Bestaande Woning Bouw


Buurthuis: afboeking of investering?

2 juni, 2008 | door Dyon Noy

‘Corporaties maken geen keuzes in wat ze wel en niet doen, terwijl het maatschappelijk ondernemen en ondernemen met maatschappelijk vastgoed juist gaat om het aanbrengen van focus.’ Zo hield de SEV recent corporaties de spiegel voor. Sinds enkele jaren lijkt het hek van de dam. Buurthuis, brede school, medisch centrum, cultuurhuis of zorgkluster. Corporaties verbreedden hun territorium van sociale huurwoningen naar maatschappelijk vastgoed.  

Smaragdlaan Leiden

Diffuus

Het wijzende vingertje van de omgeving naar de vermogensovermaat. Het verwijt van het achterblijven van investeringen. Aanhoudend verzoeken om samenwerking door allerlei maatschappelijke geledingen. Als een kind met teveel zakgeld op een grote kermis: lastig kiezen met zoveel keuze. Opgewekt beschrijven ondernemingsplannen en jaarverslagen die ontdekkingsreis. Helaas blijven knelpunten onderbelicht. Soms komen vergunningen niet rond. In andere gevallen loopt samenwerking spaak. Budgettekorten en conflicten in de beheersituatie. Duur leergeld. Een breed en diffuus portfolio ontstaat. Samenhang en focus ontbreken. Stel daarom eerst de vraag welk doel met maatschappelijk vastgoed te bereiken.  

Smaragdlaan Leiden

‘Verbreed wonen’

Drie mogelijke richtingen als antwoord op die vraag. Allereerst maatschappelijk vastgoed als verlengstuk van het wonen. Versterking van de woonfunctie: ‘verbreed wonen’. Een voorbeeld is dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen met hulpvraag. Zonder deze ‘huiskamer’ is verhuizing noodzakelijk. Of tijdelijk onderdak voor mantelzorgers bij hun zorgbehoeftige ouders. Omgekeerd tijdelijke woonruimte voor zorgbehoeftige ouders bij de woonruimte van de mantelzorgers. Een ander voorbeeld speelt  in op de toename van eenpersoonshuishoudens of huishoudens met een specifieke culturele achtergrond. Doelgroepgerichte ontmoetingsruimtes fungeren als gezamenlijke ‘huiskamer’.  

Leefbaarheid

Als tweede mogelijke richting maatschappelijk vastgoed in het belang van leefbaarheid. In veilige wijken en buurten met een goed voorzieningenniveau is het nu eenmaal prettig wonen. In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten krimpt de bevolkingsomvang op relatief korte termijn. In bijna een kwart van de Nederlandse gemeente krimpt daarnaast zelfs het aantal huishoudens. Draagvlak voor voorzieningen kalft af. Het postkantoor en het bankfiliaal verdwijnen, de basisschool komt onder de opheffingsnorm en de huisarts heeft geen opvolging. 

Smaragdlaan Leiden

Rendement

Derde en laatste mogelijke richting is focus op het financiële rendement van de eigen organisatie of juist van andere, onmisbare maatschappelijke organisaties. Overname van bestaand maatschappelijk vastgoed. Ondersteuning van maatschappelijke organisaties op vastgoedgebied. Kortom: breng focus aan en kies een heldere strategie.   

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Buurthuis: afboeking of investering?

Je kunt niet meer reageren!