Bestaande Woning Bouw
Archief voor Bouwtechniek

De opkomst van de componenten

8 juli, 2013

Lange tijd werd zowel de nieuwbouw van woningen als de renovatie en groot onderhoud als totaaloplossing gezien. Alsof het gaat om een stapeling van uiteenlopende ‘losse’ bouwdelen. In de praktijk wordt er nu een aanbod ontwikkeld dat zich richt op samenhangende bouwdelen, die een specifiek gebruik ondersteunen, en aangeduid wordt met componenten. Te denken valt […]

BBB-systeemwoningen, een geschiedenis op zichzelf

7 februari, 2013

Een serie over systeemwoningen -22- Meer eigenheid dan systeem Het verschijnsel BBB als aanduiding van woningen is nog in verschillende woonbuurten terug te vinden, zoals in de wijken Lievendaal en Tivoli te Eindhoven. In deze wijken spreekt men nu al circa zestig jaar over de BBB-woningen. Het meest kenmerkende voor deze en latere woningen is […]

Bakker-systeemwoningen, gebouwd en bijna vergeten

7 februari, 2013

Een serie over systeemwoningen -21- Ergens in een polder van de Merwede kom je op een dag een rijtje eengezinswoningen tegen uit 1950, die de titel dragen ´Bakkerwoningen´. En opeens gaat er een lichtje branden, want de naam Bakker staat voor een van de vele systeemwoningen, die in de jaren vijftig en zestig van de […]

Voortdurend streven naar standaardisatie: systeemwoningen, keuzeplannen en concepten

6 februari, 2013

Een serie over systeemwoningen -20- Terugkeer van het verleden In de afgelopen zestig jaar is in de woningbouw voortdurend gezocht naar meer eenheid in techniek en uitvoeringsmethode. Qua woningtypen en prestaties is de overheid veelal het structurerend element geweest door de voorschriften, wenken en normen. De woningen uit de opeenvolgende tijdsperioden lijken zowel qua beeld […]

korrelbeton, een bouwsysteem met aanpassingen

30 januari, 2013

Een serie over systeemwoningen -19- Verandering per generatie In de periode 1949 tot 1970 zijn circa 15 duizend woningen geproduceerd volgens het bouwsysteem ‘Korrelbeton’, waarvan circa 80 procent zich concentreert in drie steden: Dordrecht, Den Haag en Arnhem (1/2). Zoals zoveel andere bouwsystemen kent ook dit systeem zijn jaargangen, die deels bepaald worden door de […]

Een merk staat voor kwaliteit

28 januari, 2013

Een serie over systeemwoningen -18- Tussen merk en aanbod De meeste systeemwoningen uit de periode 1945–1975 waren een merk en in de volksmond verbonden aan de naam van een bouwer. Als de kwaliteit op een of andere manier bij de oplevering te wensen overliet dan had dat consequenties voor die bouwer. Met andere woorden, de […]