Bestaande Woning Bouw
Archief voor woningtype als ordeningsprincipe

De duizendeneen mogelijkheden van een blok rijtjeswoningen

23 december, 2013

oplossingen tussen schilderen en nieuw bouwen Woningtype als ordeningsprincipe (16) De kwaliteit van de rijtjeswoning en het bouwblok De eenvoudige, rechthoekige bouwblokverkaveling uit de periode 1930 tot 1970 biedt allerlei mogelijkheden voor uiteenlopende vormen van kwaliteitsaanpassingen in de tijd. Het is de eigenschap van de eenvoudige stedenbouwkundige opzet met percelen van circa 150 m2. Veelal […]

Aantekeningen: woningtypen op hun waarde schatten

19 november, 2013

woningtype als ordeningsprincipe -15- Waarden en variabelen Allerlei technische specificaties, die mede de eigenschappen van de woning bepalen, geven de grenzen aan van wat er in de toekomst met de woning kan gebeuren en wat dus de feitelijke consequenties van de (gewenste) kwaliteitsaanpassingen zijn. Te denken valt aan de opbouw van het casco, de bouwfysische […]

Van Woonerfwoning Naar Hybridewoning

16 september, 2013

Woningtype als ordeningsprincipe (14) Van woonerfwoning naar hybridewoning In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn circa 1,2 miljoen woningen gebouwd, waarvan er veel gesitueerd zijn in wat we tegenwoordig de bloemkoolwijken noemen (1). Dit geldt ook voor het complex De Poorter te Montfoort, met de daarin gelegen woningen. De woonerven, de scheiding van […]

Een beeld om in te wonen

22 augustus, 2013

Woningtype als ordeningsprincipe (12) De natuurlijke kwaliteit In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is een begin gemaakt met de grootschalige woningbouw, met in de steden grote woongebouwen. De sociale woningbouw heeft van begin af aan een essenti√ęle bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Hierbij heeft de architectuur, ter ondersteuning van deze […]

Galerijwoning biedt extra leefruimte aan een- en tweepersoonshuishoudens

22 april, 2013

Woningtype als ordeningsprincipe (11) De ruimte om aan te passen In principe zijn alle galerijwoningen geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens. Vooral de woningen uit de periode 1965-1975, die oorspronkelijk voor de beter betaalde middengroepen bedoeld waren, zijn ruim van afmeting en vrij flexibel qua plattegrond. Toen deze woningen gerealiseerd werden, waren het meestal de eerste […]

Een karakteristieke kleine woning vergroot

15 april, 2013

Woningtype als ordeningsprincipe (10) Een visie, die ruimte biedt Als corporatie heb je op uiteenlopende terreinen visies, zoals beperking woonlasten, behoud van beeldbepalend woningbestand, zo min mogelijk slopen om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de aanwezige materialen, het behoud en de versterking van de sociale samenhang. Al deze overwegingen tezamen leiden in de […]