mensen op de wereld. De voorspellingen variëren, maar naar verwachting komen we tussen de 9 en 12 miljard inwoners uit in 2050 (1). Ook de economie laat een stijging zien richting 2050 (2). De duurzaamheidsambities die de Nederlandse overheid heeft uitgesproken zijn op de Wereldtop in Parijs aangescherpt tot 95% in 2050 (3). Als dat de uitgangspunten zijn dan zien we dat we niet naar een factor 20 maar naar een factor 23 moeten gaan(4). Dus van alles wat we doen mogen we nog maar 1/23 over houden.


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad | 2 Reacties »

Aandacht voor duurzaamheid: Factor 20

19 juli, 2016 | Haico van Nunen

Door de jaren heen is de aandacht voor milieu van wisselende omvang geweest. Met de komst van de industrialisatie kwamen er meer producten binnen bereik van iedereen. Vanaf de wederopbouw steeg de welvaart en doordat producten zoals een wasmachine werk uit handen nam kregen mensen naast werk ook vrije tijd. Maar die groei had ook een keerzijde. De druk op het milieu nam toe. Maar ja, dat was logisch omdat er meer geproduceerd werd. Pas in 1972 werd deze opvatting (dat productie en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn)voor het eerst losgelaten. In’ The limits to growth’ (1) wordt voor het eerst gesteld dat de milieudruk niet evenredig mocht toenemen met de productie.Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Het tij gekeerd

23 juni, 2016 | Haico van Nunen

In een serie over duurzame opschaling van energiezuinige renovatie

Nu lijkt het tij gekeerd. Voor de nieuwbouw geldt een EPC 0,4. En waar je de afgelopen jaren niet hoefde te spreken over een lagere EPC zonder gigantische meerkosten, is het nu heel normaal om vooruit te kijken en te kiezen voor een energie neutrale (1) woning of een nul op de meter woning (2). De afgelopen jaren is een trend ingezet via passiefhuizen, actief huizen, CO2 neutrale huizen naar bijna energieneutraal en zelfs energieleverende woningen. Alleen al het feit dat er wel honderd verschillende termen lijken te zijn (iedere aanbieder heeft zijn eigen conceptnaam) maakt al duidelijk dat het leeft. Het is in ieder geval een marketing instrument om woningen in de markt te zetten. De markt loopt nu dus vooruit op de regelgeving. Dat wordt natuurlijk enkel en alleen gedaan als er ook gebruik wordt gemaakt van het aanbod.Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Voorraad | Schrijf een reactie »

voor de troepen uit

16 juni, 2016 | Haico van Nunen

door:  dr. ir. Haico van Nunen en Yuri van Bergen

We zijn momenteel getuige van een voor de bouw vreemd fenomeen; er is op dit moment een aanbod dat verder gaat dan de wetgeving. In de geschiedenis van honderd jaar bouwen is dat nog nooit voorgekomen! Onderzoek heeft laten zien dat onze nationale bouwregelgeving is gebruikt als ondergrens voor de gebruiker van woningen. Een reddingsboei voor minimale duurzame kwaliteit op een maatschappelijke koers voorwaarts. Met de uitzondering op ruim 7,5 miljoen woningen daar gelaten, heeft de maker van deze woningen deze grens historisch altijd gebruikt als maatstaf voor kwaliteit van onze gebouwde omgeving. Of het nu de Wenken en Voorschriften waren, de Modelbouwverordening en later het Bouwbesluit (1). Bij iedere aanscherping van deze eisen kwam er de reactie dat het technisch niet mogelijk was en de extra kwaliteit het eindproduct te duur zou maken. Of dat het niet kon én te duur werd. Maar de geschiedenis heeft inmiddels laten zien dat na bij een aantal woningen de slag te hebben gevonden de prijs begon te dalen en de verbeterde kwaliteit langzaam gemeengoed werd. Met name de energetische kwaliteit van onze woningvoorraad heeft het zwaar gehad. Maar sinds een aantal jaar waait er een duurzame wind door de voorraad heen. Er bevinden zich (herhaalbare) oplossingen die meer kwaliteit te leveren dan de wet minimaal voorschrijft. Het kantelpunt voor energieambities blijkt na ruim vijftig jaar te zijn gevonden!

 


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Begrip van het verleden biedt kansen voor de toekomst

25 mei, 2016 | Haico van Nunen

‘Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst’ . Menig reclame eindigt met deze verplichte zin. Het maakt duidelijk dat je zorgvuldig om moet gaan met aanpassingen van een woning. Een goed ontwerp uit het verleden kan na aanpassingen heel anders ervaren worden. Het is een kwestie van herkennen waarom een woning zo ontworpen is, om vervolgens te beslissen wat je met die kennis doet. Ieder gebouw dat gerealiseerd wordt is een weerspiegeling van zijn tijd. Of het nu gaat over de eerste tuindorpen, de jaren dertig woningen, de uitbreidingen van de jaren zestig of de Vinex-wijken, ze laten allemaal zien hoe we op dat moment nadachten over het leven en wonen.Lees verder

Categorie: Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »