Bestaande Woning Bouw


De gebruiker stuurt

15 juni, 2007 | door Dyon Noy

Niet het gebouw, niet de woning, maar de gebruiker stuurt

Meer dan tachtig procent van de Nederlandse huishoudens beschikt over een internetaansluiting. Het belang van internet voor de vergaring van informatie en het regelen van zaken, waaronder belastingaangiften of vakantiereizen, neemt toe. Woningcorporaties lopen achter wat betreft het aanbieden van internetdiensten, maar daar lijkt verandering in te komen.

Corporatiewoning

Het afgelopen decennium voltrok zich een revolutie. Meer dan 80% van de Nederlandse huishoudens schafte een internetaansluiting aan. Daarmee werd Nederland koploper in Europa. De diversiteit van het internetgebruik nam ook toe. Denk aan communicatie, informatie, diensten, vermaak, aan- en verkoop of opleidingen. Kennis en vaardigheden van de gebruikers namen gelijktijdig razendsnel toe, vooral door zelfstudie. Natuurlijk speelden commerci√ęle bedrijven handig op deze trends in. Niet alleen door steeds meer informatie, maar juist allerlei diensten en producten digitaal aan te bieden. Koplopers van het eerste uur waren onder meer de banken en de reisbranche. Hoe zit het met onze overheden? Ongeveer de helft van alle Nederlanders gebruikt inmiddels internet om gericht informatie van overheden te vergaren, formulieren te downloaden of overheidszaken te regelen.

Koplopers

Voorbeelden van koplopers binnen de overheden zijn de belastingdienst en de gemeenten. De kopgroep herbergt helaas geen woningcorporaties. De meeste sociale verhuurders bungelen nog achteraan in het peloton, maar gelukkig hebben enkele corporaties zich inmiddels aan de kop van het peloton gemeld. De digitale snelweg zorgt ervoor dat de relatie tussen bewoner en beheerder geen belemmeringen hoeft te kennen. Alles over iedere afzonderlijke woning is één op één bekend. Fysieke nabijheid is overbodig om de vraag van de bewoner te kennen.

Vraagsturing

Aan de ene kant zien we ontwikkelingen waarbij beheerders vraaggestuurd met behulp van internet het wonen afstemmen op specifieke individuele behoeften en wensen. Een andere cruciale ontwikkeling is dat langer zelfstandig wonen, zelfs in de vorm van een virtueel verzorgingshuis met alle zorg binnen handbereik, al tot de mogelijkheden behoort. Op deze wijze is de aanpassing van de bestaande voorraad geen grootschalige, complexgewijze operatie meer, maar maatwerk op woningniveau.

Sociale huursector

Woningcorporaties moeten binnen de overstelpende veelheid aan toepassingsmogelijkheden van internet heldere keuzes maken. Keuzes gebaseerd op hun doelstellingen en afgestemd op de beoogde klantrelatie. Enkele concepten zijn de virtuele buurt, de virtuele woning, de virtuele corporatie en het virtuele verzorgingshuis.

Een korte beschrijving

De virtuele buurt is een krachtig concept bij nog op te leveren woongebieden. Toekomstige bewoners maken vanuit hun oude woonruimte kennis met hun nieuwe buren en wijkgenoten. Een eerste aanzet tot sociale cohesie. Wie deelt welke interesse? Welke specifieke voorzieningen zijn wenselijk? Hoe organiseer je zeggenschap bij de uiteindelijke vormgeving van de woonomgeving? Bij bestaande buurten draagt de virtuele buurt bij aan de onderlinge contacten, vervult de rol van prikbord, werkt als signaleringssysteem voor knelpunten en dient als inspraakorgaan.

De virtuele woning

De virtuele woning is binnen de corporatiesector een nog onbekend concept. Uitgangspunt is het ‚Äėtastbaar‚Äô maken van de eigen woning. De bewoner beweegt met de muis door de eigen woning. Bij de voordeur ontvangt hij middels een muisklik advies over inbraakveiligheid. Aangeland bij de meterkast selecteert de bewoner groene stroom door de digitale bemiddeling van de woningcorporatie. Bij het fornuis in de keuken krijgt de bewoner online tips over de wasemkap: hoe het filter te reinigen, het lampje te vervangen en verstandig te ventileren. Op de verdieping ontwerpt de bewoner een nieuwe indeling voor zijn badkamer en projecteert zelf het sanitair. De kostenconsequenties zijn direct beschikbaar. Hierna bestudeert hij of een vaste trap naar zolder veel voordelen biedt ten opzichte van de huidige vlizotrap. Het instructieboekje van de ketel ligt keurig in PDF formaat bij de ketel op zolder en raakt dus nooit kwijt.

Huurwoning

De virtuele corporatie gooit de traditionele generieke en aanbodgerichte benadering overboord. De vragen van de individuele bewoner staan centraal. Hoe is dit concept te verwezenlijken? Met individuele wachtwoorden krijgt de bewoner toegang tot zijn eigen account. Eenmaal ingelogd, krijgt de bewoner inzage in het eigen dossier: huuropbouw, betalingen of informatie over de eigen woning. Er is een keuzemenu waar de klantvragen centraal staan. Kan ik mijn woning kopen? Heeft de corporatie huur- of koopwoningen beschikbaar, die beter bij de gezinssituatie aansluiten? In welk jaar staat het groot onderhoud gepland? Mijn dakraam is kapot, wanneer komt het onderhoudsbedrijf?

Seniorenwoning

Het virtuele verzorgingshuis biedt dezelfde veiligheid, wooncomfort en zorg als het traditionele verzorgingshuis. Maar dan in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving. Een breedbandverbinding is absoluut vereist. Dit concept beoogt het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen. De gebruikelijke domotica, op afstand bedienbare webcams in alle vertrekken en een beeld-spraakverbinding vormen de technische basis. Veiligheid en zorg naar behoefte zijn het resultaat. Nieuw in dit concept zijn de communicatiemogelijkheden: de beeld-spraakverbinding is niet alleen voor verzorgenden en artsen beschikbaar, minder mobiele bewoners onderhouden hiermee ook hun sociale netwerk. Daarnaast kunnen werkende kinderen met volle agenda’s vanaf elke plek in de wereld dagelijks een praatje met hun ouders maken. Voor corporaties is het een uitdaging om in samenwerking met innovatieve thuiszorgorganisaties vorm te geven aan het langer zelfstandig wonen van huurders.

Virtueel verzorgingshuis

Woningcorporaties moeten op de digitale snelweg keuzes maken. Teveel corporaties bivakkeren helaas in de achterhoede van het peloton. Het ontbreken van een helder concept is daarbij funest. De mogelijkheden van internet zijn immers onbeperkt. Gelukkig tekenen zich enkele concepten af. Corporaties doen er goed aan de keuze optimaal op de eigen ondernemingsdoelen af te stemmen. Zo is een corporatie met een omvangrijke herstructureringsopgave en met sociaal zwakke wijken gebaat bij het concept van de virtuele buurt. Leefbaarheid en sociale cohesie staan hierin immers centraal.

Virtuele woning

Een focus op technisch beheer en een ruim aanbod aan individuele keuzemogelijkheden voor de huurwoningen, sluit aan bij het concept van de virtuele woning. Corporaties die de mondige woonconsument willen aanspreken, hebben baat bij het concept van de virtuele corporatie. Voor iedere huurder een eigen account met specifieke, individuele informatie en een vraaggerichte structuur. Corporaties met een vergrijzende huurderspopulatie en weinig specifiek aanbod voor ouderen hebben uiteraard baat bij samenwerking met zorginstellingen op basis van het concept van het virtuele verzorgingshuis.

Kopgroep in zicht!

Een onderbouwde keuze voor een virtueel concept en een gedegen strategie voor invoering maken dat vanuit de kop van het peloton de kopgroep gelukkig weer in zicht komen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor De gebruiker stuurt

Je kunt niet meer reageren!