Bestaande Woning Bouw


energiebesparingsdoel corporatiesector ‘eitje’

10 februari, 2010 | door Dyon Noy

Woningcorporaties staan garant voor realisatie van de afspraken tussen Aedes, VROM en de Woonbond. Het Convenant Energiebesparing corporatiesector noemt als doelstelling een besparing van 20% op gasverbruik in de bestaande voorraad over de periode 2008-2018. Dit doel ontving veel scepsis in de corporatiesector. ‘Onhaalbaar tenzij er nieuwe subsidieregelingen komen.’ Andere corporaties wezen op mogelijke blokkades door bewoners. ‘Niet realistisch omdat voor financiering een huurverhoging vereist is. En die is meestal niet afdwingbaar.’

 

Kwart gerealiseerd

Niets blijkt minder waar. Het rapport Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2009 geeft een beduidend positiever beeld. Ten opzichte van 2008 verbeterde in 2009 de energetische kwaliteit met bijna 5%. Daarmee in één jaar tijd al bijna een kwart van de totale doelstelling. Inmiddels beschikt maar liefst 44% van het sociale woningbezit over een groen energielabel. De verbetering ontstond overigens niet alleen door maatregelen in de bestaande voorraad. Ook sloop, verkoop en nieuwbouw droegen hun steentje bij.

Eitje

Daarnaast spinnen corporaties garen bij de aangekondigde wijziging van het woningwaarderingsstelsel. Essentie is dat eigenaren een bonus ontvangen voor groene labels en een malus voor rode. Anno 2009 levert de systeemwijziging corporaties gemiddeld drie bonuspunten per woning op. Corporaties verwachten met hun geplande maatregelen in de periode 2008-2018 inderdaad 20% op gasverbruik te besparen. De realisatie van een kwart hiervan in het eerste jaar maakt duidelijk dat dit doel een ‘eitje’ is. Zeker als sloop-, verkoop- en bouwprojecten na het luwen van de kredietcrisis weer op stoom komen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud| 2 Reacties »

2 Reacties op “energiebesparingsdoel corporatiesector ‘eitje’”

  1. Reactie door: William Gerardu 10 februari, 2010 om 14:14

    Als besparingsdoelstelling in het Convenant Energiebesparing corporatiesector wordt genoemd “een additionele gebouw- en installatiegebonden energiebesparing in de bestaande sociale huurwoningenvoorraad van tenminste 24 PJ in de periode 2008-2020”.
    De 20% gasbesparing wordt genoemd in het “Antwoord aan de samenleving” en is een inspanning waartoe woningcorporaties zich hebben verplicht.
    Kortom; uitgangspunt van het verhaal is niet correct!

  2. Reactie door: Karin de Ferrante 17 februari, 2010 om 16:46

    De preciese uitgangspunten zijn weliswaar niet helemaal correct, maar de strekking van het artikel wel! Deze is namelijk dat energiebesparing hoog op de lijst staat bij woningcorporaties, vooral door het WWS, en dat energiebesparing gerealiseerd wordt alleen al omdat de energielabels (waarom deze groene energielabels moeten heten begrijp ik niet, dat is onterecht) hebben gezorgd voor bewustzijn van energiegebruik in woningen en bijbehorende – soms heel eenvoudige – maatregelen. Hetgeen overigens niet impliceert dat er niks meer te doen is…