Bestaande Woning Bouw


De droom van de serie van één

22 mei, 2013 | door Martin Liebregts

Een praktijkverslag van een renovatie met de bewonerskeuze centraal: Flores Montal in Vlaardingen

Overal klinkt het geluid in de woningbouw, of het nu bestaand of nieuw betreft: ‘de bewoner centraal’.
Het blijft vaak bij ideeën, woorden en suggesties. Als het zover is, dan stuit het vaak op uiteenlopende problemen, die zich richten op de uitvoerbaarheid, de kosten en de toekomstwaarde van dit maatwerk. Vooral dit laatste argument wordt vaak aangedragen door beheerders ’oude stijl’, die denken dat als alles zoveel mogelijk gelijk is, dit de meeste kansen biedt op de markt. Dit gaat uit van de gedachte dat het gemiddelde de succesfactor is. Zij vergeten dat het gemiddelde normaliter het resultaat is van grote verschillen. Net zo min als de gemiddelde bewoner niet bestaat, existeert de zoektocht naar het ‘gemiddelde’ aanbod ook niet.

Juist de verschillen maken het aanbod interessant en bieden de huidige en toekomstige bewoners iets om uit te kiezen.
De grootschalige naoorlogse wijken met hun grote uniformiteit hebben laten zien dat de behoefte aan differentiatie en ruimte voor eigen identiteit groot is bij de bewoner. Aan meer van hetzelfde is niet direct behoefte in de markt. De roep om differentiatie is in het huidige tijdsgewricht groot en vertaalt zich nog te vaak in beeldvariatie en te weinig in ruimtedifferentiatie met een eigen uitstraling.

Nu is renovatie bij uitstek de mogelijkheid om maatwerk voor de bewoners vorm te geven, zowel ten aanzien van de kwaliteit die wordt aangebracht, als het moment waarop de kwaliteitsaanpassing wordt uitgevoerd. Juist de woongeschiedenis en de tientallen jaren van beheer hebben al de basis gelegd voor meer eigenheid.

Het tijdsaspect – het moment waarop de kwaliteitsaanpassing plaatsvindt – blijft in deze publicatie buiten beschouwing, omdat de situatie er geen kansen voor bood en de renovatie voor alle woningen in één bouwstroom is uitgevoerd. Wel is bij dit voorbeeld inhoud gegeven aan de droom van ‘de serie van één’ door de keuzemogelijkheid van de bewoner als leidraad te nemen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de kwaliteitsaanpassing, zowel qua beeld, ruimte als comfort.

Dit boek is vooral een verslag van het renovatieproject ‘Flores Montal’, dat laat zien hoe alledaagse woonbehoeften vorm krijgen en tegelijkertijd ook hun begrenzingen kennen. Eigenlijk is het een plaatjesboek, omdat de beelden vertellen hoe er gewoond werd en hoe er nu, ruim vijftig jaar later, gewoond kan worden.

Het boek verschijnt eind mei 2013

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud| 1 Reactie »

Een reactie op “De droom van de serie van één”

  1. Reactie door: adwin brouwers 28 mei, 2013 om 14:47

    Lijkt me een zeer interessant boek! In onze dagelijkse praktijk zijn wij van mening dat individuele klantbenadering en coaching i.c. begeleiding van de woonconsument het beste maar ook meest succesvolle resultaat oplevert. Waar kan ik dit boek bestellen?

    Mvg

    Adwin Brouwers