Bestaande Woning Bouw
Begrip van het verleden biedt kansen voor de toekomst

25 mei, 2016 | Haico van Nunen

‘Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst’ . Menig reclame eindigt met deze verplichte zin. Het maakt duidelijk dat je zorgvuldig om moet gaan met aanpassingen van een woning. Een goed ontwerp uit het verleden kan na aanpassingen heel anders ervaren worden. Het is een kwestie van herkennen waarom een woning zo ontworpen is, om vervolgens te beslissen wat je met die kennis doet. Ieder gebouw dat gerealiseerd wordt is een weerspiegeling van zijn tijd. Of het nu gaat over de eerste tuindorpen, de jaren dertig woningen, de uitbreidingen van de jaren zestig of de Vinex-wijken, ze laten allemaal zien hoe we op dat moment nadachten over het leven en wonen.Lees verder

Categorie: Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Duurzaam delen van onderhoud

10 mei, 2016 | Yuri van Bergen

Deel 3: in een serie over onderhoud in beweging

Duurzaam, duurzaam, duurzaam. De aandacht voor een duurzame samenleving is groot maar ondertussen verbruiken we meer CO2 dan vier aardbollen zouden aankunnen. Het is duidelijk dat er drastische veranderingen nodig zijn. De inkt op het akkoord in Parijs is nog niet opgedroogd of de eerste concessies op een grote stap voorwaarts worden door bestaande belangen beklonken. Laten we eerlijk zijn. De reductie van CO2 uitstoot voor de gebouwde omgeving zal met de huidige visie en oplossingen nooit worden behaald. Om werkelijk de weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad in te slaan zullen we fundamenteel anders moeten denken over de wijze waarop we onze woningen in stand houden en verbeteren. Bekende oplossingen en vertrouwde termen van onderhoud behoren dan tot het verleden (1) en worden ingenomen door diverse vormen van hergebruik (2). Deze verandering in ons denken vraagt niet zozeer om een economische afweging in exploitatie, maar om anders te kijken naar de potentie van het strategisch benutten van hergebruik (3). Want willen we als nieuwe generatie volkshuisvesters met de helft aan middelen de ambities uit Parijs behalen zullen we het kapitaal dat is (weder-)opgebouwd door de vorige generatie slimmer moeten gaan delen.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Onderhoud in beweging, Renovatie en onderhoud, Serie van één | Schrijf een reactie »

Taal van de volkshuisvesting

3 mei, 2016 | Haico van Nunen

Binnen de volkshuisvestingsopgave (1) worden afspraken gemaakt. Afspraken over aantallen woningen, kwalitatieve verbeteringen of thematische ambities op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid of duurzaamheid.
Het maken van afspraken vraagt van alle betrokken partijen om zich in te kunnen leven in de situatie van anderen en te begrijpen wat voor de ander belangrijk is. Nu lijkt het vaak of partijen, waaronder bijvoorbeeld overheid, corporaties, aanbieders en bewoners, een andere taal spreken. Dat komt de communicatie niet ten goede. We hebben het over hetzelfde begrip, maar iedere partij geeft er zijn eigen invulling en betekenis aan. Het zal dan ook niet voor niets zijn dat de ‘Babylonische spraakverwarring’ (2) te maken heeft met het realiseren van een gebouw. Omdat het volk na de zondvloed niet verder wilde reizen kregen ze verschillende talen, zodat hun gezamenlijke doel, het bouwen van een toren, nooit bereikt werd. In navolging van dit Bijbelverhaal kun je stellen dat je om je uiteindelijke doel te bereiken een zelfde taal moet spreken. Zolang dat niet het geval is kan er ook niet met elkaar over de inhoud gesproken worden.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Renovatie en onderhoud, Wonen | Schrijf een reactie »

overpeinzing: van consumenten naar makers

25 april, 2016 | Yuri van Bergen

Met de verandering van de wereld om ons heen wordt er ruimte geboden om anders te kijken en daardoor ook anders te denken. We bewegen ons langzaam van een informatie- en kenniseconomie naar een betekeniseconomie waar mensen geen consumenten meer zijn maar makers (1). Waar enkel winst niet meer het doel is maar een maatschappelijke bijdrage voorop staat. Een verandering in ons denken en doen die verder reikt dan de verkoop van ‘slavenvrije’ chocolade via Tony Chocolonely en sociale experimenten als de Stichting ‘Koken met Oma’(2). Ook onze Nederlandse woningvoorraad moet er aan geloven. De vraag naar een hogere duurzame kwaliteit van wonen begint ingeburgerd te raken en door een economische crisis is het bewustzijn over betaalbaarheid weer zichtbaarder geworden. De (eigenaar) bewoner begint van een huurder bij een woningcorporatie of financiële instelling steeds meer een consument te worden. Een consument die prima zelf een keuze kan maken uit een breed aanbod van oplossingen die voor zijn of haar situatie betaalbaar zijn (3). En daar wringt de schoen! De eigenaar met ambities voor een CO2 neutrale woningvoorraad en financieel gezonde huishoudens op de lange termijn tegenover de bewoner waarvan het belang op korte termijn anders ligt.
Maar wat zou er gebeuren als we deze consumenten een rol geven in de realisatie en zouden gaan behandelen als makers? Misschien hebben de mensen op dit moment geen geld te bieden voor een betaalbare en duurzame woning maar wel hun tijd (4).Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Serie van één | Schrijf een reactie »

EEN FRISSE BLIK OP ONDERHOUD

6 april, 2016 | Yuri van Bergen

Deel 2: in een serie over onderhoud in beweging

Door: Yuri van Bergen en dr.ir. Haico van Nunen

De praktijk van beheer en onderhoud komt na een korte stilstand weer in beweging maar de geluiden zijn diffuus. De wens naar een betaalbare woning en een duurzamere samenleving begint langzaam werkelijkheid te worden. Althans in onze manier van denken. Want nu de stip op de horizon is geplaatst wordt het belangrijk te weten waar we staan voordat we gaan bewegen. Immers het plannen van een reis is op zichzelf nooit het probleem maar hoe plan je een reis als je niet weet waar je staat? In het ergste geval begint iedereen een kant op te bewegen met de kans dat we kostbare tijd en middelen gaan verspillen en men verdwaalt op weg naar een duurzame opschaling van energiezuinige renovaties (1).Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Onderhoud in beweging, Serie van één | Schrijf een reactie »

Active House: een visie wordt tastbaar

1 april, 2016 | Haico van Nunen

Vorige week vond het event Building Holland in Amsterdam plaats. Voor een ochtendprogramma was mij gevraagd om vanuit de ‘inhoud’ te openen. Het onderwerp: Active House. Een ontwikkeling in Nederland die ik vanaf het begin heb mogen volgen. Als wetenschapper is het leuk om kennis te delen, maar nog leuker als je ziet dat het zich continue verbetert, door voorbeelden uit de praktijk. In deze presentatie heb ik het verhaal verteld over hoe een visie tastbaar werd in Nederland.

Op reis
Het voelt een beetje als een reis in de tijd. In 2010 zijn we met Active House in aanraking gekomen. Active House komt uit Denemarken en de eerste keer dat ik er van hoorde werd het verhaal verteld aan de hand van een figuur met lijnen (1). In dat verhaal ging het over het vermijden van ‘black fossils’, maar ook over zaken zoals daglicht, water, transport, bewoners en materiaal. Maar boven alles was het een verhaal over wonen. Deze uiteenzetting vormde voor ons het startpunt voor de Poorters van Montfoort (2). Op dat moment was Active House nog vooral een visie, de specificaties waren nog in voorbereiding. Wel waren er drie centrale thema’s benoemd, namelijk energie, comfort en milieu. Om toch een houvast te hebben bij het ontwerp zijn we de woonwensen (prestaties) die we bij de bewoners opgehaald hebben, in negen verhalen gaan vastleggen. Als rode draad zijn de begrippen ‘licht, lucht en ruimte’ gehanteerd. Met de visie, de thema’s en de rode draad is het ontwerp voor Montfoort gemaakt.
Parallel aan het ontwerp van het project in Montfoort ontwikkelt Active House zich ook. De prestaties worden nader geformuleerd en er komt een publicatie (specificatie) waarin waardes worden gekoppeld aan de prestaties. Deze prestaties kunnen met behulp van een ‘Active House radar’ aangegeven worden (2). Een dergelijk radar is voor de Poorters van Montfoort achteraf gemaakt.

Abstracte weergave van de verschillende stromen binnen het wonen. Denk aan mensen, informatie, daglicht, water, energie, transport, materiaal, etc.

Lees verder

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Kwaliteiten | Schrijf een reactie »