Bestaande Woning Bouw


duurzaamheid, het is maar hoe je het bekijkt (1)

5 oktober, 2015 | door Haico van Nunen

‘Doelstellingen energieakkoord dichterbij met meer vervangende nieuwbouw’ koppen diverse nieuwssites (1). De titel riep bij mij toch wel wat vraagtekens op. Maar toen ik het nog eens las moet ik toegeven dat de titel eigenlijk toch wel klopt. Het ENERGIEakkoord zal daarmee eerder gehaald worden. Nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal zijn en wellicht zijn ze zelfs energieleverend. Als je meer woningen met label E-F-G sloopt en daar Nul-Op-de-Meter voor terug bouwt dan draagt dit bij aan de doelstelling uit het energieakkoord. Ook met renovatie zijn die doelstellingen mogelijk, maar die opgave vraagt meer afstemming en maatwerk en het tempo ligt misschien lager.
Wat me echter triggert is dat als we breder naar DUURZAAMHEID kijken dan alleen energie, we zien dat met meer nieuwbouw er een nóg grotere slag gemaakt moet worden dan dat we op dit moment al moeten maken om de uitstoot van materialen te reduceren. En daar wordt niet over gerept. Zeker als we woningen al gaan vervangen na vijftig jaar, zoals wordt voorgesteld. Men hanteert daarbij een technische levensduur van een woning van vijftig jaar, terwijl de belangrijkste constructie bestanddelen van een gebouw (binnenspouwblad, buitenspouwblad en vloeren) op een levensduur van 100+ jaar staan (2). De genoemde vijftig jaar is de economische grondslag voor de exploitatie van een complex, waarvan ook corporaties weten dat de woningen langer blijven staan. Kijk je anders naar een woning dan blijkt dat die veel langer mee kan gaan. Zo kun je stellen dat, de te verwachten gemiddelde levensduur van een woning minimaal 120 jaar is(3).


Het verschil in milieulast tussen een levensduur van 120 jaar of 60 jaar bedraagt 33 procent


Kortom, als je enkel vanuit het energieakkoord kijkt dan kan meer sloop – nieuwbouw daar best een gunstig effect op hebben. Maar ik denk echter dat de daadwerkelijke opgave breder is dan energie. Het gaat daarbij om energie als onderdeel van de totale duurzaamheidsopgave naast het materiaalgebruik. De duurzaamheidsopgave op haar beurt is onderdeel van volkshuisvesting. Daarbij gaat het over comfort, kwaliteit, betaalbaarheid, individualiteit, leefbaarheid, sociale cohesie, differentiatie….en dan het is nog maar de vraag of vervangende nieuwbouw bijdraagt aan een oplossing voor de daadwerkelijke opgave. Er is meer dan energie. In het volgende artikel gaan we in op de opgave die er ligt, en dreigt te blijven liggen.

Bronnen/verwijzingen:

(1) Het artikel is geschreven naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door TNO, in opdracht van NVTB, getiteld ‘Vervangende nieuwbouw’17 juni 2015
(2) ‘Levensduur van bouwproducten’, SBR, 2011
(3) Stelling bij proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building. The Improved Factor Method: service life prediction of buildings in the Netherlands, applied to life cycle assessment’, H. van Nunen, 2010

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 2 Reacties »

2 Reacties op “duurzaamheid, het is maar hoe je het bekijkt (1)”

  1. Reactie door: Maarten 7 oktober, 2015 om 10:26

    Hoera voor de schrijver van dit artikel! Helaas halen je inzichten de dagbladen niet, maar ik deel je conclusie van harte!

  2. Reactie door: Menno Hartsema 11 oktober, 2015 om 15:38

    Helemaal mee eens. In het rapport van TNO wordt even snel het effect van de investering in CO2 teruggerekend. Ze stellen dat de nieuwbouw 100 jaar mee gaat en de renovatie 50 jaar. Dan heb je snel het verschil aan CO2 gelijk gemaakt, maar het gaat voorbij aan werkelijke ecokosten / milieulast van ingreep.