Bestaande Woning Bouw
Differentieren in tijd en kwaliteit

23 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Laurens Talsma

Met het denken in componenten verdwijnt ook het denken in projecten. In het verleden is mede door een snel groeiende woningvoorraad gekozen voor een ordening van de woningen in complexen. Hierdoor was het mogelijk om deze enorme voorraad woningen op een verantwoordelijke wijze te beheren in zowel prijs en kwaliteit. Maar met de verandering van de maakbaarheid van de maatschappij naar de maakbaarheid van het individu, in combinatie met een steeds ouder wordende woningvoorraad heeft deze manier van beheer zijn efficiency te verloren. En met de vraag naar maatwerk staat deze ‘bewezen wijze van beheer’ onder druk.
De zoektocht naar oplossingen zal nog even duren. Maar een voorwaarde is dat het perspectief biedt voor gebruik en een vergezicht biedt op een duurzame en betaalbare woningvoorraad. De figuur laat zien hoe de differentiatie in prioriteiten en dus aanpak in de tijd, de uitgaven kan reduceren.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

DIFFERENTIEREN IN GEBRUIK EN KWALITEIT

18 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Laurens Talsma

Wonen in de eenentwintigste eeuw kost geld. Veel geld. Met de gebruiker aan de knoppen voor wat betreft het moment van uitvoeren en de keuze in prijs-kwaliteit komt de huidige manier van kwaliteitsverbetering voor de lange termijn alleen maar verder onder druk te staan.
Om onze maatschappelijke opgave van betaalbaarheid, duurzaamheid en ruimte voor individualiteit nieuw perspectief te bieden zullen we anders moeten denken. Met ruim zeven miljoen woningen hebben de denkbeelden uit het verleden over Volkshuisvesting, Architectuur en Industrialisatie een fysieke grens bereikt. Het aanbod uit het verleden gebaseerd op massa, kwaliteit en prijs is niet meer toereikend en dient aangevuld te worden met keuze van het moment, differentiatie naar prijs-kwaliteit en vervangbaarheid op onderdelen door de eigenaar en of bewoner. Een eerste stap om het aanbod flexibel te maken en aan te sluiten bij de individuele vraag is het onderscheid naar componenten. De figuur laat de verdeling van kosten naar componenten zien.Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Serie van één | Schrijf een reactie »

De toekomst van onderhoud

17 maart, 2015 | Haico van Nunen

- De component als drager voor onderhoud -

Door: Haico van Nunen, 17 maart 2015

De bouw verandert. Nieuwe inzichten, nieuwe opgaven, of deels oude opgaven worden op een andere manier ingevuld. Maar anders omgaan met bouwen betekent ook anders omgaan met onderhoud. Vanuit de beheersbaarheid van de onderhoudslasten worden diverse initiatieven ondernomen om de kosten te reduceren. Ingegeven vanuit sturing van het proces (wie doet het), vanuit het moment van onderhoud plegen (bijvoorbeeld vraaggestuurd of juist op basis van conditiemetingen), en vanuit de te realiseren kwaliteit (wat ga je leveren). Het betreft allemaal manieren om te zoeken naar een optimalisatie van het bestaande onderhoud aan een woning als geheel. De vraag is of, met alle gedifferentieerde vragen van vandaag de dag, de complexgerichte of de woninggerichte aanpak het beste is?Lees verder

Categorie: Componenten, ComponentRenovatie, Renovatie en onderhoud | 2 Reacties »

Het nieuwe samenwerken

10 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -5-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Lag in de vorige eeuw de nadruk vooral op de nieuwbouwproductie van woningen, in deze eeuw verschuift dit naar de bestaande woningbouw. De verwachting is dat nieuwbouw enigszins herstelt, maar niet meer het niveau bereikt van daarvoor (1). Onderhoud en renovatie zal daarmee een dominante rol in de aanpak van onze woningvoorraad gaan innemen.

De toename van onderhoud en renovatie leidt bij de huidige wijze van produceren tot twee essentiële problemen: een ongunstige kosten-kwaliteitverhouding (te duur in relatie tot nieuwbouw) en een te groot beslag op de beschikbare arbeidscapaciteit. Sinds 2008 is de sector aanzienlijk gekrompen en is er veel capaciteit (2), maar ook kennis en kunde verloren gegaan bij de bedrijven. De komende vijftien tot twintig jaar zal de arbeidscapaciteit op de bouwplaats met vijftig procent moeten stijgen of zelfs moeten verdubbelen om de opgave traditioneel aan te pakken. Dit is gewoon onmogelijk.


Lees verder

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Productinnovatie | Schrijf een reactie »

Denken in componenten

25 februari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -4-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

ComponentRenovatie richt zich op samenhangende bouwdelen die voorzien in een gebruiksfunctie. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar bijvoorbeeld het dakbeschot, maar naar het dak als drager voor het bergen van spullen of voor de extra slaapkamer. Dus componenten als drager voor gebruikskwaliteit.

Door de woning op te delen in verschillende componenten wordt de bestaande woningvoorraad op een andere manier gestructureerd. In plaats van een traditionele indeling naar woningtype en bouwjaar, wordt er per component gestructureerd naar vorm en gebruik. Een dak kan hiermee voor verschillende woningtypes in verschillende complexen toch dezelfde component zijn. Zo wordt de opgave vereenvoudigd en ontstaat er de mogelijkheid voor een aanbod dat gericht is op vorm en gebruik.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

Bewoners aan de knoppen

19 februari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -3-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Overal om ons heen verandert de samenleving, met ons als ‘mens’ aan de knoppen. We bepalen zelf hoe onze auto eruit ziet, telefoons verrijken we met persoonlijke hoesjes en we mogen zelfs kiezen in welk ziekenhuis we behandeld willen worden. Zo ook in de volkshuisvesting, waar de bewoner van de woning meer invloed op het resultaat willen hebben en kunnen zeggen, ‘dat is mijn woning’. Dit betekent een verandering van vraag naar een aanbod. En van collectiviteit naar een serie van één, (uiteraard) voor de prijs van vroeger. De tijd van het chirurgisch renoveren is aangebroken.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Bewoners aan de knoppen, Componenten, Renovatie en onderhoud | 2 Reacties »