Bestaande Woning Bouw


De nieuwe duurzaamheidsbenadering

18 februari, 2014 | door Martin Liebregts

Levensduurdenken als leidraad voor kwaliteitsaanpassing

Dé oplossing bestaat niet

Dé woning en dé auto bestaan niet. Het is niet het materiaal of de techniek die zorgt voor een lange levensduur, maar het nut dat het heeft voor de gebruiker. Een sprekend voorbeeld is de Oost-Duitse auto de Trabant (1), die bijna onverslijtbaar was en eenvoudig te onderhouden, maar die niet beantwoordde aan de vraag van een open markt. Na de Duitse hereniging verdween de Trabant en leeft slechts beperkt voort via een soort camp-status. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de levensduur nu niet bepaald wordt door enkele, afzonderlijke kwaliteitsaspecten. Niet de techniek is sturend, maar de vraag vanuit de markt van vandaag, morgen en overmorgen. En niet elke woning of elk gebouw heeft dezelfde toekomstkansen. Dit heeft consequenties voor het denken in de tijd en de toekomstwaarde van een kwaliteitsaanpassing. Van belang is de eigenschappen van een woning en zijn omgeving te kennen om tot een beschouwing over de toekomst te beginnen (2).
Het bewust kijken naar de levensduur en de bijbehorende cycli van (mogelijke) kwaliteitsaanpassing zorgt ervoor dat er zo efficiënt mogelijk omgegaan wordt met de beschikbare middelen (grondstoffen en financiën), met het oog op het gebruik. In die zin bestaat ‘dé oplossing’ niet.

De toekomst behoeft ruimte

Als er minder gefixeerd over één toekomst wordt gedacht, ontstaan er vele mogelijke oplossingen, die de kwaliteit nu en eventueel in de toekomst bij nieuwe inzichten kan verbeteren. Echter de basisgedachte moet zijn, dat de nieuwe oplossingen of aanpassingen op termijn niet onmogelijk worden gemaakt en dat de totale kwaliteit van de woning of het gebouw de leidraad bij de keuze vormt.

Duurzaamheid is maar een optelsom

De basisgedachte van levensduurdenken is, dat je vanuit het gebruik in de tijd kijkt naar de kwaliteit voor het wonen, en vervolgens vanuit duurzaamheid zo’n optimaal mogelijke oplossing tracht te vinden. Of het nu over uitputbare grondstoffen en energie gaat of gezondheid. Dit vereist in de eerste plaats niet rekenen maar ontwerpen van samenhangende oplossingen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Bronnen/verwijzingen

(1) Trabant is een Oost-Duitse auto, die in 1957 in productie kwam. De buitenkant van de carrosserie bestaat uit Duroplast, een kunststof bestaande uit katoenvezels en Fenolhars. De productie eindigde in 1991 na de eenwording van Duitsland
Een stevige auto met een vrijwel onverslijtbare techniek, die eenvoudig zelf te onderhouden en te repareren was. In totaal zijn er zo’n 3 miljoen van gemaakt
(2) Binnenkort verschijnt het boek ‘ESSAY, DE TOEKOMST VAN DE WONINGVOORRAAD’, een uitgave van de BouwhulpGroep en Æneas, april 2014
(3) Dit artikel vormt een onderdeel van een serie. Eerder verschenen:
-‘ Het nieuwe samenwerken’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 28 januari 2014
– ‘Het nieuwe denken’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 30 januari 2014

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor De nieuwe duurzaamheidsbenadering

Je kunt niet meer reageren!