Bestaande Woning Bouw


Eerst de boom, dan het fruit

24 september, 2007 | door Martin Liebregts

Martin Liebregts, Jelle Persoon

De jaarlijkse optocht van de derde dinsdag in september is weer voorbij. Als bewoners van dit land, die de zeven miljoen woningen een warm hart toedragen vinden we het altijd spannend of er voor die voorraad ook iets op de rol staat. Helaas is weer de conclusie dat de bestaande woningbouw niet de aandacht krijgt die het verdient. Men heeft het over de kwaliteit van het wonen en kijkt dan alleen naar de nieuwbouw (productie). Bij energiebesparing wordt de voorraad wel genoemd, zoals dat al dertig jaar gebeurt. Tot slot wordt gemeld dat de positie van de woonconsument of huurder wordt verbeterd.
Alleen over de band van het stedenbeleid en de wijkaanpak (krachtwijken) moet er in de marge wat aan de bestaande bouw gebeuren. Al met al dus geen bijzonder aandacht voor de bestaande bouw. En zoals een oud chinees spreekwoord zegt: zonder boom geen fruit.

Het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten of op de volgende prinsjesdag te wachten. Laten we onze kennis met elkaar gebruiken om (nieuwe) suggesties te doen die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van de woningvoorraad.
Wij lanceren er nu vijf met de bedoeling dat anderen ze aanvullen, becommentariëren of vervangen door andere suggesties. Het is zinvol om ons te beperken. Het gaat niet om veel suggesties maar om enkele effectieve.

Top vijf, eerste versie

1. Aanscherpen van de normen voor de bestaande bouw met betrekking tot veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.
2. Financieel aantrekkelijker maken om in de bestaande woningbouw te investeren.
3. Stimuleren van innovaties die de kosten-kwaliteitsverhouding  van de aanpak van de bestaande bouw verbeteren.
4. In de huursector moeten de woonlasten centraal komen te staan en niet de huur.
5. Er moeten doelen komen ten aanzien van de gewenste kwaliteitssprong in de bestaande woningbouw.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “Eerst de boom, dan het fruit”

 1. Reactie door: Gerben van Dijk 24 september, 2007 om 17:24

  Een lichtpuntje voor de bestaande bouw:

  Het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet omvat maar liefst 10 maatregelen voor bestaande bouw en slechts 3 voor nieuwbouw.

  Onderstaande informatie is ook te vinden in het genoemde werkprogramma.

  Maatregelen en instrumenten uit Schoon en Zuinig:
  Gebouwde omgeving
  Voor de gebouwde omgeving wordt voor de periode 2007-2011
  121 mln euro extra ter beschikking gesteld10. Het plan Meer met
  Minder wordt uitgevoerd. De energieprestatie voor de nieuwbouw
  wordt periodiek aangescherpt. De energiezuinigheid van
  apparaten zal worden gestimuleerd.
  Met innovatie en het plan van de sector (‘Meer met Minder’) is de
  ambitie van het kabinet 6 tot 11 Mton CO2-reductie in 2020 ten
  opzichte van ongewijzigd beleid.
  Bestaande bouw
  • Per 2008 wordt het energielabel verplicht op mutatiemomenten
  (verkoop/huur).
  • Het kabinet levert een fi nanciële bijdrage aan de stimulering
  van energiebesparing bij eigenaar-bewoners / kleine particuliere
  verhuurders, als onderdeel van het plan Meer met Minder.
  In 2011 ongeveer 500.000 gebouwen energiezuiniger, en
  daarna 300.000 gebouwen per jaar.
  • Subsidieregeling voor stimulering van duurzame energieopties
  in de bestaande bouw (zonneboilers, warmtepompen en
  zon-pv). In 2011 zijn 100.000 bestaande woningen voorzien van
  hernieuwbare energievoorzieningen.
  • Normstelling aan de energieprestatie van bestaande gebouwen
  verkennen, juridische implicaties.
  • Afspraken met woningcorporaties over verbetering van de
  energieprestatie van huurwoningen.
  • Woningwaarderingsstelsel aanpassen per 2009.
  Overige aanpassingen aan de huurregelgeving worden
  verkend.
  • Verruiming EIA voor energiebesparing in gebouwen.
  • Pakket stimulering energiebesparing; verkenning hoe de Regeling
  Groen Beleggen toegankelijker kan worden voor energiebesparing
  in gebouwen.
  • Inzet op Europese aanscherping van energiegebruik van elektrische
  apparaten (EU): richtlijn Ecodesign. (zie paragraaf 4.3).
  • Wenselijkheid en mogelijkheden van een cap en trade systeem
  worden onderzocht als alternatieve route.

  Nieuwbouw
  • Aanscherping EPC voor woningbouw. Doel de energieneutrale
  woning in 2020. Voor de utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare
  aanscherping met als doel alle nieuwe utiliteitsbouw 50%
  energie-effi ciënter in 2017.
  • Rijksgebouwendienst geeft voorbeeld en loopt één fase vooruit
  met nieuwbouw.
  • Programma voor innovatie en opschaling van nieuwe technieken
  nieuwbouw en bij renovatie van bestaande bouw.