Bestaande Woning Bouw


duurzame revival blokverwarming

27 januari, 2010 | door Dyon Noy

De afgelopen decennia is er veel afgegeven op blokverwarming. Zowel door woningcorporaties als hun huurders. Klachten van huurders over te warme of juist te koude woningen. Geluidsoverlast van pompen of tikkende leidingen. Gebrekkige regelmogelijkheden. Geruzie over de afrekening van stookkosten. En bovendien ingewikkelde techniek, die de technische pet van de onderhoudsdienst ver te boven ging. Veel collectieve installaties legden de afgelopen decennia het loodje. Verketeling ofwel individualisering was ‘hot’.

Duurzaam

Wat is er nu aan de hand? In nieuwbouw duiken steeds vaker collectieve installaties op. Verketeling is uit de gratie. Zelfs overwegen corporaties op sommige plaatsen om juist weer individuele verwarmingsinstallaties door collectieve te vervangen. Zijn de problemen met blokverwarming uit het verleden vergeten? De wederopstanding van collectieve verwarmingsinstallaties heeft voornamelijk een ‘duurzame’ achtergrond. De mondiale gasvoorraad is al voor het einde van de exploitatieperiode van nieuwe woningen op. Waarom nu dan nog een gasnet aanleggen? Daarnaast speelt de steeds strengere EPC voor nieuwbouw een rol. Duurzame energie is hier bijna een must. En met collectieve installaties zijn er nu eenmaal meer opties op dat gebied. Ook is flexibiliteit naar de toekomst toe beduidend groter met blokverwarming. Het is gemakkelijker om de energievoorziening van een collectieve installatie te wijzigen dan die van een groot aantal individuele woninginstallaties.

Revival

Landelijk zijn er veel projecten met duurzame energie voor collectieve installaties in voorbereiding bij diverse enthousiaste woningcorporaties. Maar nog steeds blijkt dat kennis en ervaring met de exploitatie helaas minimaal zijn. Met alle bijbehorende risico’s. Het levensgrote gevaar doemt nu al op dat deze nieuwe duurzame installaties hetzelfde lot beschoren zijn als de blokverwarming van enkele decennia terug. Een permanent negatief imago door kwaliteitsgebreken en aanhoudende conflicten over de hoogte van de factuur. Niet voor niets introduceerde de overheid recent inmiddels het ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur voor uitvoering van de Warmtewet [12,4|Mb]. Deze legt afspraken vast over prijs en kwaliteit tussen afnemers én leverancier. Lees ‘tussen huurders en corporatie’. Onder meer gaat het over leveringszekerheid en garantie dat warmtetarieven niet hoger zijn dan bij het stoken met gas: het Niet Meer Dan Anders-principe (NMDA).

Kennisniveau

Tegelijk is het tijd voor een kwaliteitsimpuls bij woningcorporaties zelf. Kennis over verantwoorde exploitatie van collectieve installaties moet met spoed omhoog. Succesfactor is het optimaal dienen van de belangen van de gebruikers. Hoe? Leren van best practices. Uitwisseling van ervaring. Kennisdeling tussen corporaties. Gerichte opleiding van eigen personeel. Of het aantrekken van ervaren specialisten op het gebied van exploitatie van duurzame energie.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kwaliteiten, Proces| Reacties uitgeschakeld voor duurzame revival blokverwarming

Je kunt niet meer reageren!