Bestaande Woning Bouw


Commissie Benchmarking kent keurmerk toe

9 december, 2009 | door Dyon Noy

Dit najaar legde de Commissie Benchmarking van Aedes de Benchmark Bedrijfsproces van Atriensis onder het vergrootglas. De hoogleraren Spekl√©, van der Schaar en Pheiffer kwamen tot positieve beoordeling. ‚ÄėDaarnaast beoordelen de aan de Benchmark Bedrijfsproces deelnemende woningcorporaties hun ervaringen met gemiddeld bijna een acht.‚Äô Aldus deze commissie in haar uitgebreide beoordelingsrapport [pdf|60Kb] van november 2009. Daarmee is dit het eerste uitgereikte keurmerk van de Commissie Benchmarking.


Meten is weten

De forse stijging van bedrijfslasten in het afgelopen decennium brengt veel maatschappelijke onrust teweeg. Investeringsruimte slinkt. Een verklaring blijft meestal achterwege. Corporaties worstelen met verschillende vragen. Welke aspecten van de bedrijfsvoering veroorzaken die stijging? Hoe verhouden de bedrijfslasten zich tot die van andere corporaties? Is er sprake van een stijgende of dalende tendens? Welke gerichte maatregelen zijn zinvol?

Successen

De deelnemers aan de Benchmark Bedrijfsproces boekten al hun eerste successen. Structurele verlaging van bedrijfslasten zonder in te boeten op kwaliteit. Zowel als het gaat om onderhoudslasten, efficiency van de werkorganisatie als om de overige bedrijfslasten.

Onder de loep

Snel en vertrouwelijk gedetailleerd zicht op interne bedrijfsprocessen. De kosten in relatie tot de kwaliteit. Bovendien brengt het keurmerk van de Commissie Benchmarking van Aedes het nodige gewicht met zich mee. Cruciaal als het gaat om communicatie van resultaten binnen de eigen organisatie, met toezichthouders en met belanghouders. Meer informatie? Zie het eindrapport [pdf|1,8Mb] van het laatste kalenderjaar of mail naar info@atriensis.nl.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Commissie Benchmarking kent keurmerk toe

Je kunt niet meer reageren!