Bestaande Woning Bouw
nieuw aanbod PV in de schappen

25 september, 2014 | Haico van Nunen

De stap om PV-panelen aan te schaffen wordt binnenkort nog eenvoudiger. Het assortiment van de Ikea wordt uitgebreid met zonnepanelen. Daarmee kunnen bewoners zelf kiezen om energie op te wekken. Het sluit aan bij de trend van keuzevrijheid. De bewoner kiest zelf wat hij wil en hoe het eruit ziet. Dat is een trend die steeds vastere vormen aanneemt, onder het mom van Bewoners aan de Knoppen. Nog niet eens zo heel lang geleden was het voor een huurder een keuze tussen ‘wit’ of ‘wit met een wolkje’ als het over tegels ging. Ondertussen is ook voor de huurder een heel assortiment ter beschikking en zijn er keuzes met betrekking tot de inrichting (wel of geen open keuken) en afwerking (meer kastjes of een andere kraan). Bovendien beperkt de keuze zich niet alleen meer tot het eindresultaat, maar ook het proces en het moment waarop de ingreep plaatsvindt zijn onderwerpen waar de bewoner invloed op heeft. Iets wat voor de eigenaar bewoner heel normaal is, maar voor de huurders nog niet altijd. De veranderingen zijn ingezet.Lees verder

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Wonen | Schrijf een reactie »

De toekomst van een nieuwe generatie

23 september, 2014 | Haico van Nunen

Door: Yuri van Bergen

Vorige week zondag moest mijn vriendin werken tijdens een photoshoot van Pauline van Dongen (1). Wie? Die modeontwerpster gezien bij DWDD, met een jurk waarin pv-cellen waren aangebracht. Het idee is dat na twee uur buiten te hebben gelopen je voldoende energie hebt opgewekt om bijvoorbeeld je telefoon weer op te laden. Goed idee toch!? Ik dacht, laten we deze innovatie vanuit de modewereld eens combineren met de ontwikkeling van de vierde generatie zonnecellen (2) en het dilemma van een energie neutrale woningvoorraad is opgelost! Ik zie mezelf in de toekomst al thuiskomen in mijn woning. Hang mijn pv-jas in plaats van aan de kapstok aan het elektrische boilervat, zodat het huis kan worden verwarmd. En steek vervolgens mijn pv-paraplu in de standaard om de ‘huis-accu’ bij te laden. En waarom niet al mijn bewegings-, zonne- of windenergie van die dag mee naar huis nemen in plaats van te laten liggen, eerlijk verdiend toch?


 


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »

Gebruik bepaalt kwart duurzaamheid

16 september, 2014 | Haico van Nunen

Het begrip duurzaamheid wordt veel gebruikt. Het is echter altijd maar weer de vraag wat er nu precies onder wordt verstaan, en hoe je ernaar kijkt. Zo is duurzaamheid niet iets van de korte termijn, maar van de lange termijn. Als we het hebben over de duurzaamheid van een woning, dan gaat het ook niet over een exploitatie van vijftig jaar, het gaat minstens over het dubbele daarvan, of wel 120 jaar (1). Maar als we kijken naar een periode van 120 jaar dan moeten we ook meerdere zaken daarin een plek geven. Duurzaamheid gaat dan niet alleen over het gebruik van energie, maar ook over het gebruik van materialen. En dan zijn er nog de aspecten die we niet kunnen meten. Dat mensen graag op die plek willen blijven wonen, dat ze het er prettig vinden en het beeld aanspreekt, zijn waarden die wel een rol spelen, maar niet ‘berekend’ kunnen worden. Ook dat is een vorm van duurzaamheid.


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad | 2 Reacties »

Van collectief naar serie van één

10 september, 2014 | Haico van Nunen

Door: Yuri van Bergen

De aanpak van de bestaande woningvoorraad staat op het punt te kantelen. Zowel de strategie om het ‘slechte’ bezit te vervangen met nieuwbouw, als het ‘goede’ bezit te onderhouden lopen tegen de grenzen van betaalbaarheid aan. De complexiteit van de opgave neemt toe en er moet steeds meer ruimte zijn voor een individuele keuze. De bewoner bepaalt daarbij zelf het moment, de oplossing en de ruimte voor extra kwaliteit. Bij renoveren in de serie van één is er namelijk altijd een keuze, ook al is het antwoord nee. Met deze veranderende vraag naar een aanbod in de serie van één beginnen de voordelen van een grootschalige aanpak langzaam te verdwijnen. De eenmalige efficiency slag bij het maken, levert niet meer het gewenste rendement op als we kijken naar de volledige exploitatieperiode.
Lees verder

Categorie: Beheer, Proces, Renovatie en onderhoud | 1 Reactie »

Begrippen maken feiten overbodig -6

4 september, 2014 | Haico van Nunen

Verzorgen, repareren of vervangen

Binnen de bouw worden voor werkzaamheden een veelvoud aan termen gebruikt en komen diverse benamingen van materialen voor. Dat is een van de redenen waarom we deze serie geschreven hebben, namelijk duidelijkheid verschaffen over waar we mee bezig zijn. Het gaat erom duidelijk te maken hoe we naar een begrip kijken, zodat we ten alle tijden over hetzelfde praten. We merkten namelijk dat als we het over onderhoudswerkzaamheden hebben, er verschillende activiteiten worden verstaan onder ‘verzorgen’, ‘repareren’ en ‘vervangen’. Zeker als we daarbij niet alleen kijken naar een los product, maar naar een samengesteld product.Lees verder

Categorie: begrippen maken feiten overbodig, Beheer, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »

Techniek, van grens naar kans

2 september, 2014 | Haico van Nunen

Auteurs: Yuri van Bergen en Jelle Persoon

Nog niet zo heel lang geleden werd het argument ‘techniek’ te pas en te onpas uit de kast gehaald, wanneer men met name de bewoners wilde overtuigen dat hun woning beter gesloopt kon worden. Het kostte toen veel energie om aan te tonen dat techniek bijna nooit het argument voor sloop kon zijn. Het gevraagde kwaliteitsniveau, in combinatie met de beoogde doelgroep, bepaalt of een woning aangepast kan worden. Vandaag is het, mede door de vastgoedcrisis, de wereld op zijn kop. Slopen komt niet meer in aanmerking, maar men is terughoudend in het toevoegen van kwaliteit. Liever wordt er nog een keer extra geschilderd. Het kost nu energie om aan te tonen dat door nauwkeuriger naar de individuele vraag te kijken en door nieuwe vormen van samenwerken aan te gaan, kwaliteitsaanpassingen nog steeds mogelijk en betaalbaar zijn. Er wordt weer hoopvol naar de ‘techniek’ gekeken.

Foto trap_1000px


Lees verder

Categorie: Bouwtechniek, Proces, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »