Bestaande Woning Bouw
Overpeinzing: het plafond van duurzaamheid

23 juli, 2015 | Haico van Nunen

Het begrip duurzaamheid omvat meer dan energie. In meerdere artikelen heb ik deze zin geschreven, maar de uitwerking kom ik nog maar weinig tegen in de praktijk. De boodschap achter deze zin is dat duurzaamheid verder gaat dan energiebesparing. Desondanks is in de markt nauwelijks aandacht voor ‘andere ‘ aspecten van duurzaamheid. In de artikelserie ‘kijken naar kwaliteit’(1) wordt ingegaan op het kwaliteitsaspect duurzaamheid in de breedste zin van het woord, namelijk dat duurzaamheid kan worden omschreven als mooi, bruikbaar en stevig. Maar alleen begrippen zijn niet voldoende, we willen er vaak toch een waarde aan koppelen, al is het maar om onderling te vergelijken, of een ‘gewogen’ afweging te kunnen maken. Het aspect stevig is uit te drukken in een getal (milieulast), opgesteld volgens de principes van een levenscyclusanalyse. Het is goed om eens een voorbeeld te hebben van de impact die onze (onbewuste) materiaalkeuzes kunnen hebben. Omdat woorden niet altijd het juiste beeld geven, spreekt een plaatje vaak duizend woorden.

In onderstaande figuur is de milieulast van drie dakverbeteringen weergegeven. Het betreft een eerste verkenning, waarbij enkel gevarieerd is in de materiaalkeuzes. De eerste variant betreft het aanbrengen van een nieuwe dakplaat van EPS, de tweede variant bestaat uit een dakplaat van XPS en de derde variant bestaat uit een isolatie aan de binnenzijde van het dakbeschot. Alledrie de oplossingen zijn berekend met een Rc-waarde van 4,5 m²K/W en bij alle drie is er vanuit gegaan dat de binnenzijde is afgewerkt met een gladde plaat (2).Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | 2 Reacties »

Duurzaamheid breeduit

16 juli, 2015 | Haico van Nunen

Serie over Kijken naar kwaliteit – 4 -

Er zijn veel manieren om te kijken naar de kwaliteit van een woning, in de eerste drie artikelen uit deze serie is dat al naar voren gekomen. Als het criterium duurzaamheid is dan blijft dit in de praktijk vaak beperkt tot energiegebruik en de reductie daarvan. Maar duurzaamheid is breder dan alleen energie. Langzaamaan komt er ook bewustzijn voor de milieulast veroorzaakt door materialen. Vanuit die invalshoek zal handhaven van het bestaande in veel gevallen beter zijn. Immers, het slopen van een woning brengt veel afval met zich mee, met een hogere milieulast. Maar handhaven kan alleen als de beeldkwaliteit in orde is, de ruimtelijkheid aanwezig is, en gebruikskwaliteit aansluit bij de gewenste ervaring (1). Duurzaamheid moet dan ook niet enkel worden opgehangen aan energie en materialen. Om duurzaamheid in zijn breedheid te beoordelen is de term Trias Solida bedacht (2), een integrale beoordeling van meerdere eigenschappen die bepalen of een woning ‘duurzaam’ is. De Trias Solida gaat er van uit dat een woning is duurzaam is als hij mooi, stevig en bruikbaar is. Mooi en bruikbaar zijn de thema’s die in de eerste drie verhalen in deze serie al aan bod zijn gekomen. In dit artikel ligt de focus op stevig, waarbij mooi en bruikbaar randvoorwaarden zijn, voordat je over stevig na gaat denken.


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, kijken naar kwaliteit, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »

Tussen mode en zorgvuldig ontwerpen

9 juli, 2015 | Kennisbank

Serie over Kijken naar kwaliteit -3-

Door: Sandra Arts

In de periode tussen 1970 en 1980 heeft er bij vrijwel alle vooroorlogse eengezinswoningen een renovatie plaatsgevonden. Er zijn toen veelal dakkapellen geplaatst, dubbel glas aangebracht en voordeuren vervangen. De vraag is of het met die renovatie er beter op is geworden. Typerend voor deze periode is in ieder geval dat het beeld er veel minder toe deed. Het accent lag op het vergroten van ruimten en het creëren van meer daglicht. Bijvoorbeeld door kolossen van dakkapellen aan de voorzijde op het dak te plaatsen, ‘corporatie’-voordeuren aan te brengen, of complete glas in loodramen of ramen met roedes te vervangen door een kozijn met vast glas, waardoor de gevel een totaal andere uitstraling krijgt. Op zich prima, maar het mag toch ook best mooi zijn als je renoveert. Sterker nog, het moét mooi zijn, anders wordt het armoede en krijgt de wijk een negatief imago, waar niemand met trots en plezier wil wonen.


Lees verder

Categorie: kijken naar kwaliteit, Renovatie en onderhoud, Stedenbouw en architectuur, Wonen | Schrijf een reactie »

de grenzen van ruimtelijkheid

2 juli, 2015 | Roel Simons

Serie over Kijken naar kwaliteit -2-

Bij de beschouwing van kwaliteit gaan de verhalen vaak over de techniek of het beeld en wordt ruimtelijkheid onderbelicht. Terwijl ruimtelijkheid voor een groot deel het gevoel van een woning bepaalt. Een woning kan benauwend of juist heel open aanvoelen, afhankelijk van de ruimtelijkheid. Maar zijn er grenzen? Als we het hebben over de ruimtelijkheid van een woning, dan wordt dit vaak verward met het begrip ruimte. Naast ruimte hebben licht en lucht ook een belangrijke bijdrage aan het gevoel van ruimtelijkheid. De verhouding tussen deze drie aspecten bepaalt namelijk hoe een ruimte wordt ervaren. Een woning kan nog zo groot zijn (veel ruimte), maar als deze te donker is of voornamelijk via kunstlicht (geen lucht) wordt verlicht dan is het niet prettig verblijven. Dat geldt ook als we heel veel daglicht hebben (licht en lucht), maar een beperkte stahoogte (ruimte). De grenzen van ruimtelijkheid worden dus fysiek beperkt door ruimte, licht en uitzicht. Is de kwaliteit van een woning dan ook hiermee bepaald, of ligt de kwaliteit juist in de mogelijkheid om de ruimtelijkheid aan te passen?Lees verder

Categorie: kijken naar kwaliteit, Kwaliteiten, Stedenbouw en architectuur, Wonen | Schrijf een reactie »

een nieuwe kijk op wonen

26 juni, 2015 | Yuri van Bergen

Door: Yuri van Bergen en Sandra Arts

Vormgeven aan het wonen is de opgave waar we voor staan. Kwaliteit van wonen is een complex begrip. Wonen is namelijk cultuur en wordt bepaald door een uniek patroon van activiteiten en de symbolische structuren die deze activiteiten vormen. De buurt waarin je bent geboren, de stenen en bomen om je heen en de mensen waar je mee bent opgegroeid vormen het decor. Al deze aspecten hebben een bijdrage geleverd aan de tijdsgeest, waarin je als persoon bent geworden wie je nu bent en maken deel uit van wat wij als kwaliteit ervaren.
De vraag is hoe we deze kwaliteiten zichtbaar kunnen maken en welke ruimte deze bieden voor het ontwerp van wonen in de eenentwintigste eeuw.


Lees verder

Categorie: Stedenbouw en architectuur, Voorraad, Wonen | 2 Reacties »

Kwaliteit kan geen statisch begrip zijn, aangezien gebruik dat ook niet is

15 juni, 2015 | Kennisbank

Serie over Kijken naar kwaliteit -1-

Door: Laurens Talsma

De keuze om ergens te gaan wonen is voor iedereen verschillend. Je kiest voor een woning vanwege één of meerdere aspecten die je op dat moment aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van het gewenste aantal slaapkamers of de aantrekkelijke uitstraling van de woning. De keuze valt op een woning omdat die voldoet aan een voor jou passende gebruikskwaliteit. Maar bovenal is het van belang dat je op een fijne plek woont, zowel qua omgeving als qua buurt. Het gebruik kan veranderen, maar als de plek nog steeds prettig is zal je er graag willen blijven wonen en kijken in hoeverre je de woning kan aanpassen aan je veranderende behoeften.


Lees verder

Categorie: kijken naar kwaliteit, Kwaliteiten, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »