Bestaande Woning Bouw


Bedrijfslasten 2009: voorbeeldige trendbreuk

3 december, 2010 | door Dyon Noy

In de periode van 2001 tot en met 2008 stegen bedrijfslasten van woningcorporaties met maar liefst 50%. De inflatie bedroeg over dezelfde periode maar 14%. Een steeds geringer deel van de aan de inflatie gekoppelde huurbaten resteerde daarmee voor investeringen in vastgoed. Tel hierbij de extra overheidsheffing op: de inmiddels opgedoekte Vogelaarheffing, vennootschapsbelasting en het dreigende zwaard van bijdrage door corporaties aan huursubsidie. Het goede nieuws komt van het CFV. De bedrijfslasten volgden in 2009 -voor het eerst sinds jaren- globaal het niveau van de inflatie.


Trendbreuk
In theorie zijn er twee mogelijke verklaringen. Of corporaties temporiseren corporaties hun maatschappelijke investeringen? Of corporaties verbeteren hun efficiency? Met als gevolg dat het om een duurzame en daarmee voorbeeldige trendbreuk met voorgaande jaren handelt? Het antwoord is nu nog niet te geven. Duidelijk is wel dat corporaties momenteel hun knopen tellen. Door de kredietcrisis en geringere investeringscapaciteit staat bouwproductie onder druk. Inkrimping van de ontwikkelafdeling? Recente regelgeving over kerntaken van corporaties sluit expliciet diverse activiteiten uit. Daarmee dus ook de bijbehorende bedrijfslasten. Niet meer doen of elders onderbrengen? Terugdringing van onderhoudsuitgaven. Resultaat van slimmer inkopen of van uitstel van activiteiten? Over enkele jaren pas ontstaat duidelijkheid of 2009 het jaar van de voorbeeldige trendbreuk is.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfslasten 2009: voorbeeldige trendbreuk

Je kunt niet meer reageren!