Bestaande Woning Bouw


De Futura-woning: ruim of luxe

20 mei, 2014 | door Martin Liebregts

Serie over de nieuwe woning -3-

Meerdere indelings- en gebruiksmogelijkheden

Het wonen is de afgelopen decennia voortdurend in beweging. De belangrijkste demografische ontwikkeling is de toenemende dominantie van de een- en tweepersoonshuishoudens en, daarmee samenhangend, de structurele verkleining van de huishoudensgrootte. Tot circa 1980 was de centrale plek in de woning de woonkamer, waar alle leden van het huishouden zoveel mogelijk tijd doorbrachten. Geleidelijk aan heeft ook binnen het huishouden het wonen de ruimte voor meer individualiteit en voor verschillend gelijktijdig gebruik gewonnen. Dit komt tot uiting in de ‘eigen’ kamer, de studiehoek, een werkkamer of atelier. Dit betekent, dat er behoefte bestaat aan divers gebruik, dat gelijktijdig plaats moet kunnen vinden. In die zin is het van belang dat er in de woning meerdere plekken aanwezig zijn, die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ofwel er is behoefte aan woningen met meerdere indelings- en gebruiksmogelijkheden.

Groter, of uitbreidbaarheid in de tijd

De grootte van de woning is vooral sociaal-economisch bepaald. Tegelijkertijd spelen levensfase en levensstijl ook een rol. Als je jong of oud bent, heeft veel kubieke meter een andere betekenis. Met de toename van de financiële ruimte, eventueel versterkt door de grootte van het huishouden, neemt dan de ruimtebehoefte toe. Zo is de koopwoning structureel groter dan de huurwoning (1).
In de range van woninggrootte zijn dus, naast de Futura-basis met zo’n 250 m3, een tweetal andere grootteklassen te benoemen:
– Futura-ruim : 325 à 375 m3
– Futura-luxe : 400 à 450 m3.
Bewust is gekozen voor een extra range van zo’n 50 à 75 m3, omdat die altijd is toe te voegen in de vorm van een aanbouw, bijbouw of opbouw (2).

Levensloopbestendig: een extra kwaliteit

Een specifieke kwaliteit, die zeker ook voor grondgebonden woningen steeds belangrijker wordt, betreft het meer levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Voor de grondgebonden woningen gaat het dan om de verbinding tussen begane grond en verdieping(en), of de uitbreidbaarheid op de begane grond. In de woning moet er dus ruimte worden gemaakt om in de toekomst een eenvoudige lift aan te brengen, die alle verdiepingen verbindt. (Te denken valt aan een sparing in de vloerconstructie met voldoende ‘open’ toegangsruimte.)

 


Bronnen/verwijzingen

(1) De nieuwe koopwoning is in het algemeen circa 35 à 50 procent groter dan de huurwoning.
In 2011 was de gemiddelde huurwoning 401 m3 (in 2000 nog 351 m3) (bron: CBS)
(2) Zie ‘Essay: de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts e.a., pagina 45, Eindhoven/Boxtel, 2014
(3) Zie twee eerdere artikelen in de serie:
– ‘De Futura-woning: compact, ruim of luxe’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 9 mei 2014
– ‘De compacte Futura-woning: ruimtelijkheid en leefruimte’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 15 mei 2014

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: de nieuwe woning, Renovatie en onderhoud, Series, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor De Futura-woning: ruim of luxe

Je kunt niet meer reageren!