Bestaande Woning Bouw


Corporaties en zorg: samen sterk

12 mei, 2009 | door Dyon Noy

Corporaties krijgen vaak het verwijt van een te grote vermogensovermaat. Alle corporaties met teveel onbestemd vermogen ‘gaan publiekelijk aan de schandpaal. De dichtstbijzijnde pinautomaat? De website van het CFV geeft uitsluitsel!’ Zorginstellingen daarentegen hebben te maken met de scheiding van wonen en zorg. Geen klanten betekent binnenkort geen dekking van huisvestingslasten. Insiders weten dat de WTZi (wet toelating zorginstellingen), de ZZP (zorgzwaartepakket) en de NHC (normatieve huisvestingscomponent) eraan komen. Kortom veel kapitaalbehoefte voor de noodzakelijke kwalitatieve aanpassing én uitbreiding van zorggerelateerde huisvesting en zorginfrastructuur. En welke partner past hierbij?

Natuurlijke partners

Corporaties moeten hun vermogen ‘ordenen’. Zorginstellingen dienen het juist aan te trekken. Corporaties verkeren in een krimpmarkt: soms van aantal huishoudens en andere keren van de weinig draagkrachtige primaire doelgroep. Zorginstelling opereren juist in een exponentiele groeimarkt. Dubbele ‘vergrijzing’ (aantal 65-plussers) en verdrievoudiging van de ‘dubbele vergrijzing’ (aantal 80-plussers). Zowel corporaties als zorginstellingen richten zich op het wonen van ouderen. Complementair als private maatschappelijke ondernemingen en van nature op elkaar aangewezen. Waarom vormt samenwerking op veel plaatsen in den lande dan zo’n zoektocht? Er zijn corporaties en zorginstellingen die samenwerking realiseren vanuit één werkorganisatie middels een personele unie. In andere situaties streeft men complete fusie na met kamervragen en -veto als gevolg. Meest voorkomend is toch wel de pragmatische samenwerking rondom het vastgoed. Hierbij geldt als principe dat de corporatie het vastgoed en de zorginstelling de zorgverlening op zich neemt. Maar ook hierbij geldt dat er meerdere samenwerkingsvormen bestaan. Welke past het beste?

Samenwerkingsvormen

Het eerste van de drie modellen is dat van de helpende handjes [pdf|237k]. Het eigendom blijft traditioneel bij de zorginstelling. Maar de corporatie verleent tegen vergoeding vastgoedgerelateerde diensten. Denk aan projectontwikkeling en –management, toewijzing en het vastgoedbeheer. In het tweede model samen [pdf|248k] is het vastgoed in een gezamenlijke stichting op basis van gelijkwaardige eigendomsverhouding ondergebracht. De zorginstelling brengt het vastgoed in en de corporatie een bedrag ter hoogte van de waarde van dat vastgoed. De zeggenschap –bestuur en toezicht- is nu gelijk verdeeld. Er is geen andere weg dan samen optrekken. Uiteraard verleent de corporatie aan deze nieuwe stichting tegen vergoeding de vastgoedgerelateerde diensten. De zorginstelling is nu huurder maar behoudt zeggenschap in de gedeelde rol van eigenaar. In het derde model berust het eigendom van het vastgoed na overname of door (her-)ontwikkeling volledig bij de corporatie: scheiding wonen en zorg [pdf|237k]. De zorginstelling is nu huurder. De modelkeuze hangt meer af van de samenwerking tussen corporatie en zorginstelling dan van de aard van het vastgoed. Bescheiden en voorzichtig samenwerken, samen optrekken of strikt scheiden van zorg en vastgoed? Het grondig vergelijken van voor- en nadelen van de samenwerkingsvormen [pdf|237] is van groot belang.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Corporaties en zorg: samen sterk

Je kunt niet meer reageren!