Bestaande Woning Bouw
Renovatieconcepten, het zoeken naar een passend aanbod

21 juli, 2014 | Martin Liebregts

Een concept vertelt het essentiële nieuwe

Wanneer je over concepten voor renovatie spreekt, dan gaat het om de ideeën en de filosofie achter het aanbod, die de dragers zijn voor het vernieuwd aanbod. Dit zal vooral betrekking hebben op het product en de diensten, maar kan ook iets zeggen over het proces en de samenwerking. Uiteindelijk gaat het altijd om het aanbod op de markt. Al de andere zaken zeggen slechts iets over de weg ernaartoe.
Dus of je het nu een concept noemt of nieuw aanbod, het gaat erom wat het de gebruiker oplevert ten aanzien van beeld, comfort en ruimte, in relatie tot de kosten op korte en lange termijn. Het is niet meer en niet minder.


Lees verder

Categorie: Productinnovatie, Renovatie en onderhoud, Stedenbouw en architectuur | Schrijf een reactie »

Krijgt de bouwplaats het karakter van ‘afbakken’?

16 juli, 2014 | Martin Liebregts

Morgen is niet alles anders

Zo eenvoudig is dat niet. Ter bespiegeling heb ik de bakkerijbranche nog eens op een rij gezet (1). Het fabrieksbrood, met alle gemakken voor de consument – lang houdbaar, gesneden, deugdelijk verpakt -, heeft het uiteindelijk niet gehaald. Weliswaar is ook de traditionele warme bakker bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen en bedraagt het marktaandeel minder dan 20 procent, tegelijkertijd zijn er allerlei tussenvormen ontstaan, die zich kenmerken door afbakken op locatie en het aanbod passend maken. Als je deze ontwikkeling van vijftig jaar projecteert op de bouw, dan betekent dit montage op de bouwplaats, met ruimte voor maatwerk. De onderdelen of componenten zullen, met kleine aanpassing, grotendeels op industriële wijze geproduceerd worden (2). De verschuiving zal geleidelijk gaan, omdat eten en drinken ingebed zijn in een cultuur van gewoonten, die niet zomaar verandert. Bouwen en wonen zijn niet als een mobieltje, waarbij het aanbod van de ene op de andere dag kan veranderen. Dus morgen is niet zomaar anders.


Lees verder

Categorie: Productinnovatie, Renovatie en onderhoud, Stedenbouw en architectuur | Schrijf een reactie »

Techniek, tussen repareren en vervangen

15 juli, 2014 | Martin Liebregts

Serie over de vooroorlogse woningbouw -5-

Repareren of vervangen?

Technisch gezien, is niets eenvoudiger dan het volledig vervangen van bouwdelen of gebouwen. Vandaar ook vaak de voorkeur van technici voor vervangende nieuwbouw in plaats van renovaties/transformaties. Bij repareren moet je vooraf veel voorwerk doen, ofwel goed in kaart brengen van de kwaliteit van het bestaande, en vervolgens moet je de vakmensen vinden, die de gewenste kwaliteit ook kunnen maken. Maar als je alles vervangt, verspil je onnodig veel grondstoffen, maak je het project duurder en ook cultuurhistorisch verdwijnt alles of grotendeels dat wat naar het verleden verwijst. Globaal vormt het aandeel repareren circa 30 procent van de kwaliteitsaanpassing bij de vooroorlogse woningen.


Lees verder

Categorie: de vooroorlogse woningbouw, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud, Series | Schrijf een reactie »

Keuzemogelijkheden en de technische spelregels

11 juli, 2014 | Martin Liebregts

Serie over de vooroorlogse woningbouw -4-

De basis voor effectieve co-engineering

Co-engineering is iets anders dan met z’n allen praten over de mogelijke oplossingen die wel of niet mogelijk zijn. Het gaat hierbij ook niet alleen om de uitvoeringsprocessen LEAN te maken, want dat is de afgelopen decennia een vanzelfsprekendheid geworden. Zeker sinds de crisis van 2007/2008 is efficiënt en effectief samenwerken gewoon en noodzakelijk geworden in de bouw, maar ook in andere sectoren.


Lees verder

Categorie: de vooroorlogse woningbouw, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud, Voorraad | Schrijf een reactie »

De bewoners aan zet en het einde van het top-down-denken

9 juli, 2014 | Martin Liebregts

Terugkeren naar de basis

In de nieuwbouw van koopwoningen wint het particuliere opdrachtgeverschap terrein en is gestegen van 13 procent (een paar jaar geleden) naar meer dan 20 procent (1). De verwachting is dat dit nog verder zal stijgen. Vanuit de huurdersorganisaties wordt er gepleit voor wooncoöperaties, die via zelfbeheer de zeggenschap terugleggen bij de huurders (2). In de meeste renovaties wordt er gespeurd naar minder basis (algemeen) en meer opties (eigen keuze) tijdens de planprocessen (3). Allemaal geluiden die een nieuwe periode inluiden en vragen om een totaal andere benadering van het aanbod van de kwaliteitsaanpassing van bestaande woningen en van nieuwbouw. De plannen zullen niet meer zomaar van bovenaf bedacht blijven worden. Bij de ontwikkeling van het aanbod zal de sleutel voor de bewoner differentiatie en keuzemogelijkheden worden. De ‘eng’ technische benadering zal verdwijnen en de concepten, die hiervan uitgaan ook. In wezen gaan we terug naar de basis, waarbij de bewoner/gebruiker bepaalt wat en hoe er gebouwd wordt.


Lees verder

Categorie: Productinnovatie, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Beeld tussen cultuurhistorie en gebruik

30 juni, 2014 | Martin Liebregts

Serie over de vooroorlogse woningbouw -3-

Het beeld in haar variaties

In de periode 1910-1940 zijn er een kwartmiljoen sociale woningen gebouwd in verschillende stedenbouwkundige en architectonische entiteiten. De kleinschalige tuindorpen met hun traditionele architectuur (Oud-Philips Dorp, Vreewijk), de tuindorpen gebouwd met nieuwe materialen en architectuuropvattingen (Betondorp, Kiefhoek) en de grote stedelijke blokken, veelal in de Amsterdamse Schooltraditie. De stedenbouw en architectuur weerspiegelen de diversiteit aan maatschappelijke opvattingen, die veelal aan een ontwerp ten grondslag liggen. Als er gesproken wordt over de vooroorlogse sociale woningbouw is er geen sprake van één beeld, maar van vele variaties. Echter wat ze allemaal kenmerken, is oog voor detail en de samenhang van het blok als beeldcompositie (1).
De aanpak in de eenentwintigste eeuw zal altijd gericht zijn op het samenspel tussen de (her)waardering van het oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische geheel en het ruimte bieden aan eigentijds wonen. Het wonen moet voorop staan, met begrip voor de cultuurhistorische eigenheid.


Lees verder

Categorie: de vooroorlogse woningbouw, Series, Stedenbouw en architectuur, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »