Bestaande Woning Bouw
de kunst van het kijken

16 april, 2015 | admin

Door: Roel Simons

Ik kan genieten van de wereld om me heen, als je tijd neemt om even stil te staan en écht om je heen kijkt dan zie je veel mooie dingen. Tijdens mijn studie architectuur ben ik gaan fotograferen en dat heeft me beter leren kijken. En door beter te kijken, ga je zaken anders waarderen. Iedere dag worden we blootgesteld aan duizenden beelden en vluchtige momenten waarop we vaak instinctief of geconditioneerd handelen. Ga maar eens na hoeveel je van je omgeving echt gezien hebt na een reis naar je werk. Wat gaven de borden aan? Welke auto’s reden naast je? En hoe zag de omgeving waar je door heen reed eruit? Waarschijnlijk lette je aan het begin van je loopbaan veel beter op en was je je wel bewust van deze zaken. Maar na verloop van tijd, wende je aan de omgeving en de route en werden de handelingen een ritme. Ditzelfde fenomeen geldt voor alles om ons heen en dat moet ook wel, want anders zouden we die duizenden beelden per dag niet kunnen verwerken zonder overspannen te worden.


Lees verder

Categorie: Kwaliteiten, Stedenbouw en architectuur, Voorraad | Schrijf een reactie »

de toekomst van onderhoud (2)

7 april, 2015 | Haico van Nunen

- Van MJOP naar voorraad - 

Voor een duurzame onderhoudsstrategie moet je anders kijken. Het op component niveau beschouwen van de opgave levert zowel op strategisch als op operationeel nieuwe kansen op. Het vorige artikel (1) introduceerde de componentaanpak, niet alleen voor vernieuwing, maar juist voor onderhoud. Het laat zien dat de voorraad op verschillende manier te benaderen is. Voor een duurzame strategie heb je andere middelen nodig dan een MJOP. Doordat deze op complex niveau is gericht ga je altijd de diepte in. Met componenten heb je de keuze om de breedte te verkennen (portfolio) voordat je (alsnog) de diepte in gaat, bij de fysieke uitvoering.

Eén van de keuzes heeft betrekking op het niveau dat je wil hebben. Hoe gedetailleerd wil je het hebben. Het gaat daarbij om keuzes te maken in prijs, kwaliteit, maar ook in aanbod en diversiteit. Door de randvoorwaarden te specificeren bepaal je als opdrachtgever of je het op woning niveau, complex niveau of voorraad niveau gaat aanpakken. Wordt het een instrument om op strategisch niveau de oplossingen te verkennen, of juist op operationeel niveau de inhoud van de oplossing te definiëren. Met componenten zijn beide niveaus mogelijk.Lees verder

Categorie: Componenten, ComponentRenovatie, Voorraad | Schrijf een reactie »

Differentieren in gebruik en tijd

30 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Laurens Talsma

Met de opkomst van een industriële revolutie zijn we als westerse wereld gestopt met cyclisch denken. Het organiseren van massa heeft ons de laatste tweehonderd jaar meer vooruitgang gegeven dan iemand ooit had kunnen voorspellen. En vandaag de dag geldt deze wijze van produceren nog steeds: massa is kassa (1).
Maar met deze ontwikkeling is ook het gebruik veranderd (2). Het nieuwe werken, het nieuwe rijden en een digitale wereld zijn daar de resultaten van. Dat betekent dat we daarmee ook anders zijn gaan denken over het gebruik van onze woningen en de functie waar deze aan moet voldoen. De functie is van beschermen gegroeid naar een middel om te wonen, werken en zorgen. Dat betekent een vraag naar meer flexibiliteit en differentiatie in tijd met behoud van de huidige prijs-kwaliteit. Componenten bieden ruimte voor flexibiliteit en differentiatie. Bovendien geeft het moment van de individu een spreiding in de investering, wat resulteert in een beter bedrijfswaarde resultaat. De figuur laat zien dat renoveren met componenten ruimte kan bieden in de benodigde financiële middelen.Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

Differentieren in tijd en kwaliteit

23 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Laurens Talsma

Met het denken in componenten verdwijnt ook het denken in projecten. In het verleden is mede door een snel groeiende woningvoorraad gekozen voor een ordening van de woningen in complexen. Hierdoor was het mogelijk om deze enorme voorraad woningen op een verantwoordelijke wijze te beheren in zowel prijs en kwaliteit. Maar met de verandering van de maakbaarheid van de maatschappij naar de maakbaarheid van het individu, in combinatie met een steeds ouder wordende woningvoorraad heeft deze manier van beheer zijn efficiency te verloren. En met de vraag naar maatwerk staat deze ‘bewezen wijze van beheer’ onder druk.
De zoektocht naar oplossingen zal nog even duren. Maar een voorwaarde is dat het perspectief biedt voor gebruik en een vergezicht biedt op een duurzame en betaalbare woningvoorraad. De figuur laat zien hoe de differentiatie in prioriteiten en dus aanpak in de tijd, de uitgaven kan reduceren.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie, Serie van één | Schrijf een reactie »

DIFFERENTIEREN IN GEBRUIK EN KWALITEIT

18 maart, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Laurens Talsma

Wonen in de eenentwintigste eeuw kost geld. Veel geld. Met de gebruiker aan de knoppen voor wat betreft het moment van uitvoeren en de keuze in prijs-kwaliteit komt de huidige manier van kwaliteitsverbetering voor de lange termijn alleen maar verder onder druk te staan.
Om onze maatschappelijke opgave van betaalbaarheid, duurzaamheid en ruimte voor individualiteit nieuw perspectief te bieden zullen we anders moeten denken. Met ruim zeven miljoen woningen hebben de denkbeelden uit het verleden over Volkshuisvesting, Architectuur en Industrialisatie een fysieke grens bereikt. Het aanbod uit het verleden gebaseerd op massa, kwaliteit en prijs is niet meer toereikend en dient aangevuld te worden met keuze van het moment, differentiatie naar prijs-kwaliteit en vervangbaarheid op onderdelen door de eigenaar en of bewoner. Een eerste stap om het aanbod flexibel te maken en aan te sluiten bij de individuele vraag is het onderscheid naar componenten. De figuur laat de verdeling van kosten naar componenten zien.Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Serie van één | Schrijf een reactie »

De toekomst van onderhoud

17 maart, 2015 | Haico van Nunen

- De component als drager voor onderhoud -

Door: Haico van Nunen, 17 maart 2015

De bouw verandert. Nieuwe inzichten, nieuwe opgaven, of deels oude opgaven worden op een andere manier ingevuld. Maar anders omgaan met bouwen betekent ook anders omgaan met onderhoud. Vanuit de beheersbaarheid van de onderhoudslasten worden diverse initiatieven ondernomen om de kosten te reduceren. Ingegeven vanuit sturing van het proces (wie doet het), vanuit het moment van onderhoud plegen (bijvoorbeeld vraaggestuurd of juist op basis van conditiemetingen), en vanuit de te realiseren kwaliteit (wat ga je leveren). Het betreft allemaal manieren om te zoeken naar een optimalisatie van het bestaande onderhoud aan een woning als geheel. De vraag is of, met alle gedifferentieerde vragen van vandaag de dag, de complexgerichte of de woninggerichte aanpak het beste is?Lees verder

Categorie: Componenten, ComponentRenovatie, Renovatie en onderhoud | 2 Reacties »