Bestaande Woning Bouw


Energielabels als katalysator energielastenreductie

28 april, 2008 | door Dyon Noy

Over niet al te lange termijn hebben alle Nederlandse huurwoningen een energielabel en een energie-index. Leuke informatie voor woningzoekenden. Bij hun huur- of koopbesluit weegt de energetische kwaliteit dan nadrukkelijk mee. Corporaties krijgen in √©√©n oogopslag zicht op de energetische kwaliteit van hun bezit. Landelijk lijkt het opbieden met steeds mooiere doelen vooral goede publiciteit op te leveren. Het openingsbod van Aedes aan het rijk middels ‚ÄėAntwoord aan de samenleving‚Äô lag op 20% besparing binnen tien jaar. Inmiddels spreekt Aedes al over realisatie van het energielabel B als inzet voor de corporaties. Is die besparing van 20% of zelfs energielabel B voor alle woningen tegen acceptabele kosten wel realistisch? En schieten huurders hier echt mee op?

Willem Klooslaan Leiden

Exploderende energietarieven 

Het belang van de energielabeling ligt voor veruit de meeste klanten van de corporaties veel eenvoudiger. De energielasten rijzen de pan uit. Natuurlijk zijn de ge√ęxplodeerde energietarieven de belangrijkste verklaring. Maar helaas is de energetisch kwaliteit van de sociale sector te vaak nog een stiefkindje. Leeftijd speelt een grote rol. Het gemiddelde bouwjaar van het corporatiebezit ligt begin jaren zeventig, dus nog voor de energiecrisis en het aanscherpen van de eisen aan energieprestatie.

 Amsterdam-Zuid

Natuurlijk hebben corporaties al het nodige verbeterd. De meeste woningen bezitten een HR-combiketel en driekwart van de beglazing is dubbel. Maar een trieste constatering is het wel dat bijna de helft van de daken en gevels en tweederde van de vloeren nog niet geisoleerd zijn. Het gemiddelde energielabel van corporaties met jonger bezit of actief naisolatiebeleid is D. Corporaties met gemiddeld ouder bezit of passief naisolatiebeleid scoren gemiddeld label E. 

Betaalbaarheid onder druk 

Het gemiddelde gasverbruik voor ruimteverwarming en warmtapwater van zo‚Äôn 1.500 m3 aardgas op jaarbasis levert een nota van zo‚Äôn ‚ā¨ 90 per maand op. Tel hier de factuur van ongveer ‚ā¨ 50 per maand voor het jaarlijkse elektraverbruik van 2.500 kWh elektra op. Deze energielasten van ‚ā¨ 140 per maand leggen een fors beslag op het besteedbare inkomen van de doelgroep van de corporaties. Energielabels zijn in eerste instantie bedoeld als informatiebron in het afwegingsproces van woningzoekenden. Het woonlastenprobleem moet woningcorporaties vooral uitdagen om de labeling te benutten om de stijging van de energienota van hun huurders te lijf te gaan.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “Energielabels als katalysator energielastenreductie”

 1. Reactie door: FEF Lacroix 29 april, 2008 om 08:33

  Duurzaam installeren goed voor ieders portemonnee
  SenterNovem en Rensa Verwarming + Ventilatie organiseerden in april 4 thema-avonden in Eindhoven, Arnhem, Den Haag en Assen. De huidige aandacht voor energie, mede dankzij de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (verplichte energielabel) waren de reden om de thema-avonden te organiseren. Centraal stond hoe adviseurs en installateurs in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt.
  Duurzaam installeren levert geld op, benadrukte H. van Eck van SenterNovem. Volgens cijfers van SenterNovem scoort ongeveer 50% van de bestaande woningen in Nederland minder dan het D-label. Als alleen al in de sociale huursector maatregelen worden genomen om de energieprestatie tot minimaal D-niveau te verbeteren, is daar 2,3 miljard euro voor nodig. Een interessante markt voor de installateursbranche.

  Energiekosten doorslaggevend
  SenterNovem liet het effect van de stijgende energiekosten op de totale woonlasten (huur of hypotheek + energiekosten) zien door een F-label woning te vergelijken met een A-label woning. In de startsituatie lijkt de lagere huurprijs van de F-label woning interessant. Echter op termijn is de huurder van de A-label woning veel goedkoper uit omdat de energiekosten de grootste kostenpost vormen. Conclusie: de ‚Äėgoedkoop‚Äô lijkende F-label woning blijkt uiteindelijk een dure woning te zijn waarbij de A-label woning ook nog eens comfortabeler is.
  Een 2e voorbeeld was een ingrijpende renovatie van een woonhuis. Verassend was te zien dat de besparing op de energierekening, als gevolg van de genomen energiebesparende maatregelen, dermate groot is dat de maandelijkse woonlasten zes procent lager (!) uitkomen in vergelijking met de situatie vóór renovatie. Als de energieprijzen blijven stijgen wordt die besparing in de toekomst alleen maar groter. Het nemen van energiebesparende maatregelen levert dus direct financieel voordeel voor bewoners op.

  Energiebesparingsverkenner.nl
  Om die boodschap eenduidig over te brengen ontwikkelde SenterNovem de Energiebesparingsverkenner voor woningen. Met dit online instrument krijgt de installateur de mogelijkheid om, samen met zijn klant, energiebesparende maatregelen en de financi√ęle gevolgen eenvoudig in beeld te brengen. Tevens geeft de verkenner een indicatie van het te behalen energielabel.

  Duurzaam installeren
  Interessant is te zien hoe fabrikanten inspelen op het energielabel door kant en klare pakketten aan te bieden voor labelverbetering. Zo liet ketelfabrikant Nefit zien dat door een combinatie van een HR-ketel, warmtepomp, douchewarmte terugwinning en zonnecollectoren, een D-label woning stapsgewijs opgewaardeerd kan worden naar een A-label. Grundfos heeft zuinige pompen met A-label ontwikkeld die een terugverdientijd van circa 1,5 jaar hebben ten opzichte van de gangbare D-label pompen. Rensa tenslotte zal een speciale advies afdeling oprichten waar installateurs terecht kunnen met projectvragen over duurzaam installeren.