Bestaande Woning Bouw
VERBINDEN GAAT VERDER DAN KETENSAMENWERKING

21 februari, 2018 | Haico van Nunen

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Haico van Nunen

Met 40 jaar focus op renoveren heb je het voordeel dat je het verleden kan gebruiken om samen met anderen vooruit te kijken. Regelmatig worden we benaderd om deze kennis te delen wat altijd weer tot nieuwe inzichten leidt. onlangs was dat voor een college in het kader van de NRP-academie. Het thema van deze dag was ‘verbinden’. In de bouw wordt dan al snel gedacht aan ketensamenwerking. Maar verbinden gaat verder dan alleen ketensamenwerking. Het gaat er eigenlijk over HOE je samen met anderen een bestaand gebouw simpel kan verbeteren waardoor het meer waarde voor de eigenaar en omgeving krijgt. Belangrijk voor verbinden is daarmee de vorm waarmee er door de keten met elkaar wordt gesproken, om met elkaar tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ga je traditioneel de opgave helemaal vooraf uitspellen in een bestek, wordt het een werkomschrijving of prestatiedocument. Of ga je als opdrachtgever shoppen in een nieuwe wereld van aanbod waarvan het resultaat aansluit bij je wensen?

Dit college ging vooral in op de redenen achter die keuze. Is het een kostenoverweging, of streef je naar een hogere klanttevredenheid, of wil je juist de kennis van de markt benutten? Tijdens het college hebben we daarom stilgestaan bij experimenten met diverse samenwerkingsvormen die wij in het recent verleden als BouwhulpGroep, in samenwerking met verschillende woningcorporaties, industrieën en aannemers hebben gedaan. De lessen die we daaruit getrokken hebben laten zien dat de woningbouwopgave van de 21e eeuw uitgaat van het renoveren van woningen voor een betaalbare prijs, met individuele keuzes en met een duurzaam resultaat. Ik ben het college dan ook geëindigd met de resultaten van het aanbod Alliantie+ waarin we laten zien dat met een innovatief aanbod in componenten, waarbij de bewoner in de serie van één zelf aan de knoppen kan zitten nieuwe vormen van samenwerken mogelijk zijn.

NRP academie


Lees verder

Categorie: Componenten, ketenintegratie, Onderwijs, Proces | Schrijf een reactie »

WERKEN AAN DUURZAAMHEID WORDT EEN INTERNATIONALE AANGELEGENHEID

7 februari, 2018 | Yuri van Bergen

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Arbeid in de bouw gaat nog meer knellen bij het serieus verduurzamen van onze woningvoorraad. In het artikel ‘Overpeinzing: werkplaats voor eerlijke arbeid’ filosofeerden we over het tekort aan arbeid in de bouw en hoe we desondanks toch mensen kunnen werven en inzetten voor de verduurzaming van de particulier woningvoorraad. In dit artikel kijken we wat preciezer naar de arbeidsmarkt om het probleem scherp te krijgen.

Cijfers
Eind 2017 kwam EIB met cijfers in haar publicatie: ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022’, die aangaven dat de vraag naar arbeid in de bouw in deze periode sterk zou stijgen en dat de werkgelegenheid met zo’n dertigduizend manjaren zou toenemen. Met de te verwachten natuurlijke uitstroom in diezelfde periode bedraagt de nodige extra arbeid in de bouw circa zeventigduizend manjaren.

Een aanzienlijk aantal, zeker als je je beseft dat aan het eind van het derde kwartaal in 2017 twaalfduizend vacatures open stonden. Het EIB geeft aan dat die extra arbeid deels aangevuld kan worden vanuit opleidingen en door buitenlandse arbeid. Daarmee rest vijfendertig procent van de benodigde extra arbeid die dan aangevuld moet worden vanuit andere bedrijfstakken, wat zal resulteren in een concurrentiestrijd om arbeid. Een ongelijke strijd omdat de lonen, arbeidsomstandigheden en imago bij die andere bedrijfstakken meestal beter zijn.

arbeid in de bouw

Lees verder

Categorie: Arbeid, Bewoners aan de knoppen, Particulieren, Serie van één | Schrijf een reactie »

OVERPEINZING: WERKPLAATS VOOR ‘EERLIJKE’ ARBEID

9 januari, 2018 | Yuri van Bergen

(Leestijd 3-5 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Het leuke aan presenteren tijdens live events is dat je altijd slimmer thuis komt dan je bent weggegaan. Volgens mij heeft dit te maken dat je in gedachten even stil bent gaan staan in een wereld die doorgaans alleen maar aan het rennen is. Een natuurlijk moment waarop je wordt gedwongen om terug te kijken naar de zin van het resultaat. Samen met een spannend dialoog op het podium ontstaan er dan altijd weer nieuwe inzichten door die ene vraag uit het publiek.

Deze keer werd de vraag vanuit de zaal gesteld tijdens het event Aan de slag met je huis, georganiseerd tijdens het European Social Innovation Week in Tilburg. Het doel van dit event was de bezoekers te inspireren vanuit de gedachte dat duurzame innovatie doorgaans plaats vind door DOEN en in mindere mate door DENKEN. Op het podium werden de initiatieven Alliantie+ en Reimarkt gelijktijdig aan het publiek gepresenteerd als voorbeelden om het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad te versnellen, respectievelijk als ‘aanbod’ en ‘winkel’.

De vraag was eenvoudig: “U (Alliantie+) heeft een bewezen aanbod en u (Reimarkt) heeft een bewezen winkel. Is het niet handig als jullie samen iets gaan doen?”. Inmiddels zweeft deze vraag al enkele maanden door mijn hoofd. Niet vanwege het antwoord, maar vanwege het feit dat mijn verstand niet kan verklaren waarom mijn onderbuikgevoel NEEN zegt. Na een tweede keer te hebben stil gestaan tijdens de feestdagen is het mij duidelijk: welke zin hebben al die gesprekken over nieuw aanbod en hippe winkels als er geen vakmensen zijn om het werkelijk te DOEN!

aanstormende trein


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Nul-op-de-Meter, Serie van één | Schrijf een reactie »

VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN

21 december, 2017 | Haico van Nunen

(Leestijd 3-5 minuten)

Door: Laurens Talsma en Haico van Nunen

Veelal komt in het leven de wijsheid pas achteraf. Maar is het voor de renovatieopgave van bijna acht miljoen woningen in Nederland, die in 2050 energieneutraal of zelfs energieleverend moeten zijn, niet beter om vooraf meer te weten over de mogelijke route of het tempo op weg naar het eindresultaat. Niet meer de “grote stappen snel thuis” mentaliteit, maar koersen op strategie vanuit visie op wonen, mens en milieu. Hoge ambities ontmoeten de wensen van de huurder en natuurlijk de visie van de beheerder (corporatie). En het wordt steeds meer zoeken naar de juiste ingreep, op het juiste moment en met de juiste kwaliteit. Maar wat is nu die juiste koers. In één keer de stap zetten naar energieneutraal, met de bijna retorische vraag of we dit wel kunnen betalen. Of zijn er andere wegen te bewandelen om het gewenste einddoel in 2050 te bereiken door te zoeken naar mogelijke fasering en het benutten van kansen voor versnelling.

VISIEONTWIKKELING OP DUURZAAM VERBETEREN


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Duurzaamheid | 1 Reactie »

De belofte van duizend woningen per dag

21 september, 2017 | Yuri van Bergen

(Leestijd 5-7 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Spannende tijden breken aan. In de troonrede sprak de koning zich uit over het belang dat de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs stevig verankerd moeten worden in beleid (1). Afgelopen week werd er door het ministerie van Binnenlandse Zaken vooruit gelopen op het regeerakkoord door te zeggen dat de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad topprioriteit krijgt (2). Helaas waren er ook realistischere geluiden te lezen zoals in de Trouw waar de voorman van de Taskforce Bouwagenda de urgentie en realiteit van duizend woningen per dag binnen een ambitieus kader plaatst (3). De boodschap is voor mij in ieder geval helder, het gaat gebeuren. Na een halve eeuw praten en denken over duurzaamheid en wonen starten we een nieuwe traditie van INNOVATIE en DOEN!

Vergeet nieuwbouw en kijk voorbij de sociale huursector. In Nederland is meer dan de helft van de woningen het eigendom van een particulier of organisatie (Beleggers, VvE e.d.). We praten over schaal en tempo maar onze grootste beperking dat zijn we zelf. Maar de vorm van eigendom wordt steeds minder interessant (zeker bij een circulaire praktijk) nu er een concreet doel is gezet. Het succes wordt gemaakt door het tempo waarin een oplossing zichzelf weet te herhalen.

een nieuwe traditie


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Circulaire economie, Componenten, ComponentRenovatie, Duurzaamheid, Nul-op-de-Meter, Renovatie en onderhoud, Serie van één, Voorraad | Schrijf een reactie »

Wonen zonder aardgas

2 augustus, 2017 | Haico van Nunen

(Leestijd 3-5 minuten)

Door: Haico van Nunen

Langzaam komt het besef dat aardgas op raakt. Langzaam, want we doen er niet zoveel mee. Het is nu vooral een ‘Groningse’ aangelegenheid, maar er komt een moment dat het er gewoon niet meer is. Op = op. Dat betekent dat we over moeten gaan op andere vormen voor verwarmen, warm water en koken.
Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Wonen | Schrijf een reactie »