Bestaande Woning Bouw


DO IT! praktijkvervolg van start gegaan

25 november, 2008 | door Haico van Nunen

auteur: Rens Metz
DO IT! is een project gericht om door kennisontwikkeling- en kennisoverdracht te komen tot breed in te zetten oplossingen voor energieneutraal bouwen en wonen. De oplossingen zullen door de hele bouwketen samen moeten worden ontwikkeld, waarbij de toeleverende industrie gestimuleerd wordt deze oplossingen op de markt te brengen en verder te ontwikkelen.
DO IT 2008!
In april 2008 is het DO IT! 2008 congres gehouden en in het najaar van 2008 is ‚ÄúDO IT! het vervolg‚ÄĚ gestart, 5 ontwerpteams die in de vorm van een prijsvraag oplossingen bedenken voor 5 verschillende bouwopgaven. Medio 2009 zal tijdens het DO IT! 2009 congres de winnaar worden gekozen. De grote winnaar zal echter de Nederlandse bewoner moeten worden, die meer comfort krijgt met een lager energieverbruik en minder CO2 uitstoot. In de eerste DO IT! nieuwsbrief zijn deelnemers aan het DO IT! congres en andere ge√Įnteresseerden uitgenodigd zich aan te melden voor 6 ontwerpteams om een voorstel te bedenken om een project energieneutraal te maken of in ieder geval een grote stap in die richting. Na het terugtrekken van √©√©n opdrachtgever zijn in de afgelopen weken 5 ontwerpteams voor hun eerste overleg bijeengekomen en aan de slag gegaan.

De 5 verschillende projecten zijn alle representanten van een ander type opgave in de Nederlandse woningbouwsituatie. ‚ÄúAmsterdam, ring 20-40‚ÄĚ gebruikt het complex Olympia van woningcorporatie Ymere als referentie, een voorbeeld van een gesloten bouwblok uit de stadsontwikkelingperiode van Berlage, waarbij energetische ingrepen noodzakelijk zijn, maar met behoud van de hoge architectonische waarde; ‚ÄúPalenstein‚ÄĚ van Vestia in Zoetermeer is een voorbeeld van de naoorlogse hoogbouw, met ruime plattegronden, maar weinig differentiatie en een redelijke bouwkundige staat; ‚ÄúPassief huis renovatie‚ÄĚ van Aramis in Roosendaal is een voorbeeld van een vergaande energiebesparende aanpak van naoorlogse grondgebonden rijwoningen; ‚ÄúPassiefhuis nieuwbouw‚ÄĚ van Aramis bestrijkt het vraagstuk van een vergaande aanpak van een nieuwbouwproject en tenslotte ‚Äúde Drie Hoefijzers‚ÄĚ in Breda ingebracht door AMwonen is een gebiedsontwikkeling waarin bestaand industrieel erfgoed ingepast moet worden in een locatie waarin wonen en werken worden gecombineerd. Door de energievraag van de verschillende functies in het begin van een ontwikkeling mee te nemen en te onderzoeken, welke vraag voor welke functie wanneer aan de orde is en welke functies op die locatie zelfs energie zouden kunnen opleveren, zou een locatie kunnen worden ontwikkeld die integraal een veel lager energieverbruik heeft (en minder CO2 uitstoot) of zelfs energieneutraal zou kunnen zijn. Voor veel gebieden die nu op de nominatie staan integraal aangepakt te gaan kan ‚Äúde Drie Hoefijzers‚ÄĚ een voorbeeld zijn. Al de genoemde 5 projecten worden door de opdrachtgevers op dit moment al aangepakt of is, zoals bij de beide Passief huizen, al een proefproject gerealiseerd. Voor ‚ÄúDO IT! het vervolg‚ÄĚ zijn deze projecten in eerste instantie dan ook alleen bedoeld als referenties, waarop een verdiepingslag kan worden uitgewerkt; de projecten zijn al goed in kaart gebracht en de ingrepen die nu in uitvoering zijn, zijn goed gedocumenteerd; ook zijn de adviseurs, de bouwers en de installateurs nog bij het project betrokken; de te ontwikkelen idee√ęn kunnen dus aan de huidige praktijk worden getoetst met recente informatie.

Voor deelnemers aan de ontwerpteams en ge√Įnteresseerden wordt een DO IT! Seminar georganiseerd op 10 februari 2009 rondom lunchtijd tijdens de Bouwbeurs in Utrecht.
Ge√Įnteresseerden kunnen zich hiervoor alvast aanmelden op DEPW

De eerste ontwerpteambijeenkomsten zijn op locatie gehouden om de deelnemers goed te kunnen informeren over de opgave en om inspiratie op te doen om met baanbrekende idee√ęn te kunnen komen. De vergaderruimtes hebben daar zeker aan bijgedragen; in Amsterdam is bijeengekomen in de monumentale Willem de Zwijgerkerk aan de Olympiaweg, in Zoetermeer in de Eetkeet, een complex van zeecontainers geplaatst om de bewoners van de flats tijdens de renovatie een rustige en schone omgeving te bieden om te eten en elkaar te ontmoeten, in Roosendaal is in de Passiefhuis-modelwoning bijeengekomen en in Breda heeft het oude statige hoofdkantoor van bierbrouwer Inbev, daterend uit begin 1900, inmiddels verlaten maar nog volledig ingericht, de bijeenkomst gehuisvest.
In alle teams is een eerste inventarisatieronde gemaakt van de idee√ęn die de deelnemers ter plaatse konden bedenken voor de opgave. Aan de hand daarvan kon per team vastgesteld worden of de samenstelling van de teams voldoende divers was om de opgave van verschillende invalshoeken te kunnen benaderen en ook of er geen kennislacunes waren die ideevorming en zoeken naar oplossingen zouden belemmeren. In alle teams hebben de deelnemers afgesproken in hun eigen netwerk naar uitbreiding te zoeken en deze nieuwe deelnemers uit te nodigen voor de tweede bijeenkomst. Daarnaast zijn door SenterNovem aan alle teams inhoudelijk deskundigen toegevoegd die voor de verslaglegging zorg dragen maar die ook als ‚Äúgate keeper‚ÄĚ fungeren van het enorme kennispotentieel dat SenterNovem op het terrein van energiebesparing en CO2 reductie bezit.
Onderling zijn afspraken gemaakt voor vervolgbijeenkomsten (zie onderaan deze nieuwsbrief) en bij alle 5 teams hebben de deelnemers de opdracht een A4tje in te leveren met hun idee√ęn voor de aanpak.

jury DO IT! ontwerpwedstrijd 2009

Voor de verschillende ontwerpteams zijn de 2e bijeenkomsten als volgt vastgesteld:

DO IT! is een initiatief van de Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, de Vereniging EspritHuis en SenterNovem. De organisatie is in handen van MetzConsult.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Bouwtechniek, Duurzaamheid, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor DO IT! praktijkvervolg van start gegaan

Je kunt niet meer reageren!