Bestaande Woning Bouw


EEN GROENE INDUSTRIËLE REVOLUTIE!

7 december, 2015 | door Haico van Nunen

Door: Yuri van Bergen en Haico van Nunen

Als we alle kennis en technologie van over de hele wereld zouden mogen gebruiken. Hoe ingewikkeld zou het verduurzamen van onze woningvoorraad dan moeten zijn. Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren willen we binnen 35 jaar (1) voldoen aan onze Europese afspraken. Wie moet daar dan voor gaan zorgen en wie kan deze ontwikkeling misschien wel versnellen. Hoe groot is eigenlijk de opgave voor ons als bewoners van dit land? En welke invloed hebben we hier dan op?
Want deze opgave heeft nogal wat verschillende invalshoeken en vertrekpunten en iedere manier van kijken is natuurlijk relatief (2). En dan bekijken wij het alleen nog maar vanuit het perspectief van wonen. Wonen in Nederland.

Een beter milieu begint bij jezelf

Dat is de boodschap die we vroeger op school meekregen en daar was niks aan gelogen (3). De manier waarop wij geleerd hebben te leven bepaalt voor een groot gedeelte de mate waarin wij het milieu belasten (4). Willen we dit in de toekomst veranderen dan zullen we aan de ene kant ons gedrag moeten gaan veranderen en aan de andere kant onze manier van wonen. Dit zal niet eenvoudig zijn maar we zouden er wel bij geholpen kunnen worden door bijvoorbeeld duurzamere woningen en producten. Maar dan zijn we er nog niet zoals in de afgelopen twintig jaar is gebleken. Ondanks de tienduizenden nieuwe woningen en een breed aanbod aan energiearme producten komt er maar geen vaart in het verbeteren van onze bestaande woningvoorraad. Ook de ontwikkelingen van de laatste jaren waarbij per woning energie wordt opgewekt dragen niet voldoende bij aan de grote opgave die er voor ons ligt (5).
De vraag is dan ook terecht of de wijze waarop die opgave in de bestaande bouw nu wordt benaderd het probleem kan oplossen. Het is duidelijk dat we niet alle woningen kunnen gaan slopen en we slimmer moeten kijken naar een manier om meer producten te gaan hergebruiken (6). Dat betekent een opgave van duurzaam EN betaalbaar EN met ruimte voor individualiteit. Ga er maar als burger aan staan. Het blijft een (maatschappelijk) moeilijk dilemma. Er zijn altijd partijen die geen belang hebben bij verandering of partijen die de noodzaak niet zien. Hoe kunnen we dit verbeteren zonder weer te moeten terug grijpen naar initiatieven van bovenaf die veelal stranden op de beperking van maakbaarheid (7).

De industrie achter de knoppen

Misschien wordt het tijd om eens een andere partij achter de knoppen te zetten. De toeleverende industrie bijvoorbeeld is een partij die qua omvang en massa een natuurlijk belang heeft. Tot nu toe zijn ze altijd op afstand gehouden door de manier waarop ‘de keten’ is georganiseerd. Uit de ‘grote renovatie-enquête’ in 2010 was al duidelijk, de toeleverende industrie is de aangewezen partij voor een investering van enige omvang gericht op innovatie (8).
De geschiedenis van de vooruitgang heeft ons geleerd dat we afhankelijker van elkaar zijn geworden dan we misschien wel zouden willen. Als wij als bewoners aan de knoppen willen zitten moeten we kunnen kiezen uit een aanbod (9). Misschien wordt het tijd om eens een andere partij het initiatief te laten nemen om die knoppen voor de bewoner te realiseren (10). Tijd voor een groene industriële revolutie in de bestaande stad!

 


Bronnen/verwijzingen:

(1) De afspraak die de Nederlandse overheid is aangegaan betreft 25% CO2 reductie in 2020 t.o.v. 1990. Een doorkijk naar de Europese ambities laat zien dat in 2050 de reductie op 80-95% ligt, afhankelijk van de afspraken die de aanstaande top in Parijs (COP21) worden gemaakt.
(2) Zo onderscheidt Urgenda de thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Industrie en Energiesector.
(3) Een beter milieu begint bij jezelf: broeikaseffect
(4) De CO2-voetafdruk van een gemiddeld gezin bedraagt 22,8 ton per jaar. Daarvan is 4,1 ton (18%) aan de energiehuishouding van een woning gerelateerd en 3,3 ton (15%) aan woninginrichting.
(5) ‘Renoveren als toegepaste wetenschap’ Haico van Nunen, Renda nr 3 2015
(6) ‘Duurzaamheid, het is maar hoe je het bekijkt, deel 1 ’, Haico van Nunen, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, oktober 2015
(7) ‘Duurzaamheid, het is maar hoe je het bekijkt, deel 2’, Haico van Nunen, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, oktober 2015
(8) ‘Na de grote-renovatie-enquête wordt alles anders’, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, mei 2010
(9) ‘De bewoner aan de knoppen’, Yuri van Bergen en Roel Simons, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, februari 2015
(10) Stichting ALLIANTIE+

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kwaliteiten, Productinnovatie| 1 Reactie »

Een reactie op “EEN GROENE INDUSTRIËLE REVOLUTIE!”

  1. Reactie door: Louis Hiddes 7 december, 2015 om 15:03

    Ik wil daarbij wel helpen – terugkijkend praten wij over innovatie al vele jaren – met een beetje gelukt kan ik een archief van de afgelopen jaren aanleveren. Voor mij ligt het probleem veel eerder bij werkopvatting – hoe ben je met je vak bezig, een innovatietafel met meer dan 4 personen levert al een probleem op – wat is de onderscheidenlijke kennis, wat is het belang, ben je een echte vrije denker etc. De Innovatieprocessen van net na de tweede wereldoorlog werden geleid door 2 á 3 personen – er is dan nogal een slag te maken.
    Maar terug naar de bestaande woningvoorraad – wat de inzet van een wijk in zonder gas – het is maar 200 tot 400 uur echt koud, er is voldoende warmte in de gebouwde omgeving over het jaar – opslaan is het probleem en misschien wel wat is de vraag van de klant – dus niet aanbod gedreven, maar vraag gedreven – dus niet wat voor een technische oplossing heb – veel van de m3 aardgas gaan op aan rendementen CV ketel, ventilatieverliezen en kierdichting en verkeerd gekozen energetische maatregelen – en wat zijn dan de uiteindelijke thermische verliezen – en daar 65.000 tot 90.000 euro investeren – wat is een beter alternatief waard.
    dus het andere deel van de hersens activeren.