Bestaande Woning Bouw
Taal van de volkshuisvesting

3 mei, 2016 | Haico van Nunen

Binnen de volkshuisvestingsopgave (1) worden afspraken gemaakt. Afspraken over aantallen woningen, kwalitatieve verbeteringen of thematische ambities op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid of duurzaamheid.
Het maken van afspraken vraagt van alle betrokken partijen om zich in te kunnen leven in de situatie van anderen en te begrijpen wat voor de ander belangrijk is. Nu lijkt het vaak of partijen, waaronder bijvoorbeeld overheid, corporaties, aanbieders en bewoners, een andere taal spreken. Dat komt de communicatie niet ten goede. We hebben het over hetzelfde begrip, maar iedere partij geeft er zijn eigen invulling en betekenis aan. Het zal dan ook niet voor niets zijn dat de ‘Babylonische spraakverwarring’ (2) te maken heeft met het realiseren van een gebouw. Omdat het volk na de zondvloed niet verder wilde reizen kregen ze verschillende talen, zodat hun gezamenlijke doel, het bouwen van een toren, nooit bereikt werd. In navolging van dit Bijbelverhaal kun je stellen dat je om je uiteindelijke doel te bereiken een zelfde taal moet spreken. Zolang dat niet het geval is kan er ook niet met elkaar over de inhoud gesproken worden.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Renovatie en onderhoud, Wonen | Schrijf een reactie »

overpeinzing: van consumenten naar makers

25 april, 2016 | Yuri van Bergen

Met de verandering van de wereld om ons heen wordt er ruimte geboden om anders te kijken en daardoor ook anders te denken. We bewegen ons langzaam van een informatie- en kenniseconomie naar een betekeniseconomie waar mensen geen consumenten meer zijn maar makers (1). Waar enkel winst niet meer het doel is maar een maatschappelijke bijdrage voorop staat. Een verandering in ons denken en doen die verder reikt dan de verkoop van ‘slavenvrije’ chocolade via Tony Chocolonely en sociale experimenten als de Stichting ‘Koken met Oma’(2). Ook onze Nederlandse woningvoorraad moet er aan geloven. De vraag naar een hogere duurzame kwaliteit van wonen begint ingeburgerd te raken en door een economische crisis is het bewustzijn over betaalbaarheid weer zichtbaarder geworden. De (eigenaar) bewoner begint van een huurder bij een woningcorporatie of financiële instelling steeds meer een consument te worden. Een consument die prima zelf een keuze kan maken uit een breed aanbod van oplossingen die voor zijn of haar situatie betaalbaar zijn (3). En daar wringt de schoen! De eigenaar met ambities voor een CO2 neutrale woningvoorraad en financieel gezonde huishoudens op de lange termijn tegenover de bewoner waarvan het belang op korte termijn anders ligt.
Maar wat zou er gebeuren als we deze consumenten een rol geven in de realisatie en zouden gaan behandelen als makers? Misschien hebben de mensen op dit moment geen geld te bieden voor een betaalbare en duurzame woning maar wel hun tijd (4).Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Serie van één | Schrijf een reactie »

EEN FRISSE BLIK OP ONDERHOUD

6 april, 2016 | Yuri van Bergen

Deel 2: in een serie over onderhoud in beweging

Door: Yuri van Bergen en dr.ir. Haico van Nunen

De praktijk van beheer en onderhoud komt na een korte stilstand weer in beweging maar de geluiden zijn diffuus. De wens naar een betaalbare woning en een duurzamere samenleving begint langzaam werkelijkheid te worden. Althans in onze manier van denken. Want nu de stip op de horizon is geplaatst wordt het belangrijk te weten waar we staan voordat we gaan bewegen. Immers het plannen van een reis is op zichzelf nooit het probleem maar hoe plan je een reis als je niet weet waar je staat? In het ergste geval begint iedereen een kant op te bewegen met de kans dat we kostbare tijd en middelen gaan verspillen en men verdwaalt op weg naar een duurzame opschaling van energiezuinige renovaties (1).Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Serie van één | Schrijf een reactie »

Active House: een visie wordt tastbaar

1 april, 2016 | Haico van Nunen

Vorige week vond het event Building Holland in Amsterdam plaats. Voor een ochtendprogramma was mij gevraagd om vanuit de ‘inhoud’ te openen. Het onderwerp: Active House. Een ontwikkeling in Nederland die ik vanaf het begin heb mogen volgen. Als wetenschapper is het leuk om kennis te delen, maar nog leuker als je ziet dat het zich continue verbetert, door voorbeelden uit de praktijk. In deze presentatie heb ik het verhaal verteld over hoe een visie tastbaar werd in Nederland.

Op reis
Het voelt een beetje als een reis in de tijd. In 2010 zijn we met Active House in aanraking gekomen. Active House komt uit Denemarken en de eerste keer dat ik er van hoorde werd het verhaal verteld aan de hand van een figuur met lijnen (1). In dat verhaal ging het over het vermijden van ‘black fossils’, maar ook over zaken zoals daglicht, water, transport, bewoners en materiaal. Maar boven alles was het een verhaal over wonen. Deze uiteenzetting vormde voor ons het startpunt voor de Poorters van Montfoort (2). Op dat moment was Active House nog vooral een visie, de specificaties waren nog in voorbereiding. Wel waren er drie centrale thema’s benoemd, namelijk energie, comfort en milieu. Om toch een houvast te hebben bij het ontwerp zijn we de woonwensen (prestaties) die we bij de bewoners opgehaald hebben, in negen verhalen gaan vastleggen. Als rode draad zijn de begrippen ‘licht, lucht en ruimte’ gehanteerd. Met de visie, de thema’s en de rode draad is het ontwerp voor Montfoort gemaakt.
Parallel aan het ontwerp van het project in Montfoort ontwikkelt Active House zich ook. De prestaties worden nader geformuleerd en er komt een publicatie (specificatie) waarin waardes worden gekoppeld aan de prestaties. Deze prestaties kunnen met behulp van een ‘Active House radar’ aangegeven worden (2). Een dergelijk radar is voor de Poorters van Montfoort achteraf gemaakt.

Abstracte weergave van de verschillende stromen binnen het wonen. Denk aan mensen, informatie, daglicht, water, energie, transport, materiaal, etc.

Lees verder

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Kwaliteiten | Schrijf een reactie »

op weg naar strategisch onderhoud

23 maart, 2016 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en dr.ir. Haico van Nunen

Het wordt wel eens vergeten maar de praktijk van onderhoud is een belangrijk onderdeel van ons leven. Naast onze persoonlijke verzorging gaat er veel tijd en energie naar het onderhouden van de dingen die we belangrijk vinden. Ga voor jezelf maar na. Wie onderhoudt er niet de tuin, de auto, de vloerbedekking en het huis waarin je woont? We zouden het allemaal wel willen laten doen maar wie heeft daar het geld voor over? Voor de helft van onze woningvoorraad ligt deze verantwoordelijkheid bij de eigenaar bewoner (en vereniging van eigenaren). De ander helft , de professionele beheerders besteedt dit grotendeels uit aan de markt. Tot tien jaar geleden was deze praktijk dan ook het domein van de ‘techneuten’ met de opgave het in standhouden van een ‘acceptabele’ kwaliteit in verhouding tot een ‘betaalbare’ prijs. Een verborgen wereld omdat onderhoud simpelweg niet aantrekkelijk is. Zeg nou zelf, wat doe je liever? Het gras maaien of naar een tuincentrum gaan, je auto wassen of een nieuwe uitzoeken en wie van ons vindt het schilderen van je kozijnen in het voorjaar nu werkelijk leuk?Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Kwaliteiten, Serie van één | Schrijf een reactie »

OVERPEINZING: EEN BLOKJE OM IN DE GEBOUWDE OMGEVING

8 maart, 2016 | Yuri van Bergen

Vorige week kregen we het geschenk van een extra dag en wat is er leuker om die dag te gebruiken om terug te kijken naar een van de allereerste energieneutraal gerenoveerde woningen van Nederland? Samen met alle betrokkenen en minister Blok is er een bezoek gebracht aan de woningen in de Poorterstraat te Montfoort (1).
Om met een goede bril naar de afwegingen voor deze woningen te kijken is het van belang de context van de tijd goed te begrijpen. Dus eerst terug naar het moment waarop de keuze werd gemaakt om als wijze van experiment 10 woningen te renoveren met de ambitie dat de woningen meer energie zouden leveren dan verbruiken. Het was het jaar waarin de Arabische lente was begonnen, het kabinet Balkende IV viel en Rutte I werd gevormd, Twente voor het eerst landskampioen werd en de vuvuzela niet meer uit onze samenleving was we te denken.
Maar het was ook het jaar dat we ons onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerden over de ervaringen van 31 energiezuinige woningbouwprojecten in Nederland (2). Toen de opgave voor een EPC lager dan 0,6 een hele opgave leek.
In dat magische jaar 2010 begonnen we te praten met de bewoners van de Poorterstraat over de plannen voor het wonen in een energie-neutrale woning. Een interessante vraag is dan: “Waarom bleef het bij deze 10 woningen?” (3)Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Serie van één | 2 Reacties »