Bestaande Woning Bouw


Active House: een visie wordt tastbaar

1 april, 2016 | door Haico van Nunen

Vorige week vond het event Building Holland in Amsterdam plaats. Voor een ochtendprogramma was mij gevraagd om vanuit de ‘inhoud’ te openen. Het onderwerp: Active House. Een ontwikkeling in Nederland die ik vanaf het begin heb mogen volgen. Als wetenschapper is het leuk om kennis te delen, maar nog leuker als je ziet dat het zich continue verbetert, door voorbeelden uit de praktijk. In deze presentatie heb ik het verhaal verteld over hoe een visie tastbaar werd in Nederland.

Op reis
Het voelt een beetje als een reis in de tijd. In 2010 zijn we met Active House in aanraking gekomen. Active House komt uit Denemarken en de eerste keer dat ik er van hoorde werd het verhaal verteld aan de hand van een figuur met lijnen (1). In dat verhaal ging het over het vermijden van ‘black fossils’, maar ook over zaken zoals daglicht, water, transport, bewoners en materiaal. Maar boven alles was het een verhaal over wonen. Deze uiteenzetting vormde voor ons het startpunt voor de Poorters van Montfoort (2). Op dat moment was Active House nog vooral een visie, de specificaties waren nog in voorbereiding. Wel waren er drie centrale thema’s benoemd, namelijk energie, comfort en milieu. Om toch een houvast te hebben bij het ontwerp zijn we de woonwensen (prestaties) die we bij de bewoners opgehaald hebben, in negen verhalen gaan vastleggen. Als rode draad zijn de begrippen ‘licht, lucht en ruimte’ gehanteerd. Met de visie, de thema’s en de rode draad is het ontwerp voor Montfoort gemaakt.
Parallel aan het ontwerp van het project in Montfoort ontwikkelt Active House zich ook. De prestaties worden nader geformuleerd en er komt een publicatie (specificatie) waarin waardes worden gekoppeld aan de prestaties. Deze prestaties kunnen met behulp van een ‘Active House radar’ aangegeven worden (2). Een dergelijk radar is voor de Poorters van Montfoort achteraf gemaakt.

Abstracte weergave van de verschillende stromen binnen het wonen. Denk aan mensen, informatie, daglicht, water, energie, transport, materiaal, etc.

De reis gaat verder.
Na de eerste specificaties komt al snel de tweede versie. Deze wordt meer toegankelijk en beknopter gemaakt. Hierdoor wordt het Active House principe meer bereikbaar en weet je ook wat de mogelijkheden er zijn om volgens de Active House visie te bouwen. De specificaties worden ondertussen ook vertaald in het Nederlands om de toepassing te vergroten. Om echt te duiden hoe je moet bouwen en hoe je nu de specificaties moet lezen worden ontwerprichtlijnen opgesteld. Eerst in het Engels en tijdens de sessie in Amsterdam worden de Nederlandse ontwerprichtlijnen gepresenteerd. Maar ondanks dat er criteria en waarden komen, blijft Active House een visie en geen puntenlijstje.
Langzaamaan is Active House gegroeid van een verhaal en visie naar een tastbaar instrument, waarmee je na kunt denken over wonen, en dit ook zichtbaar kunt maken. Het Active House radar (en de onderliggende prestaties) geven een houvast om je ontwerp te maken of aan te passen. Bovendien sluit je met Active House andere doelen niet uit. Een Active House kan nog steeds ‘Bio-based’ zijn opgebouwd, een NOM-woning betreffen, levensloopbestendig zijn of over een betaalbare sociale woning gaan. Active House laat zien hoe wonen een integrale opgave stelt en is daarmee niet een doel op zich, maar een middel om over de vraag te communiceren.


Bronnen:

1 ‘Daylight en architecture’, autumn 2009, issue 12, Velux
2. ‘Active House, woningen die meer geven dan nemen ’ Haico van Nunen en Yuri van Bergen, 18 juli 2011, kennisbank bestaandewoningbouw.nl
3. Active House ontwerprichtlijnen, Active House Nederland 2016
4 www.activehousenl.info

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Kwaliteiten| Reacties uitgeschakeld voor Active House: een visie wordt tastbaar

Je kunt niet meer reageren!