Bestaande Woning Bouw


Energiebesparing: ‘pluk eerst laaghangend fruit’

11 september, 2007 | door Dyon Noy

Diverse koepelorganisaties wedijverden recent met energiebesparingsdoelen voor de bestaande woningvoorraad. Jongstleden januari spiegelde ‘Bod aan de samenleving’ een besparing voor van 20% in 2018. Hierna volgde in juni jongstleden ‘Meer met minder’ met 30% in 2020. Mooie doelen, maar hoe zit het met de praktische vertaling?

Discusweg Amsterdam

Van doel naar concretisering

De bijdrage van de overheid beperkt zich tot faciliteren en tijdelijke subsidies voor duurzame energie. De dreiging met heffingen maakt de relatie tussen overheid en sociale sector er momenteel niet beter op. Duidelijk is dat corporaties de besparing op eigen kracht moeten realiseren. Hoe realistisch zijn die besparingsdoelen? Hoe vertaal je besparingsdoelen naar concrete acties? Hoever kom je in de bestaande voorraad met het ‘plukken van laaghangend fruit’ zoals plaatsing van HR ketels, spouwisolatie of kierdichting?

Parnassusweg Amsterdam

Of moeten corporaties de ladder op om ‘hooghangend fruit te plukken’? Denk aan warmteterugwinning, warmtepompen of zonneboilers. Voor veel corporatiemedewerkers een weinig aanlokkelijke gedachte. Hoge onrendabele investeringen en technische complicaties. En welke rol speelt het bewonersgedrag? Kunnen corporaties bewoners ondersteunen bij gedragsmaatregelen?

Van energielabel naar beleid

Woningcorporaties bereiden zich momenteel voor op de verplichting om energieprestatiecertificaten te verstrekken bij verhuur en verkoop. Op zich een overzichtelijke proces. Interessanter is de vraag hoe dit middel bijdraagt aan de realisatie van besparingsdoelen. Hoe integreer je energiebesparingsbeleid in het strategisch voorraadbeheer? Zet het energielabel de bewoner aan om energetische gedrochten af te wijzen? Of leidt het label tot actie door de bewoner zelf? De bal ligt nu bij de corporaties!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 4 Reacties »

4 Reacties op “Energiebesparing: ‘pluk eerst laaghangend fruit’”

 1. Reactie door: Peter Op 't Veld 13 september, 2007 om 14:02

  Om in metaforen te blijven, bij de fruitbomen in mijn eigen tuin hangt het beste fruit meestal helaas bovenin en het is ook nog het eerste rijp. Het gevaar van het plukken van laaghangend fruit is dat gekozen wordt voor de makkelijkste en/of goedkoopste maatregelen terwijl er juist in de bestaande bouw een goede afweging moet komen tussen de verschillende maatregelen en hun invloed op energiegebuik, bouwfysica, comfort, binnenmilieu, en gezondheid. Dat betekent dus niet altijd kiezen voor de makkelijkste oplossing om degewenste kwaliteit te krijgen. Wat dat betreft ligt er nog steeds een schat aan informatie uit het E’novatieprogramma. De lessen en ervaringen hieruit zijn nog steeds (meer dan) relevant. Ik denk dat we het nu eerder moeten zoeken in innovaties in bouw- en renovatiecomponenten (of beter concepten) en niet te vergeten andere benadering van processen. De aanpak van zoals door Bouwhulp is uitgewerkt in de ‘Componentrenovatie’ en de recente ideeen van de Projectgroep DEPW over geprefabriceerde en geintegreerde schilelementen voor de bestaande bouw zijn hier voorbeelden van

 2. Reactie door: Paul Dielissen 20 september, 2007 om 14:02

  Ik sluit me van harte aan bij de reactie van Peter Op ’t Veld, beter nu kwalitatief hoogwaardig en ingrijpend investeren om zo maximale energiebesparing te bereiken en zelfs duurzame energiebronnen te benutten dan relatief eenvoudige maatregelen die slechts een beperkt rendement hebben. Lessen en ervaringen uit het verleden worden hierbij absoluut te weinig benut. Zo is in de Bredase wijk Heusdenhout al in 2002 een project in de bestaande bouw gerealiseerd waarbij naast energiebesparing (63%!) ook comfort en kwaliteit binnenklimaat fors zijn verbeterd. Voor deze woningen is toen al een energielabel ontwikkelt en is de P.E.P (positieve energie prijs) prijs ontvangen. Het energielabel heeft in dat project zeker bijgedragen tot een gerdrags en mentaliteit verandering bij de bewoners. Een label zo blijkt zet de beoners dus aan tot actie! Helaas heeft project weining navolging gekregen.
  Dit project bewijst dat een grondige aanpak, een goed concept en duurzaam investeren een zeer goed eindresultaat oplevert.

 3. Reactie door: Dyon Noy 20 september, 2007 om 21:09

  Mooi is dat, dromen van ‘blinkend’ hooghangende fruit. Maar je hebt er een flinke ladder voor nodig. En helaas hebben corporaties die niet en zijn ook niet bereid er een te kopen. Er staat namelijk een lange rij wachtenden voor de geldautomaat met onze eigen overheid als voorste in de rij. De bittere praktijk is dat corporaties af en toe een juweeltje produceren. En dat doet het goed in de pers. Maar tegelijk blijven al tientallen jaren veel huurders en huurwoningen verstoken van simpele zaken als dubbelglas, vloer-, dak- en gevelisolatie. Kortom niet meer treuzelen, maar actie. Anders valt dat vele laaghangende fruit in het hoge gras en dan gaat het rotten.

 4. Reactie door: Peter Barendse 21 september, 2007 om 08:41

  Net zoals er verschillende typen fruit bestaan, zijn er ook verschillende typen bestaande bouw en nieuwbouw. Ik pleit er voor om per complex of project te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, altijd gecombineerd met andere ingrepen. Concentreer planmatig onderhoud tot een ingreep waarbij je een meerwaarde bereikt. Ga geen HR++glas plaatsen in rotte kozijnen of als een kip zonder kop de gevels isoleren zonder nar het bouwfysisch totaal te kijken. Bij nieuwbouw zul je de “lange ladder” moeten gebruiken, bij sommige complexen bestaande bouw waarbij toch al een tot grote ingreep is besloten kun je wellicht hetzelfde doen. Bij anderen is het bijvoorbeeld weer nodig om de sociale afweging te maken of je bewoners wilt uitplaatsen vanwege de ingreep die je wilt: bij het aanbrengen van vloerverwarming (nodig bij een warmtepomp) zul je de woning moeten leegmaken. Bij alles wat je wilt doen is een ambitieuze, creatieve houding een eerste vereiste!