Bestaande Woning Bouw


De huisvesting van ouderen in de tijd

12 juni, 2014 | door Martin Liebregts

Serie over wonen, zorgen en werken -2-

De woninggrootte: van zelfstandig naar verzorgd wonen

Zoals voor alle woningen geldt, is ook de woninggrootte van de seniorenwoningen toegenomen, vooral als het gaat om zelfstandig wonen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de woningen, die de afgelopen tien jaar zijn gebouwd, ook geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen en een alternatief vormen voor de verzorgingshuizen, waar zorg in wezen altijd aanwezig was en is, en die beschikken over allerlei hulpmiddelen/voorzieningen om de zorg passend te maken. De woningen en vooral de woningtypen verdienen een kritische beschouwing. Dit beperkt zich niet tot de vierkante meter.
In de afgelopen vijftig jaar is de woonoppervlakte van een ‘seniorenwoning’ structureel toegenomen voor alle ruimten, maar in het bijzonder voor woonkamer (comfort) en slaapkamer(s) (ruimte voor zorg) (1).

De gemeenschappelijke voorzieningen

De kracht van verzorgingshuizen is dat naast passende zorg ook allerlei gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig zijn, die het wonen ondersteunen (ontmoetingsruimte, paramedische voorzieningen, voorzieningen voor persoonlijke verzorging, winkels, etc.). Hierdoor was het mogelijk allerlei faciliteiten, die het wonen ondersteunen, gemakkelijk bereikbaar te maken. Hoewel de kamer/de wooneenheid relatief klein is (circa 25 tot 40 m2 bvo), ligt de gemiddelde oppervlakte met 74 m2 bvo per plaats (2) op zo’n 80 procent van de huidige seniorenwoning. Het ruimtebeslag is dus nog altijd beperkter dan de zelfstandige woning (die niet over de faciliteiten beschikt).

Meer ruimte om zelfstandig te kunnen wonen

Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, zullen in de toekomst in nieuwe en bestaande woningen structurele aanpassingen plaats moeten vinden. Die ruimte en ruimtelijkheid is niet alleen interessant voor bewoners met zorg, maar eigenlijk voor iedereen. Door meer te denken in ruimte en ruimtelijkheid en minder in vertrekken en hokken, kunnen woningen aantrekkelijk worden (3).


Bronnen/verwijzingen

(1) Drie voorbeelden van bejaardenwoningen/ aanleunwoningen/ seniorenwoningen uit opeenvolgende bouwperioden:

(2) De bvo per plaats in een verzorgingshuis bedraagt 74 m2. Voor een verpleeghuis geldt als norm 66 m2 en bedraagt de gemiddelde bvo 57 m2 per plaats.
De individuele kamers van een verzorgingshuis hebben een bvo van circa 25 tot 40 m2

(3) Zie de artikelenserie over ‘de nieuwe woning’, die de afgelopen periode verschenen is op de Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, mei 2014

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Voorraad, wonen, zorgen en werken| Reacties uitgeschakeld voor De huisvesting van ouderen in de tijd

Je kunt niet meer reageren!