Bestaande Woning Bouw


De compacte Futura-woning: ruimtelijkheid en leefritme

15 mei, 2014 | door Martin Liebregts

Serie over de nieuwe woning -2-

Ruimtelijkheid

Iedereen ervaart elke dag dat het bij ruimte niet alleen om vierkante meters of kubieke meters gaat. Het gevoel dat de totale woning ervaren kan worden, is daarbij essentieel. Dit aspect is des te belangrijker wanneer de woning klein is. Belangrijke zaken zijn dan lichttoetreding (bijvoorbeeld ter plaatse van de trap door middel van een dakraam) of de continuïteit van de vertrekken (de verbindingen en de doorkijken).
De ‘compacte’ Futura-woning is een woning die een inhoud heeft van circa 225 à 250 m3 en vooral geschikt is voor een- en tweepersoonshuishoudens (meerderheid van de huishoudens in Nederland met circa 66 procent, waarvan circa een kwart jonger is dan vijfendertig jaar) (1).
Door de hoge isolatiewaarde van de schil en toepassing van Lage Temperatuur Verwarming is het steeds interessanter geworden de woning vanuit energetisch gebruik en comfort op woningniveau te beschouwen in plaats van vertrekniveau. Dit biedt extra mogelijkheden voor meer ‘open’ verbindingen tussen vertrekken en verdiepingen, zonder extra of onnodige energieverliezen.

Het ritme van de week en van de seizoenen

Zoals in een eerder artikel is aangegeven (2), werd er in het verleden gekeken naar het gebruiksritme van de dag om zo bij beperkte ruimte een optimaal gebruik van het oppervlak te verkrijgen. Nu spelen andere invalshoeken een rol. Allereerst wonen we in de winter anders dan in de zomer. In het voorjaar gooien we bij wijze van spreken alle luiken open en in de zomer wonen we vele uren buiten. De vergroting van de woning met de buitenruimte of tuin is daar een essentieel onderdeel van. Al zeker honderd jaar zijn hiervoor in de woningbouw dubbele tuindeuren of Franse balkons toegepast.
Een nieuw verschijnsel is dat het weekritme de intensiteit van het gebruik van de woning bepaalt. Eenpersoonshuishoudens die in het weekend met meerdere personen van de woning gebruikmaken (relatie, kind o.i.d.). Hierdoor vindt er extra dynamiek plaats in de bewoning (bijvoorbeeld een studiehoek verandert in een slaapruimte voor gasten).

Een compacte woning

Een caravan is de meest compacte woonunit die er te bedenken valt. Het dubbel ruimtegebruik en het binnen- en buiten wonen zijn als het ware geoptimaliseerd. Maar dat is niet de oplossing voor de huisvesting van het merendeel van de bevolking.
De verdergaande verkleining van de huishoudensgrootte en de druk op de betaalbaarheid van het wonen, dwingen ons een passend antwoord te geven. Door middel van de compacte woning, met een optimale ruimtelijke kwaliteit, het eigentijds comfort en een minimalisering van het energiegebruik, wordt gepoogd hierop een antwoord te geven (3).

 


Bronnen/verwijzingen
(1) Circa 15 procent van alle huishoudens in Nederland zijn een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijdscategorie jonger dan vijfendertig jaar
(2) Zie ook ‘De Futura-woning: compact, ruim of luxe’, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 9 mei 2014
(3) Een woning van 250 m3 ligt qua bouwkosten circa 15 à 25 procent (afhankelijk van de breedte, geleding en uitrusting/afwerking) beneden de gangbare woning van circa 350 à 400 m3. De gezamenlijke oppervlakte van badkamer en technische ruimte bedraagt circa 5,50 m2 voor de badkamer en 2,50 m2 voor de machinekamer

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: de nieuwe woning, Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor De compacte Futura-woning: ruimtelijkheid en leefritme

Je kunt niet meer reageren!