Bestaande Woning Bouw
Aandacht voor duurzaamheid: Factor 20

19 juli, 2016 | Haico van Nunen

Door de jaren heen is de aandacht voor milieu van wisselende omvang geweest. Met de komst van de industrialisatie kwamen er meer producten binnen bereik van iedereen. Vanaf de wederopbouw steeg de welvaart en doordat producten zoals een wasmachine werk uit handen nam kregen mensen naast werk ook vrije tijd. Maar die groei had ook een keerzijde. De druk op het milieu nam toe. Maar ja, dat was logisch omdat er meer geproduceerd werd. Pas in 1972 werd deze opvatting (dat productie en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn)voor het eerst losgelaten. In’ The limits to growth’ (1) wordt voor het eerst gesteld dat de milieudruk niet evenredig mocht toenemen met de productie.Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Het tij gekeerd

23 juni, 2016 | Haico van Nunen

In een serie over duurzame opschaling van energiezuinige renovatie

Nu lijkt het tij gekeerd. Voor de nieuwbouw geldt een EPC 0,4. En waar je de afgelopen jaren niet hoefde te spreken over een lagere EPC zonder gigantische meerkosten, is het nu heel normaal om vooruit te kijken en te kiezen voor een energie neutrale (1) woning of een nul op de meter woning (2). De afgelopen jaren is een trend ingezet via passiefhuizen, actief huizen, CO2 neutrale huizen naar bijna energieneutraal en zelfs energieleverende woningen. Alleen al het feit dat er wel honderd verschillende termen lijken te zijn (iedere aanbieder heeft zijn eigen conceptnaam) maakt al duidelijk dat het leeft. Het is in ieder geval een marketing instrument om woningen in de markt te zetten. De markt loopt nu dus vooruit op de regelgeving. Dat wordt natuurlijk enkel en alleen gedaan als er ook gebruik wordt gemaakt van het aanbod.Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Voorraad | Schrijf een reactie »

voor de troepen uit

16 juni, 2016 | Haico van Nunen

door:  dr. ir. Haico van Nunen en Yuri van Bergen

We zijn momenteel getuige van een voor de bouw vreemd fenomeen; er is op dit moment een aanbod dat verder gaat dan de wetgeving. In de geschiedenis van honderd jaar bouwen is dat nog nooit voorgekomen! Onderzoek heeft laten zien dat onze nationale bouwregelgeving is gebruikt als ondergrens voor de gebruiker van woningen. Een reddingsboei voor minimale duurzame kwaliteit op een maatschappelijke koers voorwaarts. Met de uitzondering op ruim 7,5 miljoen woningen daar gelaten, heeft de maker van deze woningen deze grens historisch altijd gebruikt als maatstaf voor kwaliteit van onze gebouwde omgeving. Of het nu de Wenken en Voorschriften waren, de Modelbouwverordening en later het Bouwbesluit (1). Bij iedere aanscherping van deze eisen kwam er de reactie dat het technisch niet mogelijk was en de extra kwaliteit het eindproduct te duur zou maken. Of dat het niet kon én te duur werd. Maar de geschiedenis heeft inmiddels laten zien dat na bij een aantal woningen de slag te hebben gevonden de prijs begon te dalen en de verbeterde kwaliteit langzaam gemeengoed werd. Met name de energetische kwaliteit van onze woningvoorraad heeft het zwaar gehad. Maar sinds een aantal jaar waait er een duurzame wind door de voorraad heen. Er bevinden zich (herhaalbare) oplossingen die meer kwaliteit te leveren dan de wet minimaal voorschrijft. Het kantelpunt voor energieambities blijkt na ruim vijftig jaar te zijn gevonden!

 


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Begrip van het verleden biedt kansen voor de toekomst

25 mei, 2016 | Haico van Nunen

‘Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst’ . Menig reclame eindigt met deze verplichte zin. Het maakt duidelijk dat je zorgvuldig om moet gaan met aanpassingen van een woning. Een goed ontwerp uit het verleden kan na aanpassingen heel anders ervaren worden. Het is een kwestie van herkennen waarom een woning zo ontworpen is, om vervolgens te beslissen wat je met die kennis doet. Ieder gebouw dat gerealiseerd wordt is een weerspiegeling van zijn tijd. Of het nu gaat over de eerste tuindorpen, de jaren dertig woningen, de uitbreidingen van de jaren zestig of de Vinex-wijken, ze laten allemaal zien hoe we op dat moment nadachten over het leven en wonen.Lees verder

Categorie: Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Duurzaam delen van onderhoud

10 mei, 2016 | Yuri van Bergen

Deel 3: in een serie over onderhoud in beweging

Duurzaam, duurzaam, duurzaam. De aandacht voor een duurzame samenleving is groot maar ondertussen verbruiken we meer CO2 dan vier aardbollen zouden aankunnen. Het is duidelijk dat er drastische veranderingen nodig zijn. De inkt op het akkoord in Parijs is nog niet opgedroogd of de eerste concessies op een grote stap voorwaarts worden door bestaande belangen beklonken. Laten we eerlijk zijn. De reductie van CO2 uitstoot voor de gebouwde omgeving zal met de huidige visie en oplossingen nooit worden behaald. Om werkelijk de weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad in te slaan zullen we fundamenteel anders moeten denken over de wijze waarop we onze woningen in stand houden en verbeteren. Bekende oplossingen en vertrouwde termen van onderhoud behoren dan tot het verleden (1) en worden ingenomen door diverse vormen van hergebruik (2). Deze verandering in ons denken vraagt niet zozeer om een economische afweging in exploitatie, maar om anders te kijken naar de potentie van het strategisch benutten van hergebruik (3). Want willen we als nieuwe generatie volkshuisvesters met de helft aan middelen de ambities uit Parijs behalen zullen we het kapitaal dat is (weder-)opgebouwd door de vorige generatie slimmer moeten gaan delen.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Duurzaamheid, Onderhoud in beweging, Renovatie en onderhoud, Serie van één | Schrijf een reactie »

Taal van de volkshuisvesting

3 mei, 2016 | Haico van Nunen

Binnen de volkshuisvestingsopgave (1) worden afspraken gemaakt. Afspraken over aantallen woningen, kwalitatieve verbeteringen of thematische ambities op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid of duurzaamheid.
Het maken van afspraken vraagt van alle betrokken partijen om zich in te kunnen leven in de situatie van anderen en te begrijpen wat voor de ander belangrijk is. Nu lijkt het vaak of partijen, waaronder bijvoorbeeld overheid, corporaties, aanbieders en bewoners, een andere taal spreken. Dat komt de communicatie niet ten goede. We hebben het over hetzelfde begrip, maar iedere partij geeft er zijn eigen invulling en betekenis aan. Het zal dan ook niet voor niets zijn dat de ‘Babylonische spraakverwarring’ (2) te maken heeft met het realiseren van een gebouw. Omdat het volk na de zondvloed niet verder wilde reizen kregen ze verschillende talen, zodat hun gezamenlijke doel, het bouwen van een toren, nooit bereikt werd. In navolging van dit Bijbelverhaal kun je stellen dat je om je uiteindelijke doel te bereiken een zelfde taal moet spreken. Zolang dat niet het geval is kan er ook niet met elkaar over de inhoud gesproken worden.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Renovatie en onderhoud, Wonen | Schrijf een reactie »