Bestaande Woning Bouw


‘Convenant Energiebes​paring Huursector​’ schenkt klare wijn

29 juni, 2012 | door Dyon Noy

Op 28 juni 2012 ondertekende Aedes het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’. De opvolger van het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector’ uit 2008. Dit nieuwe convenant geeft veel helderder zicht op doelen voor energiezuinigheid van sociale huurwoningen.

Gemiddeld 1,25

De kern van de wijziging. Het vorige convenant stelde een additionele gasbesparing van 20% in de periode 2008 – 2018 als doel. Minder helder. Want wat waren het nulpunt en de bestaande afspraken? In 2008 was de gemiddelde energie-index in de sector ongeveer 1,88 (energielabel D). Medio 2011 was het gemiddelde in de sector 1,79. Het nieuwe convenant stelt een gemiddelde energie-index van 1,25 (energielabel B) in 2020 als eenduidig richtpunt. Overigens geeft het convenant wat aanzetten voor het financieringsvraagstuk. Zo worden inspanningen benoemd om oplossingen te vinden voor het algemene financieringsvraagstuk van corporaties en specifiek bij gemengd eigendom.

Gevolgen

Belangrijkste gevolg is dat nu echt duidelijk is dat ambities hoog zijn. Een gemiddelde energie-index van 1,25 vraagt vaak meer dan de woning rondom isoleren en voorzien van een HR 107 combiketel. Minder goed geisoleerde of lastig te isoleren bouwdelen kunnen niet overgeslagen worden. Eerder al zullen corporaties na moeten denken over introductie van duurzame energie in de bestaande voorraad. En niet het minste belangrijke onderwerp: de benodigde investeringskosten om dit doel te halen stijgen.

Voorbereiding

Dit convenant schept verwachtingen bij belanghouders van de corporatiesector. En daarmee verplichtingen. Het is zaak om tijdig gevolgen in kaart te brengen en beleid (opnieuw) hierop af te stemmen:

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Proces, Renovatie en onderhoud| 2 Reacties »

2 Reacties op “‘Convenant Energiebes​paring Huursector​’ schenkt klare wijn”

  1. Reactie door: Martin Roders 29 juni, 2012 om 09:59

    Een interessant en ambitieus convenant. Lovenswaardig is dat er in art. 3 lid 2 ook aandacht gevestigd wordt op het halen van efficiency voordelen op het gebied van binnenmilieu, wooncomfort en veiligheid. Echter, een belangrijk onderwerp dat ontbreekt is klimaatadaptatie, het aanpassen van woningen aan extreme(re) regenval en hitte in de stad als gevolg van de opwarming van de aarde. Met kleine ingrepen kan al veel gevolgschade voorkomen worden en kan het wooncomfort toenemen. Het begint met bewustwording, veel informatie is beschikbaar binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat – Climate Proof Cities, zie website.

  2. Reactie door: hein bos 29 juni, 2012 om 14:52

    Niet alleen Aedes ondertekende het convenant.
    Ook Vastgoed Belang namens de particuliere verhuurders.