Bestaande Woning Bouw


De nieuwe senior als huurder

18 mei, 2010 | door Dyon Noy

Investeren in vastgoed is een vak. Dagelijks uitgeoefend door een groot aantal gemotiveerde corporatiemedewerkers. Met optimale match tussen vraag en aanbod als grootste uitdaging. Niet alleen een match voor het heden, maar ook de komende decennia. Diverse doelgroepen, zoals starters en gezinnen, zijn gelukkig goed in beeld. De grote onbekende is echter de senior van de toekomst. Veruit het meest dominante groeisegment voor corporaties. Zowel voor de bestaande voorraad als voor nieuwbouw. Op meerdere manieren onbekend. Hoe groot is het aandeel senioren onder huurders en woningzoekenden op dit moment en over enkele decennia? Hoe willen senioren anno 2040 wonen? En over hoeveel middelen beschikt deze woonconsument dan? Onderzoek van VROM geeft meer inzicht [pdf|2,1Mb].

Nieuwe senior

De werkzame bevolking neemt fors af en de groep ouderen groeit explosief. Die ouderen worden daarbij ook steeds ouder. De levensverwachting van mannen stijgt extra, waardoor er meer tweepersoonshuishoudens blijven. Positief als het gaat om verlengd zelfstandig wonen en beschikbaarheid in de nabijheid van mantelzorg. Vrouwen krijgen nu later en minder kinderen. Hierdoor beschikken zij over dertig jaar over minder mogelijke mantelzorgers. Bovendien bevinden hun kinderen zich dan juist in het stadium van carrière- en gezinsvorming. Vanwege fysieke afstand en beschikbare tijd lastig combineerbaar met mantelzorg. Zelfredzaamheid van die toekomstige ouderen is naar verwachting beduidend groter dan die van de huidige generatie ouderen. De inkomenspositie verbetert aanzienlijk. Wat niet verandert is de afname van verhuisgeneigdheid met het klimmen der jaren.

Anticiperen

Nu handelt nieuwbouw voor senioren vaak om gestapelde woningen. Van buiten het karakter van een instelling. Gemeenschappelijke verkeersruimten zijn sober. Relatief kleine vertrekken met beperkte opties om mantelzorg of professionele zorg te ontvangen. Een laag voorzieningenniveau in de directe omgeving. Vaak sociale huurwoningen of koopwoningen in het lagere prijssegment. Maar hoe wil de senior van 2040 wonen? Zeer zeker geen instellingskarakter. Veel meer wooncomfort. Vaak ook grondgebonden en volledig toegankelijke woningen. Met de mogelijkheid om met twee personen volledig gelijkvloers te wonen. Vorming van kleine communities met gelijkgestemden is mogelijk. Veel mogelijkheden om mantelzorg en professionele zorg aan huis te faciliteren. Hoge eisen aan kwaliteit van woonomgeving en voorzieningenniveau. Aanbod van zorg en welzijn in de nabijheid of goed bereikbaar. Soepele omschakeling van huren naar kopen en vice versa. Opties om overwaarde om te zetten in een fonds voor vergoeding van gemaks- en zorgdiensten. Middelen nodig om nog intensievere zorg in te kopen? De koopsituatie gaat naadloos over in de huursituatie. Corporaties moeten goed nadenken over de woonwensen van de toekomstige senior. Zowel bij nieuwbouw als bij investeringen in de bestaande voorraad. Helaas is het lang niet altijd mogelijk om nu al die gewenste kwaliteit te realiseren. Flexibiliteit is dan de sleutel.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Doelgroep, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “De nieuwe senior als huurder”

  1. Reactie door: Kees van Hilst 26 april, 2011 om 21:45

    Er is in Waalwijk te weinig aanbod voor senioren, en als het er al is, dan is het heel vaak met maar één slaapkamer.Daarbij zijn ook de huurprijzen vaak te hoog, of te laag en dan mogen we niet reageren. mijn kinderen wonen allemaal door het hele land, den Haag, Alphen a.d. Rijn, Almere, en als ik eens vrienden wil uitnodigen, uit Amsterdam of omgeving is het leuk als die een nachtje kunnen blijven slapen .Ik wil graag de sociale contacten in stand houden zolang dat kan.