Bestaande Woning Bouw


duurzame energie: outsourcing of zelf doen?

13 september, 2010 | door Dyon Noy

Eerste stap op de lange weg naar energieneutraal woningbezit is grondige schilisolatie. Deze fase is rond 2020 gereed. Een groen energielabel voor de hele bestaande voorraad. De tweede stap komt op dat moment volop in beeld. Vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energie voor de resterende warmtevraag. Op veel plaatsen in den lande vinden nu al relatief kleinschalige vingeroefeningen met duurzame energie plaats. Zowel in nieuwbouw als in de bestaande voorraad. Wat opvalt, is nadruk van corporaties op techniek. Daarbij doen de meeste corporaties alles zelf. Zij zijn zowel opdrachtgever, investeerder als exploitant. En dat als volstrekte groentjes op het gebied van levering van met duurzame energie geproduceerde warmte. Ten onrechte beschouwen corporaties duurzame energie als een exclusief vastgoedvraagstuk. Een terrein waar men zichzelf veel expertise toedicht. Op veel plaatsen betalen corporaties inmiddels de tol. Onderschatting van de complexiteit van het vraagstuk.

Drie rollen

Er zijn drie rollen: opdrachtgever, investeerder en exploitant. De eerste rol van opdrachtgever omvat het initiatief. Deze rol is corporaties op het lijf geschreven. Het handelt natuurlijk om het eigen corporatiebezit. De regisseursrol als het gaat om wooncomfort. Toezicht op goede dienstverlening door externe partijen en scherpe tarieven vanuit woonlastenperspectief richting huurders. De tweede rol van investeerder omvat de verantwoordelijkheid voor investering en financi√ęle exploitatie met daarbij behorende risico‚Äôs. Zelf doen impliceert beslag op investeringscapaciteit en een hoger risicoprofiel. Wenselijk? Veel corporaties lopen momenteel tegen grenzen van hun leencapaciteit aan. De derde en laatste rol, exploitant, omvat de verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie en beheer van installaties en levering van warmte en soms koude aan gebruikers.

Kiezen

Welke rolopvatting sluit het beste aan? Corporaties moeten hiervoor strategische en goed onderbouwde keuzen maken. Zo ligt het opdrachtgeverschap voor de hand. Tenzij het handelt om woningbouw in gebieden met stadsverwarming. Hier is de energievoorziening al opgelegd. De keuze voor de rol van investeer roept al meer vragen op. Wel of geen beslag op investeringscapaciteit? Het aangaan van exploitatierisico‚Äôs? Tot op heden is het aantal rendabele duurzame installaties van corporaties helaas verwaarloosbaar. Daarvoor moeten met name de energietarieven nog fors stijgen. Ook de warmtevraag vanuit de aangesloten woningen is erg bepalend. De meer vakinhoudelijke rol van exploitant vereist schaalgrootte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Continu√Įteit is vereist voor langere termijn. Investeren in kennis is cruciaal. Keuze voor deze rol mag niet gebaseerd zijn op ambities van individuele corporatiemedewerkers. Onderbouwde meerwaarde ten opzichte van marktpartijen is de basis voor deze keuze.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Voorraad| 3 Reacties »

3 Reacties op “duurzame energie: outsourcing of zelf doen?”

 1. Reactie door: Louis Hiddes 13 september, 2010 om 20:35

  Beste Dyon,

  ik hoop dat je het recente advies(stadsverwarming/warmtewet) van de Energiekamer van de NMa hebt gelezen – die laat feitelijk ook niet veel heel van wat de energiebedrijven uiteindelijk doen – en dat over de rug van bewoners die feitelijk niet kunnen reageren, betalen de energierekeing trouw.
  Ik durf gerust te zeggen dat 75 tot 80% die optreden op de energiemarkt/installatiewereld niet weten wat ze feitelijk aan het doen zijn. De corporaties hebben nog de insteek dat ze het goed doen

 2. Reactie door: Dyon Noy 14 september, 2010 om 06:44

  Beste Louis,

  Zeker heb ik die gelezen. Zie http://www.energiekamer.nl/images/Onderzoek%20effect%20Warmtewet%20op%20warmteprijs%20en%20bedrijfsrendement_tcm7-136971.pdf. Dit vormde ook een van de bronnen voor dit bericht. Duurzame energie energie staat in de kinderschoenen, is nu nog niet rendabel. Jouw opmerking sluit ook aan bij mijn oproep voor professionalisering van de opdrachtgeversrol.

 3. Reactie door: Ronald Mirck 14 september, 2010 om 10:12

  Beste Dyon,

  Ik voorzie een toekomstige samenwerking tussen enerzijds de energiebedrijven en anderzijds de corporaties als het gaat om het leveren en instandhouden van een “Duurzame” woonomgeving.

  Door bundeling van kennis en ervaring kunnen de woon- en energielasten voor de gebruiker/huurder zo laag mogelijk worden gehouden. Hierbij is wel van belang dat de gebruiker/huurden een goede gebruiksinstuctie krijgt voor het juiste gebruik van de woning en de technische installaties.

  Op dit moment is de meeste winst te halen uit het op de juiste wijze verwarmen en ventileren van de woning. Maar welke gebruiker/huurder krijgt dit uitgelegd bij het overhandigen van de sleutel.

  Helaas is hier nog te weinig aandacht voor omdat de gebruiker/huurder de rekening voor zijn of haar gedrag zelf betaald en de uiteindelijke rekening voor het milieu en de maatschappij doorschuift naar toekomstige generaties. Immers de Politiek doet niet anders!

  Een toekomstige Duurzame samenleving behoeft meer onderlinge Samenwerking om onnodige verspilling van energie en arbeid te reduceren waarbij het beoogde eindproduct of resultaat niet of weinig aan een gebrek onderhevig is. Het maximaliseren van de technische levensduur en de economische waarde staat voorop. Bij voorkeur volgens het cradle to cradle principe!