Bestaande Woning Bouw
Denken in componenten

25 februari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -4-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

ComponentRenovatie richt zich op samenhangende bouwdelen die voorzien in een gebruiksfunctie. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar bijvoorbeeld het dakbeschot, maar naar het dak als drager voor het bergen van spullen of voor de extra slaapkamer. Dus componenten als drager voor gebruikskwaliteit.

Door de woning op te delen in verschillende componenten wordt de bestaande woningvoorraad op een andere manier gestructureerd. In plaats van een traditionele indeling naar woningtype en bouwjaar, wordt er per component gestructureerd naar vorm en gebruik. Een dak kan hiermee voor verschillende woningtypes in verschillende complexen toch dezelfde component zijn. Zo wordt de opgave vereenvoudigd en ontstaat er de mogelijkheid voor een aanbod dat gericht is op vorm en gebruik.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Serie van √©√©n | Schrijf een reactie »

Bewoners aan de knoppen

19 februari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -3-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Overal om ons heen verandert de samenleving, met ons als ‘mens’ aan de knoppen. We bepalen zelf hoe onze auto eruit ziet, telefoons verrijken we met persoonlijke hoesjes en we mogen zelfs kiezen in welk ziekenhuis we behandeld willen worden. Zo ook in de volkshuisvesting, waar de bewoner van de woning meer invloed op het resultaat willen hebben en kunnen zeggen, ‚Äėdat is mijn woning‚Äô. Dit betekent een verandering van vraag naar een aanbod. En van collectiviteit naar een serie van √©√©n, (uiteraard) voor de prijs van vroeger. De tijd van het chirurgisch renoveren is aangebroken.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Bewoners aan de knoppen, Componenten, Renovatie en onderhoud | 2 Reacties »

renovatie & transformatie: wonen √° la carte

5 februari, 2015 | Haico van Nunen

De crisis in de bouw heeft grote gevolgen gehad voor de bouwkolom. Het resultaat is dat het aanbod verandert en ook verbetert. Deze noodgedwongen aandacht voor het aanbod die nu om de hoek komt kijken geeft het antwoord op de vraag voor huisvesten in de 21e eeuw. Met het nieuwe aanbod kan bijvoorbeeld goedkoper en effici√ęnter energiebesparend worden gebouwd. Maar, is de lucht uit de bouwkolom halen nu wezenlijk voor de opgave van het wonen, zorgen en werken in de 21e eeuw? Deze vraag tekent zich nu al af, maar wordt onvoldoende gehoord. Men is drukker met het verbeteren van het bestaande aanbod, dan met nadenken welk aanbod er daadwerkelijk nodig is voor een veranderende vraag.

De nieuwbouwcapaciteit bedroeg in 2014 ongeveer 42.000 woningen, of zelfs lager (1). De grote aantallen van weleer worden niet meer behaald. Met het wegvallen van een substantieel deel van de bouwbedrijven (2) is (volgens de oude traditie) de capaciteit te beperkt. Toch zal het aantal huishoudens volgens het CBS toenemen tot 8,5 miljoen in 2045 (3). Dat betekent een minimale toevoeging van 32.000 woningen per jaar, onttrekkingen niet meegenomen. Het grootste deel van de beschikbare bouwcapaciteit moet dan gaan naar de toevoeging aan de voorraad. Voor het vernieuwen van de voorraad middels sloop en vervangende nieuwbouw is nauwelijks ruimte in dit scenario. Aanpassingen aan de veranderde vraag zullen daarom binnen de bestaande bouw moeten plaats vinden. Naast begrip van de vraag is voor een passend aanbod van belang dat het accomoderend vermogen van de voorraad (4) goed wordt ingeschat, zodanig dat je met een gerichte aanpassing aan de vraag kan voldoen. Dus gebruik optimaal dat wat er al is.Lees verder

Categorie: Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Kennis vanuit het verleden

3 februari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -2-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

In het begin van deze eeuw is duidelijk geworden dat de nieuwbouw een minder groot aandeel van de bouwproductie zal uitmaken en dat de focus meer op het onderhouden en verbeteren van onze voorraad komt te liggen (1). In de twintigste eeuw was de ontwikkeling in het bouwen vooral gericht op goedkoper, meer en beter. Het onderhouden en verbeteren van onze bestaande woningvoorraad wordt een steeds belangrijker opgave. Het is daarom zinvol eerst terug te kijken naar de vorige eeuw, waarin onze woningvoorraad voor het grootste deel is opgebouwd.


Lees verder

Categorie: Alliantie+, Bewoners aan de knoppen, Componenten, Serie van √©√©n | Schrijf een reactie »

een merk voor verandering is op komst

28 januari, 2015 | Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -1-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Vaak gaan veranderingen traag en soms snel. Er moet iets in de maatschappij of techniek gebeuren, dat een omslag van traag naar snel teweegbrengt. Zo heeft de ICT een geweldige verandering veroorzaakt in de informatie-uitwisseling en het informatiebeheer. De communicatie en bereikbaarheid zijn door de gsm nog eens een tandje verhoogd.

In de bestaande woningbouw zijn, door allerlei veranderende omstandigheden, ook de eerste tekenen van een structurele verandering te constateren. In een eeuw tijd is de woningvoorraad toegenomen tot ruim zeven miljoen (1). De verwachte levensduur is volgens experts gestegen van vijftig naar honderdtwintig jaar. De economische ruimte van de huishoudens is sterk toegenomen in de afgelopen decennia. Het verlangen om in het wonen meer ruimte te maken voor individuele invulling, staat bovenaan de agenda. De techniek maakt het steeds meer mogelijk om met behoud van standaardisatie maatwerk te leveren.Lees verder

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Serie van √©√©n | Schrijf een reactie »

Betaalbaar door keuzevrijheid

22 januari, 2015 | Haico van Nunen

Onlangs kwam ik een artikel (1) tegen dat begon met de stelling dat betere en betaalbare huisvesting de volgende mijlpaal van de welvaart kan worden. Het artikel richtte zich onder meer op de grote bouwopgave in China, India en andere (opkomende) economie√ęn, en dan met name de vraag, waarom het realiseren van grootschalige bouwvolumes niet van de grond komt. ‚ÄėThe capitalist achievement‚Äô, zoals de auteur het noemt, kent niet echt een passende term in het Nederlands, maar heeft nog het meest betrekking op de ‚Äėvrije marktwerking‚Äô. Of met andere woorden: hoe kun je er voor zorgen dat producten en diensten voor iedereen beschikbaar en bereikbaar worden? In onze welvarende wereld lijkt dit een vanzelfsprekendheid, maar ook in de Nederlandse situatie zijn er terreinen waar de vrije marktwerking nog niet goed is doorgevoerd, namelijk in de gezondheidszorg, het onderwijs en de huisvesting. Door vrije marktwerking kunnen producten goedkoper worden. Er is een afzetmarkt en er kan productie en optimalisatie plaatsvinden. Zoals Ford met zijn auto‚Äôs of de toepassing van Nylon in de jaren veertig en vijftig. En toch gebeurt het in de bouw niet.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Productinnovatie | 1 Reactie »