Bestaande Woning Bouw


Corporaties in gidsrol energiebesparing

31 december, 2010 | door Dyon Noy

Energiebesparing is voor de corporatiesector geen hype. Wel een blijvend vraagstuk dat inmiddels alweer decennia op de agenda staat. Evenmin verdwijnt het de komende decennia van de agenda. Simpelweg omdat fossiele brandstoffen opraken. En omdat van het besteedbare inkomen van de minder draagkrachtige doelgroep een onevenredig deel opgaat aan woonlasten. Het Convenant Energiebesparing corporatiesector stelt een besparing op gasverbruik van 20% in de periode 2008 ‚Äď 2018 ¬†als doel. Jaarlijks gemiddeld 2%. Veel corporaties stelden ambitieuze plannen voor energiebesparing in hun bestaande bezit op. In de periode van 2007 ‚Äď 2009 verbeterde volgens Aedes de gemiddelde energetische kwaliteit met ongeveer 3,5% op jaarbasis. Een bemoedigend beeld. Corporaties geven het goede voorbeeld blijkens de gestage verschuiving van rode naar groene labels. Inmiddels beschikt 40% van de huurwoningen over het groene energielabel A, B of C (procentuele verdeling woningbezit naar de energielabels A (groen) tot en met G (rood):¬†

Sancties

Natuurlijk is niet exact aan te geven welke factoren het meeste bijdragen aan die besparingsactiviteiten. Intrinsieke motivatie van woningcorporaties? Gedreven door het woonlastenvraagstuk. Betrokkenheid bij het milieu. Of is de motivatie extrinsiek van aard? Plichtsgetrouw voldoen aan het Convenant Energiebesparing corporatiesector. Goed scoren met energielabels: rode labels dragen niet echt bij aan een positief imago. Minister Donner pakt binnenkort -ook onder druk van de EU- door. Het wachten op eigen besparingsinitiatieven vanuit diverse sectoren duurt te lang. Zo leidt het niet verstrekken van energielabels tot een flinke sanctie: huurverlaging bij geliberaliseerde woningen of blokkering van verkoop. Veruit de meeste corporaties hoeven niet te vrezen. Zonder sancties voldeden zij al aan de regels.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 2 Reacties »

2 Reacties op “Corporaties in gidsrol energiebesparing”

 1. Reactie door: Louis Hiddes 3 januari, 2011 om 09:30

  In de discussie ligt de toon te veel bij energiebesparing – mijn inziens zou duurzame energieopwekking ook een insteek kunnen zijn, dit om het aandeel fosielle energie terug te dringen.
  Daarbij zou de keuze voor een duurzame energie-opwekking ook gebaseerd dienen te zijn op een lange termijn stragtegie – waarbij de uiteindelijke kapitaalslast over vele tientale jaren kan worden gespreid. Dit levert voor de bewoner een mindere verlaging van de energielasten in het eerste jaar, maar een veel kleinere jaarlijkse stijging.
  Dit standpunt wordt mede ingegeven dooor het feit
  dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden – het aandeel van elektriciteit en warmtapwater is de afgelopen jaren aanmerkelijk gestegen – 40% naar 60% als aandeel van de energielasten. Daar doen wij niets aan als wij alleen mnaar de energetische kwaliteit van de woning kijken.
  Een integrale aanpak van de energielasten-problematiek lijkt mij gewenst.

  Louis Hiddes

 2. Reactie door: VACpunt Wonen 3 januari, 2011 om 15:34

  VACpunt Wonen waardeert de activiteiten van corporaties op het gebied van energiebesparing. Op het gebied van de energetische kwaliteit van woningen is nog veel winst te halen. Dyon Noy, de auteur van het artikel, stelt dat het niet exact te achterhalen is welke factoren het meeste bijdragen aan de besparingsactiviteiten. Is dat de intrinsieke of extrinsieke motivatie van de corporaties? Maar, vraagt VACpunt Wonen zich af, hoe zit het met de bewoner als belangrijke factor? Als het gaat om energiebesparing vormt de bewoner een belangrijke schakel. Het gedrag van de bewoner bepaalt mede hoeveel energie er wordt verbruikt. Dat is de reden waarom VACpunt Wonen onderzoek doet naar de waardering van bewoners voor energiebesparende maatregelen. Corporaties kunnen hun toegepaste maatregelen nagenoeg gratis laten onderzoeken door een Adviescommissie Wonen. Kijk voor meer informatie hierover op http://www.vacpuntwonen.nl/vacpuntwonen/wat_wij_doen/projecten/energie_besparen.