Bestaande Woning Bouw
Archief voor Social Design

De nieuwe lente

2 november, 2012

Auteurs: Martin Liebregts en Laurens Talsma een serie over social design – 6 Op dit moment wordt en gewerkt aan de publicatie ‘Vlugschrift, ruimte voor bewonersinbreng’ (1). Een boek bestemd voor bewoners en wat tevens kan fungeren als inspiratiebron voor de praktijk. Het ligt in de bedoeling om allerlei aansprekende praktijkvoorbeelden zo te documenteren, dat […]

Klant of bewoner: korte termijn versus lange termijn

12 april, 2012

een serie over social design – 5 Behoud en vernieuwing Vernieuwingen stuiten altijd op ‘oude’ belangen en posities. Dit geldt ook bij beoordeling door huurders van ontwikkelingen, die zich voordoen in de renovatiepraktijk. Een verkorting van de renovatietijd van twintig naar zes dagen, waarbij een langdurige verhuizing niet nodig is, wordt niet gewaardeerd. De huurder […]

Je moet weten voor wie je het doet

9 december, 2011

een serie over social design – 4 De kwaliteitsaanpassing van woning en woonomgeving is geen beperkte technische aangelegenheid. Natuurlijk speelt techniek een rol, maar het is meer een middel dan een doel. Dus het gaat er niet om wat je als projectleider, bouwer, adviseur, architect of ambtenaar van vindt, maar vooral om wat de wensen […]

OP ZOEK NAAR VERHALEN VAN BEWONERS

21 november, 2011

een serie over social design – 3 Auteurs: Martin Liebregts en Roel Simons De eigenheid van het verhaal De kwaliteitsaanpassing in de bestaande wijk, buurt of woning vindt altijd plaats met een belangrijke inbreng voor de bewoner(s). In wezen gaat het om de vraag voor de huidige en toekomstige bewoners. Dit geeft aan de beoordeling […]

SOCIAL DESIGN, DE WORSTELING MET BEWONERSZEGGENSCHAP

8 november, 2011

een serie over social design – 2 Terugblik De gehele naoorlogse periode zijn we in Nederland bezig geweest om op een of andere manier een organisatorisch geluid te geven aan de bewoner en het bijbehorende gebruik. De Adviescommissie Wonen, beter bekend als VAC’s, bestaat ruim zestig jaar en al die tijd houden ze zich bezig […]

OVERPEINZING: SOCIAL DESIGN, ONTWERPEN VOOR WONEN

27 oktober, 2011

een serie over social design – 1 Herhaling, maar dan anders De laatste tijd is het begrip ‘Social Design’ weer opnieuw ten tonele verschenen. En hiermee is het begrip aan haar derde leven bezig. Het is een terugkerende tendens om de omgeving, en in het bijzonder de gebouwde omgeving, te vermenselijken door kenmerken als: kleine […]