Bestaande Woning Bouw


Energiedak, een gedifferentieerde opgave

9 april, 2014 | door Martin Liebregts

Diversiteit

Als we spreken over het dak bij woningen, dan speelt allereerst het onderscheid tussen grondgebonden/eengezinswoningen en gestapelde woningen een rol. De verhouding ligt in Nederland op circa 70 procent grondgebonden en 30 procent gestapeld. Echter, in de sociale huursector liggen de cijfers anders en vormen ze beide circa 50 procent. Vervolgens beschikt 85 à 90 procent van de grondgebonden woningen over een hellend dak.
Vervolgens is het hellend dak niet uniform en varieert sterk qua hellingshoek (circa 35 tot 45 procent) en qua oppervlak, die mede afhankelijk is van de grootte van de woning (1) . Tegelijkertijd is de leeftijd van de woning, en veelal ook die van de dakbedekking, zeer verschillend.
Alles overziend bestaat er dus niet één oplossing voor de aanpak van het dak, in combinatie met energiebesparing en energieopwekking. Het gaat in de praktijk om een zeer gedifferentieerde opgave.

De grondgebonden woningen en het potentieel

De komende vijftien jaar zal de aanpak van de woningvoorraad zich vooral richten op de woningen uit de periode 1945-1990. Beperken we ons tot de grondgebonden woningen met hellend dak, in de sociale huursector en in bezit van eigenaar-bewoners, dan gaat het potentieel om 2,5 miljoen woningen (2) . De aanpak van deze woningen zal divers zijn. Globaal onderscheiden we drie hoofdmaatregelen:

Het grootschalig en ingrijpend aanpakken van het dak zal de komende tien jaar dus bescheiden gebeuren. Bij de aanpak van het dak zal geprobeerd worden met een beperkt pakket aan maatregelen een optimaal, ruimtelijk en energetisch effect te realiseren.

Tussen optimalisatie en innovatie

Natuurlijk is op alle terreinen een verbetering van het aanbod te realiseren om tot een gunstigere kosten-kwaliteitverhouding te komen, en dus ook bij de aanpak van het hellend dak. Bij innovatietoepassingen zal de nadruk toch liggen op renoveren en vooral transformeren. Hier worden nieuwe eisen gesteld aan het dak en biedt integratie van de onderdelen een kans. Een voorbeeld is de oplossing die bij Active House in Montfoort als prototype is toegepast.


Bronnen/verwijzingen

(1) In de figuur ‚ÄėBeschikbare ruimte en dakhelling/woningdiepte‚Äô is aangegeven bij welke kapvorm er sprake is van een bruikbare maat

(2)

Maatregelen bestaand dak isoleren en voorzien van energie-opwekkers

Aanpak hellend dak 2014-2025

Eengezinswoningen, woningvoorraad 1945-1990

Aantal bij 50% realisatiekans (tussen haakjes)*

  Sociale huurwoningen Eigenaar-bewoners  
Totaal

 

750.000

1.750.000

2.500.000

Conserveren (80%)

in aanmerking komend voor pv-cellen met behoud van pannen

600.000

(300.000)

1.400.000

(700.000)

2.000.000

(1.000.000)

Renoveren (10%)

met optimaliseren bruikbaarheid ruimte

75.000

(37.500)

175.000

(87.500)

250.000

(125.000)

Transformeren (10%)

met aanbrengen extra ruimte

75.000

(37.500)

175.000

(87.500)

250.000

(125.000)

Bron: BouwhulpGroep 2014

* de inschatting is dat 50% van het potentieel overgaat tot een van de drie bovengenoemde maatregelen in de periode 2014-2025

 

(3)     In Den Helder gaat Ecorus 2.000 sociale huurwoningen voorzien van pv-cellen via de ESCo-constructie.

ESCo-constructie (Energy Service Company), waarbij de eigenaar de energievoorziening, de investering en het management uitbesteedt aan een derde partij. Bijvoorbeeld, Ecorus is een nieuw marktpartij, die sinds 2010 de introductie van zonnepanelen wil versnellen

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Productinnovatie, Stedenbouw en architectuur, Voorraad| 2 Reacties »

2 Reacties op “Energiedak, een gedifferentieerde opgave”

  1. Reactie door: Harm Valk 10 april, 2014 om 11:20

    Hallo Martien,
    Onderschat je het renovatie-potentieel niet? Alleen de ‘stroomversnellers’ willen er al 111.000 doen. Veel andere marktpartijen zijn ook al bezig, zowel opdrachtgevers als aanbieders.

  2. Reactie door: Joyce Bongers 10 april, 2014 om 11:43

    Wat is uw/jullie mening over ge√Įntegreerde PV of collector systemen?