Bestaande Woning Bouw


corporatie: vriend alle aannemers?

10 juni, 2009 | door Dyon Noy

De financi√ęle slagkracht van corporaties is tanende. Hieraan is niet alleen de kredietcrisis debet. Ook de heffing voor krachtwijken en introductie van vennootschapsbelasting vormen een letterlijke aanslag op de vermogenspositie. Tot zover oorzaken die grotendeels buiten de invloedingsfeer van corporaties liggen. Anders ligt dat met bedrijfslasten. Deze overstegen het afgelopen decennium de inflatie aanzienlijk. Hier hebben corporaties zelf volledig de hand in. Gemiddeld praat je een extra kostenpost over deze periode van ‚ā¨ 500 op jaarbasis per verhuureenheid. Een corporatie met een gemiddelde omvang van 5.000 woningen ziet daardoor de bedrijfswaarde met maar liefst zo‚Äôn 40 miljoen kelderen. Voor de hele corporatiesector 18 miljard! Wat zijn oorzaken? Stelt de omgeving meer eisen aan corporaties? Of letten corporaties onvoldoende op de ‚Äėkleintjes‚Äô?

Praktijk

De Benchmark Bedrijfsproces 2007 van Atriensis geeft inzicht in hoogte en kwaliteit van het management van die bedrijfslasten. Ideaal om kritiek te pareren, maar ook om eventuele optimalisatie in gang te zetten. Een praktijkvoorbeeld: de contractering van reparatie-onderhoud. Enkele cijfers. Corporaties zetten hiervoor gemiddeld 30 bedrijven in. De bandbreedte is aanzienlijk. Zo zijn er corporaties die reparaties met een enkele aannemer oplossen tot corporaties die de hele klussende regio van werk voorziet. De gemiddelde corporatie verstuurt op jaarbasis ruim 5.000 orderbonnen en verwerkt zo’n 1.500 facturen in de administratie. Van iedere 6 reparatieverzoeken bezoekt de opzichter gemiddeld er één vooraf om tot een heldere opdracht richting aannemer te komen. Ook hier veel spreiding. Er is zelfs een corporatie die van iedere 3 meldingen er één vooraf bekijkt. Toezicht ontbreekt over de gehele linie. De kwaliteit van het management van het reparatie-onderhoud scoort het rapportcijfer 4,5. Beduidend lager dan de 6,5 van planmatig onderhoud.

Procesinnovatie

De leerpunten bij dit praktijkvoorbeeld liggen dankzij de benchmark voor het oprapen. Corporaties hebben een wereld te winnen bij procesinnovatie. Niet meer vriend van alle aannemers. E√©n partij op basis van een professioneel prestatiecontract voor meerdere jaren. Terugdringing van managementkosten door reductie van het aantal orders naar √©√©n per jaar en facturen naar √©√©n per maand. Verleg bezoeken van opzichters bij ‚Äėvage‚Äô meldingen naar de uitvoerende partij. Bouw kwaliteitszorg en klanttevredenheidsmeting in het proces in. Verlang van de aannemer heldere periodieke managementrapportages.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor corporatie: vriend alle aannemers?

Je kunt niet meer reageren!