Bestaande Woning Bouw


Crisis: van bezinning naar bezieling

1 september, 2009 | door Dyon Noy

Door de neergang van de vastgoedmarkt hebben veel corporaties een adempauze ingelast. Teveel onzekerheden. Is er nog wel concrete vraag naar te ontwikkelen woningen? Hoe verloopt de verkoop van bestaande woningen? Wat zijn effecten op de vermogenspositie? Tegelijk is er grote maatschappelijke druk om geen gas terug te nemen. Omzetting van koop- naar huurwoningen. Vervroeging van onrendabele investeringen in gecombineerde projecten. De woningcorporatie als redder van werkgelegenheid in de bouw. Toch is een korte periode van bezinning geen slechte zaak.Bezinning

Niet alleen de gewijzigde economische omstandigheden vragen om een adempauze. Twee cruciale trends zijn gaande. Allereerst is de maatschappelijke opvatting over wat corporaties wel of niet moeten oppakken in beweging. Het heeft er alle schijn van dat het speelveld strakker afgebakend, maar vooral ook kleiner wordt. De Stuurgroep Meijerink schetste in Nieuw arrangement overheid-corporaties [pdf|92k] een drietal terreinen. De primaire opgave is het bouwen en verhuren of verkopen van woningen voor de doelgroep van beleid. Gewoon mee doorgaan dus. Investeren in de woonomgeving en in maatschappelijk vastgoed komt hierna en eist goede verantwoording. Op de laatste plaats staat de wijk- en buurtaanpak. Niet doen, tenzij er een grondige verklaring onder ligt. VROM gaf in haar brief van 24 juli 2009 [pdf|78k] aan de Tweede Kamer een overzicht van allerlei projecten op het grensvlak plus de visie op de toelaatbaarheid daarvan. Van woningbouw in Belgie en Suriname tot aan ontwikkeling van een gevangenis en energiebedrijf.

Krimp

Demografische ontwikkelingen vormen de tweede trend, die om bezinning vraagt. In grote delen van Nederland groeit de bevolking nog amper of krimpt al, maar neemt het aantal huishoudens nog licht toe door huishoudensverdunning. Die toename betreft alleen een- en tweepersoonshuishoudens. Steevast is te zien dat afname van het aantal huishoudens binnen uiterlijk tien tot twintig jaar een feit is. De gevolgen voor corporaties zijn immens. Het draagvlak voor voorzieningen daalt. Corporaties beschikken over een enorm overschot aan grondgebonden eengezinswoningen. Tekorten schuilen in voor ouderen geschikte woningen met bijbehorende woonomgeving en zorginfrastructuur.

Bezieling

Het tijdgewricht schreeuwt om bezinning. Wat is de werkelijke maatschappelijke opgave? Hoe deze opgave te vertalen naar vastgoed? En welk aandeel hoort vervolgens op het bordje van woningcorporaties. In grote delen van Nederland handelt de nieuwbouwopgave alleen om zeer bescheiden toevoegingen. Met nadruk op aanpasbare woonruimte voor kleine huishoudens. De grote uitdaging schuilt in de transformatie van de omvangrijke bestaande sociale voorraad inclusief woonomgeving en voorzieningenniveau. Aanpassing aan de kleinere huishoudens, aan de hogere leeftijd van de bewoners en aan de hogere kwaliteitseisen. De actuele bezinningsperiode moet een heldere kijk op de toekomst bieden. Bezieling is daarbij de voorwaarde voor succes.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Crisis: van bezinning naar bezieling

Je kunt niet meer reageren!