Bestaande Woning Bouw






Bewoner als moderne klant?

28 juni, 2007 | door Dyon Noy

Het afgelopen decennium voltrok zich een revolutie. Meer dan 80% van de Nederlandse huishoudens schafte een internetaansluiting aan. Daarmee werd Nederland koploper in Europa. De diversiteit van het internetgebruik nam ook toe. Denk aan communicatie, informatie, diensten, vermaak, aan- en verkoop of opleidingen. Kennis en vaardigheden van de gebruikers namen gelijktijdig razendsnel toe, vooral door zelfstudie.

Galerij flatwoning

Natuurlijk speelden commerci√ęle bedrijven handig op deze trends in. Niet alleen door steeds meer informatie, maar juist allerlei diensten en producten digitaal aan te bieden. Koplopers van het eerste uur waren onder meer de banken en de reisbranche. Hoe zit het met onze overheden? Anno 2007 gebruikt ongeveer de helft van alle Nederlanders inmiddels internet om gericht informatie van overheden te vergaren, formulieren te downloaden of overheidszaken te regelen. Voorbeelden van koplopers binnen de overheden zijn de belastingdienst en de gemeenten. De kopgroep herbergt helaas geen woningcorporaties. De meeste sociale verhuurders bungelen nog achter in het peloton. Maar gelukkig hebben enkele corporaties zich inmiddels aan de kop van het peloton gemeld.

Corporaties op de digitale snelweg

De digitale snelweg zorgt ervoor dat de relatie tussen bewoner en beheerder geen belemmeringen hoeft te kennen. Alles over iedere afzonderlijke woning is één op één bekend. Fysieke nabijheid is overbodig om de vraag te kennen. Aan de ene kant zien we ontwikkelingen waarbij beheerders vraaggericht met behulp van internet het wonen afstemmen op specifieke individuele behoeften en wensen. Een andere cruciale ontwikkeling is dat langer zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort. Zelfs in de vorm van een virtueel verzorgingshuis met alle zorg binnen handbereik. Op deze wijze is de aanpassing van de bestaande voorraad geen grootschalige, complexgewijze operatie meer, maar maatwerk op woningniveau.

Accentuering voordeur

Woningcorporaties moeten binnen de overstelpende veelheid aan toepassingsmogelijkheden heldere keuzes maken. Enkele concepten zijn de virtuele buurt, de virtuele woning, de virtuele corporatie of het virtuele verzorgingshuis. Corporaties doen er goed aan hun keuze optimaal op de eigen ondernemingsvisie af te stemmen.

Kies!

Zo is een corporatie met een omvangrijke herstructureringsopgave en met sociaal zwakke wijken gebaat bij het concept van de virtuele buurt. Leefbaarheid en sociale cohesie staan hier immers centraal. Een focus op technisch beheer en een ruim aanbod aan individuele keuzemogelijkheden voor de huurwoningen sluit aan bij het concept van de virtuele woning. Corporaties die de mondige woonconsument willen aanspreken, kiezen voor het concept van de virtuele corporatie. Voor iedere huurder een eigen account met specifieke, individuele informatie en een vraaggerichte structuur.

Eisenhowerstraat Sittard

Weer andere corporaties beschikken over een vergrijzende huurderspopulatie in combinatie met weinig specifiek aanbod voor ouderen. Hun logische keuze is het concept van het virtuele verzorgingshuis in nauwe samenwerking met zorginstellingen. Kortom een onderbouwde keuze voor een virtueel concept en een gedegen strategie voor invoering is noodzaak. Vanuit de kop van het peloton komen vervolgens de koplopers gelukkig weer in zicht.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Bewoner als moderne klant?

Je kunt niet meer reageren!