Bestaande Woning Bouw
een merk voor verandering is op komst

28 januari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -1-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Vaak gaan veranderingen traag en soms snel. Er moet iets in de maatschappij of techniek gebeuren, dat een omslag van traag naar snel teweegbrengt. Zo heeft de ICT een geweldige verandering veroorzaakt in de informatie-uitwisseling en het informatiebeheer. De communicatie en bereikbaarheid zijn door de gsm nog eens een tandje verhoogd.

In de bestaande woningbouw zijn, door allerlei verande¬rende omstandigheden, ook de eerste tekenen van een structurele verandering te constateren. In een eeuw tijd is de woningvoorraad toegenomen tot ruim zeven miljoen (1). De verwachte levensduur is volgens experts gestegen van vijftig naar honderdtwintig jaar. De economische ruimte van de huishoudens is sterk toegenomen in de afgelopen decennia. Het verlangen om in het wonen meer ruimte te maken voor individuele invulling, staat bovenaan de agenda. De techniek maakt het steeds meer mogelijk om met behoud van standaardisatie maatwerk te leveren.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

Betaalbaar door keuzevrijheid

22 januari, 2015 | Haico van Nunen

Onlangs kwam ik een artikel (1) tegen dat begon met de stelling dat betere en betaalbare huisvesting de volgende mijlpaal van de welvaart kan worden. Het artikel richtte zich onder meer op de grote bouwopgave in China, India en andere (opkomende) economieën, en dan met name de vraag, waarom het realiseren van grootschalige bouwvolumes niet van de grond komt. ‘The capitalist achievement’, zoals de auteur het noemt, kent niet echt een passende term in het Nederlands, maar heeft nog het meest betrekking op de ‘vrije marktwerking’. Of met andere woorden: hoe kun je er voor zorgen dat producten en diensten voor iedereen beschikbaar en bereikbaar worden? In onze welvarende wereld lijkt dit een vanzelfsprekendheid, maar ook in de Nederlandse situatie zijn er terreinen waar de vrije marktwerking nog niet goed is doorgevoerd, namelijk in de gezondheidszorg, het onderwijs en de huisvesting. Door vrije marktwerking kunnen producten goedkoper worden. Er is een afzetmarkt en er kan productie en optimalisatie plaatsvinden. Zoals Ford met zijn auto’s of de toepassing van Nylon in de jaren veertig en vijftig. En toch gebeurt het in de bouw niet.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Productinnovatie | Schrijf een reactie »

OVERPEINZING: VAN SAMENWERKEN NAAR SAMEN WERKEN, WONEN IN DE 21STE EEUW

13 januari, 2015 | Yuri van Bergen

Aan het begin van de kerstvakantie werd ik wakker met de overpeinzing: ‘Biedt het resultaat van ons vijfjarig onderzoek naar ‘nieuwe vormen van samenwerken’ een oplossing voor het programma ‘Wonen in de eenentwintigste eeuw’?’ Het antwoord is kort: ben namelijk bang van niet.

Van ketensamenwerking naar innovatie
Het samenwerken in de bouw heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in de vorm van ‘ketenintegratie’. De resultaten beginnen langzaam te verschuiven van experiment naar een nieuwe vorm van samenwerken. En de resultaten liegen er niet om.
De veelal lokale onderhoudsbedrijven zijn in staat, op basis van prestaties, de eigen kwaliteit te garanderen. Enkele grote nieuwbouwers presenteren een aanbod dat zo uit de catalogus kan worden besteld, met een legio aan koperopties. En de verbouwers werken hard aan een pallet van oplossingen: van Nul-Op-De-Meter tot aan kozijnvervanging, in de vorm van concepten.

Allemaal interessante en kwalitatieve ontwikkelingen, waarbij men vanuit de samenwerking de bestaande praktijk heeft weten te optimaliseren. Met de lucht uit de keten pakt de ‘klant’ direct het financiële voordeel op basis van een bestaande vraag.
En daar mijn overpeinzing! Want is de vraag voor de toekomst dan: Hetzelfde blijven maken voor een betere prijs? Of hebben we als welvarende maatschappij behoefte aan een aanbod dat ruimte geeft aan een individuele vraag van de gebruiker? Dus is deze verbeterde samenwerking in dit geval dan het beste vertrekpunt voor verandering geweest?Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

de vijf golven van industrialisatie en woningbouw

8 januari, 2015 | Yuri van Bergen

Een serie over architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie -2-

Door: Yuri van Bergen

8,5 miljoen woningen
Volgens de prognoses van CBS groeit de Nederlandse woningvoorraad niet verder dan 8,5 miljoen woningen in 2045 (1). Met onze huidige voorraad van ruim 7,2 miljoen woningen zullen daar de komende tientallen jaren een substantieel aantal nieuwbouwwoningen aan worden toegevoegd, maar procentueel hebben we het over minder dan 10 procent van onze voorraad. Interessant is de vraag, wat het huidige geïndustrialiseerde aanbod van ‘cataloguswoningen’ kan bijdragen aan het aanbod voor een veranderende vraag want nieuw is ten slotte toch altijd beter!? Het antwoord ligt bij wat die veranderende vraag inhoudt. Het gaat hier om veranderingen die breed maatschappelijk worden gedragen.
In 2007 is de eindrapportage ‘Duurzaam bouwen, wonen en werken na 2015’(2) verschenen en schreven we op deze kennisbank: ‘Bouwen voor de toekomst meer dan alleen energiebesparing’(3). Dit rapport is door de BouwhulpGroep in opdracht van de Projectgroep DEPW opgesteld. In dit rapport worden de ontwikkelingen in het wonen getypeerd door de constateringen ‘kwaliteit wordt individueel’, ‘de standaardwoning verdwijnt’ en ‘duurzaamheid verdient alle aandacht’. Wanneer de toekomstige vraag zo wordt gedefinieerd, is het duidelijk dat dit de totale woningvoorraad betreft en dat nieuwbouw per definitie een marginale bijdrage kan leveren.Lees verder

Categorie: architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie, Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

de familie doorzon

23 december, 2014 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Haico van Nunen

Een serie over het zoeken naar families voor componenten (1)

Is het utopisch om te denken dat de (ver)bouw van woningen iets eenvoudiger kan? Ten slotte bij de aankoop van mijn keuken, of het nu een Ikea-keuken betreft of een designkeuken, gebruikt iedereen dezelfde maat. Of wanneer ik de auto naar de garage breng voor een ‘beurt’, dan worden losse onderdelen vervangen en aan elkaar gezet.
Misschien als we anders naar onze bestaande voorraad gaan kijken, ontstaan er kansen. En met kijken bedoel ik minder naar de techniek en meer naar de herhaling.Lees verder

Categorie: Componenten, Productinnovatie, Voorraad | Schrijf een reactie »

Alles of niets (4) – Verwachtingen bij energieambities

18 december, 2014 | Haico van Nunen

De volkshuisvestelijke opgave kenmerkt zich door de vele betrokkenen. Ook binnen nul-op-de-meter is deze werkelijkheid niet anders. Maar ten opzichte van de reguliere praktijk verandert er veel. Niet zozeer in het bouwen, maar wel in de onderlinge posities en de risico’s. Het aangaan van verregaande ambities roept bepaalde verwachtingen op. Bewuste verwachtingen, maar ook onbewuste verwachtingen. Het oordeel van het eindresultaat hangt grotendeels af van deze verwachtingen. Als de verwachtingen niet goed zijn, dan ben je over het eindresultaat ook niet tevreden. Ondanks dat er met de oplossing niets mis is. Dit artikel gaat dan ook met name in op aandachtspunten bij nul-op-de-meter. Hoe zorg je ervoor dat de verwachtingen, van de eigenaar en de bewoner, aansluiten op de realiteit?


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Voorraad | Schrijf een reactie »