Bestaande Woning Bouw


Corporaties energieneutraal in 2030: route (1)

26 september, 2011 | door Dyon Noy

Het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector 2008 – 2018’ [pdf|142Kb] schrijft woningcorporaties een gasbesparing voor van 20%. Ondanks tegenwind –geen enkele subsidie, vastzittende woningmarkt, overheidsheffingen en kredietcrisis- ligt de sector op schema. Hét moment om op adem te komen? Op 15 september jongstleden vond een rondetafelgesprek plaats. Specialisten uit de sector stelden een houtskooolschets op van de energievoorziening van sociale huurwoningen in 2030. De glazen bol op tafel. Een initiatief van ICDuBo, CorporatieNL en Atriensis. Verslag in twee delen. Eerst de route naar 2030. In het volgende verslag de belangrijkste adviezen richting corporaties, overheid en financiele instellingen.


Jan Willem Croon (SEV Energiesprong), Jaap van Leeuwen (Woonbond), Bianca Koster (Stadlander)

Convenant Energiebesparing corporatiesector 2018 – 2030

De deelnemers aan de discussie waren unaniem. Geen rustpauze. Over veel langere tijd zijn inspanningen noodzaak. Bestrijding van broeikaseffect en beteugeling van energienota vragen een langere adem. Na die besparing van 20% is het sociale bezit anno 2018 nog lang niet voorbereid op brede introductie van duurzame energie. De energievraag is nog steeds veel te hoog. Een volgende besparingsronde is vereist. De komende jaren verschijnt het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector 2018 – 2030’ op de ontwerptafel. Een verlaging van energievraag voor ruimteverwarming en warmtapwater met minstens 30% ligt voor de hand. Gelukkig staat de wereld op het vlak van producten en concepten er over pakweg 10 jaar anders en beter voor. Denk aan betere isolatiematerialen. Slimmere en op binnenklimaat en bewoners reagerende ventilatiesystemen. Plus veel meer expertise en tools om bewuster bewonersgedrag in de hand te werken.


Maurice van der Meer (ICDuBo), Wybrand Pieksma (Eigen Haard), Henk Veerman (Wonion)

Verlaging energievraag

Rond 2030 is de vraag naar energie fors lager. In de totale sociale sector. Geen twijfels hierover bij de deelnemers aan het rondetafelgesprek op 15 september 2011. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater en huishoudelijke elektra is dan verlaagd van de huidige 57 GJ naar ongeveer 35 GJ per woning. Duurzame opwekkiing is vereist voor energieneutraliteit. Woningen zijn meestal all-electric. Geen aansluiting meer op een gas- of warmtenet. Met de actuele kosten en opbrengsten van PV-panelen niet haalbaar. Maar wel na verviervoudiging van het rendement gedurende de komende twee decennia. In combinatie met forse daling van productiekosten. Decentrale opwekking van duurzame elektra door benutting van corporatiedaken, -gevels en -beglazing. Zo nodig één groot veld met PV-panelen voor het hele corporatiebezit? Gezien de krimp op veel plaatsen een nuttig hergebruik van grond.


Evelyn van der Ploeg Lindenburg, (Taskforce CO2), Rob van den Broeke (QuaWonen) en Eric Muller (Aardwarmte Den Haag/ Staedion)

Energieneutraliteit in 2030

Woningcorporaties participeren met marktpartijen en gemeenten in ondernemingen voor opwekking en exploitatie van duurzame elektriciteit. Aldus de deelnemers aan het rondetafelgesprek. Volledig eigendom van de duurzame energievoorziening is niet nodig. Deelname en betrokkenheid wel. Vooral vanwege grip op woonlasten. Corporaties smeden de komende jaren allianties binnen hun regio om dit proces in gang te zetten. Focus hierbij op innovatie, lokale opwekking van duurzame energie, macht van de huurder als afnemer en de aanleg van smart grids. Energieneutraal corporatiebezit als haalbaar doel voor 2030. Lees het hele verslag [pdf|167Kb].

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Proces| Reacties uitgeschakeld voor Corporaties energieneutraal in 2030: route (1)

Je kunt niet meer reageren!