Bestaande Woning Bouw


een toekomst voor de bouwboulevard

5 september, 2008 | door Martin Liebregts

Vaak gaan veranderingen traag en soms snel. Er moet iets in de maatschappij of techniek gebeuren, dat een omslag van traag naar snel teweegbrengt. Zo heeft de ICT een geweldige verandering veroorzaakt in de informatie-uitwisseling en het -beheer. De communicatie en bereikbaarheid zijn door de gsm nog eens een tandje verhoogd.
In de bestaande woningbouw zijn, door allerlei veranderende omstandigheden, ook de eerste tekenen van een structurele verandering te constateren. In een eeuw tijd is de woningvoorraad toegenomen tot zeven miljoen. De verwachte levensduur is gestegen van vijftig naar honderdtwintig jaar, volgens experts. De economische ruimte van de huishoudens is sterk toegenomen. Het verlangen om in het wonen meer ruimte te maken voor individuele invulling, staat bovenaan de agenda. De techniek maakt het steeds meer mogelijk om met behoud van standaardisatie maatwerk te leveren.

bouwboulevard

Dit alles houdt in dat de traditionele projectmatige aanpak van de bestaande voorraad bijna geschiedenis is. In de toekomst gaat het niet om aannemers of koetsenbouwers, maar om flexibele productleveranciers. Het tijdstip van componentrenovatie breekt snel aan. Hierdoor wordt het mogelijk dat verbetering op elk moment, naar de wens van het individu en tegen een goede kosten-/kwaliteitsverhouding geleverd kan worden en verzekerd is van de noodzakelijke kwaliteitsborgingen.

Het gaat in de toekomst dus om het aanbod van componenten. Samenhangende bouwdelen, die extra gebruikskwaliteit toevoegen. Bij eengezinswoningen valt te denken aan het dak (opbouw), de gevel, de aanbouw, keuken/douche/toilet, woning-intern (plattegrondwijziging), woninginstallatie en buitenruimte (bergingen, erfafscheidingen). Concurrerende leveranciers zullen op de markt gaan opereren. De afstemming zal in een NEN РWONINGBOUWCOMPONENTEN Рgeregeld worden. Renovatie of woningverbetering wordt weer leuk of is uiteindelijk FUN. De onzekerheid en willekeur verdwijnen. Dus op zondag met z’n allen naar de BOUWBOULEVARD!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Bouwtechniek, Kwaliteiten| Reacties uitgeschakeld voor een toekomst voor de bouwboulevard

Je kunt niet meer reageren!