Bestaande Woning Bouw


De regel voor de afweging

6 december, 2010 | door Martin Liebregts

Zoeken naar het evenwicht in de tijd bij ingrepen in de bestaande woningvoorraad

Bij de keuze voor de specifieke ingreep in de bestaande woningvoorraad spelen in algemene zin drie soorten kennis een rol: de benodigde feitenkennis, de expertise (ofwel ervaring) en tot slot de wijsheid (ofwel begrip voor de context). Het begint altijd bij de (feiten)kennis en de erbij behorende aspecten. Welke kennis is nodig om √ľberhaupt de afweging te maken voor de toekomst van een woning, een bouwblok en een complex. Een vijftal gezichtspunten ofwel invalshoeken zijn te onderscheiden:

Inzicht door ervaring

Al decennia lang wordt er gepoogd de afweging te objectiveren. Dat zal nooit lukken. Het enige wat nagestreefd kan worden zijn de feiten over de genoemde onderdelen transparant en betrouwbaar te maken, ofwel objectieve feiten te verzamelen. De waardering van de afweging en de uiteindelijke keuze voor de gewenste kwaliteit in de tijd blijft een conceptuele aangelegenheid. Juist de visie op de samenhang levert het gewenste resultaat en blijft dus mede afhankelijk van het inzicht, dat gebaseerd is op ervaring en oog voor de context. Dus niet alleen verzamelen en rekenen, maar blijven zoeken naar het gewenste evenwicht in de tijd.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Proces, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “De regel voor de afweging”

  1. Reactie door: Menno Hartsema 5 januari, 2011 om 10:02

    Helemaal eens met deze stelling en indeling. Wij ervaren dit op een zelfde manier in onze projecten. Wij spreken altijd over wikken en wegen. Na een inventarisatie van fysieke dragers en de kosten wijzigingen veelal ook standpunten t.a.v. b.v. levensduur of moet de eerder bedachte strategie t.a.v. het proces worden bijgesteld. In het proces ontstaat ook vaak een herwaardering van bepaalde waarden zoals cultuurhistorisch maar ook belangrijk de sociale cohesie in b.v. een buurt of wijk. Hierdoor worden dus soms afwegingen gemaakt die fysiek of tijdgebonden niet logisch zijn.
    Dit maakt de planvorming een interessante zoektocht naar evenwicht.