Bestaande Woning Bouw
Archief voor begrippen maken feiten overbodig

Begrippen maken feiten overbodig -6

4 september, 2014

Verzorgen, repareren of vervangen Binnen de bouw worden voor werkzaamheden een veelvoud aan termen gebruikt en komen diverse benamingen van materialen voor. Dat is een van de redenen waarom we deze serie geschreven hebben, namelijk duidelijkheid verschaffen over waar we mee bezig zijn. Het gaat erom duidelijk te maken hoe we naar een begrip kijken, […]

begrippen maken feiten overbodig – 5

20 september, 2011

Auteurs: Martin Liebregts & Haico van Nunen Ontwerpkeuzen afstemmen op levensduur Een verhaal over de zoektocht naar het begrip duurzaamheid bij ontwerpen, bouwen en wonen Bij ontwerpen moet je rekening houden met de levensduur van bouwdelen, ruimte en gebouwen. Bijna een open deur als je dit constateert. Iedereen zal bevestigen dat als een keuken maar […]

begrippen maken feiten overbodig – 4

1 juni, 2011

Sleutelbegrippen bij kwaliteitsaanpassing Essentie van woningaanpassing Over allerlei afzonderlijke onderdelen van de kwaliteitsaanpassing van de woningvoorraad worden hele studies verricht en uiteenlopende verhalen verteld. De een weet het nog gedetailleerder dan de ander. Een van hen ben ik (soms). Het zijn vaak de oneliners die in dergelijke uiteenzettingen domineren. Onderhoud, comfort, energie, gezondheid etc. passeren […]

BEGRIPPEN MAKEN FEITEN OVERBODIG – 3

12 februari, 2009

Auteurs: Martin Liebregts en Jelle Persoon De cycli van de kwaliteitsaanpassingen De aandacht voor de bestaande woningvoorraad en voor de kwaliteitsaanpassing ervan is in de directiekamers van woningbeheerders nog vaak te gering. Het spitst zich nog te veel toe op de jaarlijkse vaststelling van de onderhoudsbudgetten. Ondanks de wetenschap dat de te verwachten gemiddelde leeftijd […]

BEGRIPPEN MAKEN FEITEN OVERBODIG – 2

6 februari, 2009

Auteurs: Martin Liebregts en Arie Verheij Gebiedsvisies vanuit verschillend perspectief In de dagelijkse praktijk van ‚Äėbouwen en wonen‚Äô worden uiteenlopende termen gebruikt om de toekomstmogelijkheden van een gebied in beeld te brengen. In alle gevallen gaat het om het ontwikkelen van een visie, die veelal ingebed moet zijn in een maatschappelijk en volkshuisvestelijk kader. Er […]

Begrippen maken feiten overbodig -1-

27 oktober, 2008

Door Martin Liebregts en Haico van Nunen De afgelopen veertig jaar zijn er voortdurend nieuwe termen bedacht om de kwaliteitsinjectie in de bestaande woningvoorraad een naam te geven. Veel woorden hebben in de hoofden van betrokkenen de basis gelegd voor uiteenlopende oplossingen, waarbij al of niet de aanpak van de wijk een rol speelde. In […]