Bestaande Woning Bouw


Energiebesparing corporatiesector op koers?

26 maart, 2012 | door Dyon Noy

Het Convenant Energiebesparing corporatiesector (Rijksoverheid, Aedes en de Woonbond, oktober 2008) zegt onder meer een verlaging van gasverbruik in sociale huurwoningen toe. In totaal 20% in de periode van 2008 tot en met 2018. De sector is nu ruim 3 jaar onderweg. Hoe staat het ermee?


Benchmark

Energielabels leggen de energiezuinigheid van sociale huurwoningen vast. Aan deze energielabels is de zogenaamde energie-index gekoppeld. Verbetering van deze energie-index staat globaal gelijk aan verlaging van gasverbruik. De energie-index verbetert door allerlei inspanningen van corporaties. Denk aan sloop, renovatie, nieuwbouw en energiebesparende maatregelen. Overigens heeft de regelgeving ook de nodige invloed. In totaal zijn 42 corporaties met ongeveer 200.000 woningen opgenomen in de jaarlijkse benchmark [pdf|187Kb] van Atriensis. Een flinke steekproef.

Op koers

De conclusie luidt dat corporaties op¬†koers liggen. In de periode 2008¬†–¬†2011 (3 jaar) is er een verbetering van 7,5%. Ofwel 2,5% per jaar. Corporaties hebben ook hun¬†voornemens gemeld. Deze leiden tot een verbetering van 21,6% in 2018 ten opzichte van 2008. Het aantal woningen met het groene energielabel A, B of C nam in de periode 2008¬†– 2011 toe van 40,6% tot 47,3%.

Zelfgenoegzaamheid

Reden voor zelfgenoegzaamheid? Zeker niet. Aanpassing van de bestaande voorraad vraagt om veel meer. De weg naar energieneutraliteit in de bestaande voorraad is nog lang. Betrek daarbij de forse stijging van energietarieven met ernstige gevolgen voor de portemonnee van de weinig draagkrachtige doelgroep. Alle reden om niet te verslappen en stevig in te blijven zetten op terugdringing van het energieverbruik in de bestaande voorraad.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Duurzaamheid, Proces| 1 Reactie »

Een reactie op “Energiebesparing corporatiesector op koers?”

  1. Reactie door: Popke Popkema 26 maart, 2012 om 11:19

    Dit beeld matcht met de prestaties van de corporaties in Arnhem. In het Partnership tussen gemeente Arnhem en de corporaties is het convenant met de rijksoverheid overgenomen; de resultaten worden jaarlijks gemonitord. In 2011 was de score 2,6% verlaging van de CO2-uitstoot.