Bestaande Woning Bouw


Corporaties energieneutraal 2030: tips voor reizigers (2)

27 september, 2011 | door Dyon Noy

Een fraaie en bevlogen houtskooolschets van de energievoorziening van sociale huurwoningen in 2030. Op 15 september jongstleden vond het rondetafelgesprek van specialisten uit de sector. Energieneutraal over twee decennia al. In een eerder bericht stond de route naar dit doel centraal. Het actuele convenant met het besparingsdoel voor 2018 van 20% [pdf|142Kb] voor de bestaande voorraad is een bescheiden aanloopje. Tussen 2018 en 2030 staat de sector een omvangrijkere volgende besparingsronde voor de complete voorraad te wachten. Met als resultaat reductie van de jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater en huishoudelijke elektra van de huidige 57 GJ naar ongeveer 35 GJ per woning. Woningen zijn tegen die tijd all-electric. Decentrale opwekking van duurzame elektra door benutting van corporatiedaken, -gevels en -beglazing. Per woning 35 GJ ofwel zo’n 10.000 kWh. Zo nodig één groot veld met PV-panelen voor het hele corporatiebezit.

Maurice van der Meer (ICDuBo), Wybrand Pieksma (Eigen Haard) en Henk Veerman (Wonion)

Geen twijfels

Welke tips gaven de deelnemers aan het rondetafelgesprek op 15 september reizigers op de route naar energieneutraal als bagage mee? ‘Geloof, hoop en liefde’ spelen een belangrijke rol. Henk Veerman: “Wij stellen bij Wonion 2030 als doel. Het geloof daarin is een belangrijke factor bij de realisatie.” Rob van den Broeke van QuaWonen sloot hierbij aan met een fraaie metafoor. “Om uiteindelijk over 2.45 te kunnen springen, heeft het niet veel zin om alle energie in de training in te zetten op de sprong over 1.75. Met andere woorden, willen we écht in 2030 een energieneutrale woningvoorraad hebben, dan zullen we nu echt moeten trainen op het halen van 2.45.” Bianca Koster van Stadlander stelt voor om dat ‘geloof’ ook zichtbaar voor de omgeving uit te dragen: “Als we eens beginnen om de nieuwbouw energieneutraal uit te voeren. Bijvoorbeeld door op eigen grond zoveel bomen te planten dat de uitstoot van CO2 volledig gecompenseerd wordt.” Ook voor het thema ‘liefde’ veel aandacht. Wybrand Pieksma van Eigen Haard: “De sleutel ligt bij ketenintegratie en samenwerking tussen corporatie, marktpartijen en overheid.” Jan Willem Croon van SEV Energiesprong bleef hierbij niet achter: “Het bereiken van de ambities zit niet in de partijen die bij elkaar komen, maar in het enthousiasme van de mensen binnen die partijen.”

Jan Willem Croon (SEV Energiesprong), Jaap van Leeuwen (Woonbond) en Bianca Koster (Stadlander)

Opdracht

Het rondetafelgesprek (het hele verslag) leverde zeer concrete ‘opdrachten’ voor de belangrijkste betrokkenen op. Een tiental:

Evelyn van der Ploeg Linderburg (Taskforce CO2, Rob van den Broeke (QuaWonen) en Eric Muller (Staedion/ Aardwarmte Den Haag)

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Proces| Reacties uitgeschakeld voor Corporaties energieneutraal 2030: tips voor reizigers (2)

Je kunt niet meer reageren!