Bestaande Woning Bouw


Energie en bestaande voorraad

5 augustus, 2007 | door Jos Lichtenberg

De bouw sector in Nederland is verantwoordelijk voor ca. 43% van de totale energie consumptie. Bijna 10% gaat op aan de productie en het transport van bouwmaterialen. de rest wordt aangewend om gebouwen te verwarmen en te verlichten. Verder inzoomend valt op dat het vooral de bestaande voorraad is die groot gebruiker is. Door het bouwbesluit en daaraan gekoppelde EPC normen heeft de voorraad van pakweg na 1990 (toen werd de R=2,5 m2K/W ingevoerd) geen groot aandeel meer in de energie consumptie. De voorraad van voor 1990 en in feite per woning bezien meer nog die van voor 1980, is verantwoordelijk voor verreweg het belangrijkste deel van de energie consumptie in gebouwen.

Is het gezien dit gegeven niet merkwaardig om te constateren dat steeds weer de nieuwbouw alle aandacht krijgt en dat de bestaande voorraad voortdurend tussen de wal en en het schip geraakt? Het lijkt wel alsof we niet weten wat we met die bestaande voorraad aan moeten. Dat geldt voor de overheid die in de Nota Energiebesparing van 1990 al constateerde dat het isoleren van de bestaande voorraad toch wel erg complex was, maar meer nog voor de bouwsector zelf. Mijn overtuiging en stelling is dat je met integrale renovatie concepten gericht op clusters van woning- resp. gebouw typologie√ęn op een concurrerende basis in staat bent integraal de algehele kwaliteit op te krikken en tegelijkertijd het energieverbruik spectaculair terug te dringen. De toelevering is kennelijk onvoldoende conceptmatig georganiseerd om hierop in te kunnen spelen, maar er ligt een geweldige potentie. Wie durft?

Jos Lichtenberg

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Energie en bestaande voorraad

Je kunt niet meer reageren!