Bestaande Woning Bouw


Duurzame energie: uitweg uit doolhof

1 mei, 2012 | door Dyon Noy

Corporaties raken meer en meer overtuigd van benutting van duurzame energie. Noodzakelijk ter vervanging van fossiele brandstoffen. Niet alleen vanwege woonlasten van huurders. Ook vastgoedwaarde en terugdringing van broeikasgassen zijn belangrijke aanleidingen. Aan motivatie ontbreekt het niet. Bij nieuwbouw zijn eisen trouwens al dusdanig dat benutting van duurzame energie een must is. Daarnaast komt in de bestaande sociale woningbouw duurzame energie steeds dichter bij. Zo valt de hausse aan initiatieven op om grootschalig PV-panelen op daken van eengezinswoningen te plaatsen.

Doolhof

Toch missen woningcorporaties relatief eenvoudige hulpmiddelen om juiste keuzen te maken. Weinig vaste patronen of formats. Corporaties dreigen in een doolhof te verdwalen. Wet- en regelgeving bieden voorlopig weinig houvast. De recente val van het kabinet vergroot de kans dat invoering van de Warmtewet voor de zoveelste keer vertraging oploopt. Tien steeds weerkerende vragen van corporaties:
1. Welk installatieconcept?
2. Zelf doen of uitbesteden?
3. Exploitatielasten en ‚Äďbaten?
4. 4Tariefstructuur?
5. Financiering?
6. Fiscale en juridische consequenties (energie BV, Warmtewet)?
7. Risico’s?
8. Besluitvormingsprocedures?
9. Woonlasten of milieu?
10. Voor- en nadelen voor bewoners?

Handboek

In juni 2012 start een groep deskundigen. Doel is om binnen afzienbare termijn het ‚ÄėHandboek duurzame energie woningcorporaties‚Äô op te stellen en uit te geven. Het komt kostenloos ter beschikking aan corporaties. Deze gemotiveerde groep experts bevat alle kennis en ervaring om die tien vragen te beantwoorden:

Het ‚ÄėHandboek duurzame energie woningcorporaties‚Äô gaat niet alleen alle relevante informatie voor corporaties bevatten. Ook beslisbomen, rekenmodellen en formats voor contracten en overeenkomsten. Voor het deskundigenpanel is het belangrijk om het ‚ÄėHandboek duurzame energie woningcorporaties‚Äô al in de ontwikkelingsfase te toetsen. Daarom de oproep aan ge√Įnteresseerde corporaties om als klankbord mee te werken middels hun concrete initiatieven voor duurzame installaties. Neem contact op met Dyon Noy van Atriensis (06 22804863 of d.noy@atriensis.nl).

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Proces| 2 Reacties »

2 Reacties op “Duurzame energie: uitweg uit doolhof”

 1. Reactie door: louis Hiddes 2 mei, 2012 om 10:27

  Beste Dyon,

  tot een van de aandeelhouders behorend en regelmatig je artikelen lezend, is er nu voor mij aanleiding om contact te zoeken.
  onderzoeken waar een gemeenschappelijke aanleiding is

  Louis Hiddes

 2. Reactie door: Erik 2 mei, 2012 om 20:12

  Goed initiatief!
  Enkele deskundige die de koppen bij elkaar steken en ‘het wiel’ voor ieder uitvinden. Gratis.
  Veel succes gewenst.