Bestaande Woning Bouw
Archief voor Alliantie+

Het nieuwe samenwerken

10 maart, 2015

Serie over Alliantie+ verbeteren √† la carte -5- Door: Yuri van Bergen en Roel Simons Lag in de vorige eeuw de nadruk vooral op de nieuwbouwproductie van woningen, in deze eeuw verschuift dit naar de bestaande woningbouw. De verwachting is dat nieuwbouw enigszins herstelt, maar niet meer het niveau bereikt van daarvoor (1). Onderhoud en […]

Denken in componenten

25 februari, 2015

Serie over Alliantie+ verbeteren √† la carte -4- Door: Yuri van Bergen en Roel Simons ComponentRenovatie richt zich op samenhangende bouwdelen die voorzien in een gebruiksfunctie. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar bijvoorbeeld het dakbeschot, maar naar het dak als drager voor het bergen van spullen of voor de extra slaapkamer. Dus […]

Bewoners aan de knoppen

19 februari, 2015

Serie over Alliantie+ verbeteren √† la carte -3- Door: Yuri van Bergen en Roel Simons Overal om ons heen verandert de samenleving, met ons als ‘mens’ aan de knoppen. We bepalen zelf hoe onze auto eruit ziet, telefoons verrijken we met persoonlijke hoesjes en we mogen zelfs kiezen in welk ziekenhuis we behandeld willen worden. […]

Kennis vanuit het verleden

3 februari, 2015

Serie over Alliantie+ verbeteren √† la carte -2- Door: Yuri van Bergen en Roel Simons In het begin van deze eeuw is duidelijk geworden dat de nieuwbouw een minder groot aandeel van de bouwproductie zal uitmaken en dat de focus meer op het onderhouden en verbeteren van onze voorraad komt te liggen (1). In de […]

een merk voor verandering is op komst

28 januari, 2015

Serie over Alliantie+ verbeteren √† la carte -1- Door: Yuri van Bergen en Roel Simons Vaak gaan veranderingen traag en soms snel. Er moet iets in de maatschappij of techniek gebeuren, dat een omslag van traag naar snel teweegbrengt. Zo heeft de ICT een geweldige verandering veroorzaakt in de informatie-uitwisseling en het informatiebeheer. De communicatie […]