Bestaande Woning Bouw
Archief voor de vooroorlogse woningbouw

Techniek, tussen repareren en vervangen

15 juli, 2014

Serie over de vooroorlogse woningbouw -5- Repareren of vervangen? Technisch gezien, is niets eenvoudiger dan het volledig vervangen van bouwdelen of gebouwen. Vandaar ook vaak de voorkeur van technici voor vervangende nieuwbouw in plaats van renovaties/transformaties. Bij repareren moet je vooraf veel voorwerk doen, ofwel goed in kaart brengen van de kwaliteit van het bestaande, […]

Keuzemogelijkheden en de technische spelregels

11 juli, 2014

Serie over de vooroorlogse woningbouw -4- De basis voor effectieve co-engineering Co-engineering is iets anders dan met z‚Äôn allen praten over de mogelijke oplossingen die wel of niet mogelijk zijn. Het gaat hierbij ook niet alleen om de uitvoeringsprocessen LEAN te maken, want dat is de afgelopen decennia een vanzelfsprekendheid geworden. Zeker sinds de crisis […]

Beeld tussen cultuurhistorie en gebruik

30 juni, 2014

Serie over de vooroorlogse woningbouw -3- Het beeld in haar variaties In de periode 1910-1940 zijn er een kwartmiljoen sociale woningen gebouwd in verschillende stedenbouwkundige en architectonische entiteiten. De kleinschalige tuindorpen met hun traditionele architectuur (Oud-Philips Dorp, Vreewijk), de tuindorpen gebouwd met nieuwe materialen en architectuuropvattingen (Betondorp, Kiefhoek) en de grote stedelijke blokken, veelal in […]

Communicatie over het renovatieplan: de stap-voor-stapmethode en co-engineering

26 juni, 2014

Serie over de vooroorlogse woningbouw -2- Een proces met een duidelijke regie Dit artikel stond oorspronkelijk later gepland, omdat ook bij mij de neiging bestaat van algemeen naar specifiek te gaan en daarbij het object als leidraad te nemen. Maar wanneer je het uitgangspunt hanteert dat het gebruik centraal staat en bij de planontwikkeling en […]

De aanpak van de vooroorlogse woningbouw: een samenspel van beeld, comfort en techniek

17 juni, 2014

Serie over de vooroorlogse woningbouw -1- Het maatschappelijk geheugen De sociale huurwoning is nu een algemeen bekend verschijnsel op de Nederlandse woningmarkt. Maar dit fenomeen heeft slechts recent in de geschiedenis een plaats gekregen. De grote bloei vond plaats samen met de naoorlogse economische groei in de jaren 1950-1990. Daarna is het qua aandeel voortdurend […]