Bestaande Woning Bouw


bewijs geleverd: onderhoudslasten omlaag

19 oktober, 2011 | door Dyon Noy

Tot recent vormde de jaarlijkse begrotingsronde voor vastgoedmanagers van woningcorporaties ‘een eitje’. Extrapolatie van uitgaven van eerdere jaren voor dagelijks onderhoud plus actualisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting. Vastgoedbeheer is van oudsher een relatief onzichtbaar domein binnen de organisatie. Onderdeel van de backoffice. Het gebeurt nu eenmaal omdat het moet. Weinig tot de verbeelding sprekend. Met een zeer operationeel karakter en marginale relatie met beleidsdoelen. Lees de obligate verhandelingen in jaarverslagen maar na. Toch stegen het afgelopen decennium onderhoudslasten ongeveer 30% meer dan de inflatie.

Animo

Vastgoedmanagers ronden de komende periode hun onderhoudsbegroting voor 2012 af. Voor velen een pittige opgave vanwege bezuinigingsopgaven van hoger hand. Met vaak de boodschap van de leiding erbij ‘dat de kwaliteit er niet onder mag leiden’. Benchmarks worden als onderbouwing erbij gehaald. Als bewijslast dat collega’s met minder middelen ook toekomen.‘ Als andere corporaties met deze bedragen uitkomen, moeten wij dat toch ook kunnen?’ Zie daar: dé verklaring voor de overweldige animo voor de vier workshops van Aedes en Atriensis op diverse plaatsen in Nederland najaar 2011 organiseerden over benchmarking van onderhoudslasten.

Kentering

Uiteraard stond een concrete benchmark op onderhoudslasten centraal tijdens deze workshops. Het goede nieuws is de beteugeling van de onderhoudslasten na de periode van forse stijging. In 2009 stabiliseerde het kostenniveau al ten opzichte van 2008. Het jaar 2010 laat zelfs een nominale daling met maar liefst 6% zien. Zowel bij reparatieonderonderhoud, mutatieonderhoud als planmatig onderhoud.

Meer voor minder

Vastgoedbeheerders van corporaties betoogden tijdens de vier bijeenkomsten niet alleen op zoek te zijn naar besparingen. Vooral het vraagstuk hoe meer kwaliteit voor minder onderhoudsgeld te krijgen houdt hen bezig. Veel illustraties uit de dagelijkse corporatiepraktijk passeerden de revue. Aanbestedingen in concurrentie, volumevergroting, prestatiegericht onderhoud, ketensamenwerking en –integratie, slim aansluiten tegen strategisch voorraadbeleid en extra aandacht voor de beheerfase bij nieuwbouwprocessen. Lees het hele rapport met suggesties [pdf|505Kb].

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Renovatie en onderhoud| 1 Reactie »

Een reactie op “bewijs geleverd: onderhoudslasten omlaag”

  1. Reactie door: Glenn Stern 24 oktober, 2011 om 09:12

    Prima zaak, de focus op de onderhoudskosten.
    Ik vind het wel opvallend dat in de zoektocht naar verantwoorde kostenverlaging, met behoud van je kwaliteits doelen, het resultaatgerichtevastgoedonderhoud, als vernieuwende onderhoudsmethodiek niet is genoemd als reeel middel om dit te bereiken.
    De RGVO aanpak vereist een nieuwe manier van denken , de knop moet om. Maar als je als doel hebt om tot een stevige kostenreductie te komen, het (financiele)onderhoudsrisico aan marktpartijen te laten en een gegarandeerd kwaliteitsniveau te bereiken , dan is het toch zeker de moeite waard om je in deze materie te verdiepen.

    Glenn Stern