Bestaande Woning Bouw


Energieneutrale corporaties: utopie?

23 februari, 2011 | door Dyon Noy

Op steeds meer plaatsen klinkt energieneutraliteit als hoger doel. Koplopers zijn ambitieus en noemen jaartallen die relatief dichterbij dan doelen van de overheid liggen. Voorbeelden:

Wat is de definitie van energieneutraal? [PDF|220Kb] De meest geaccepteerde versie gaat uit van zowel gebouw- als gebruiksgebonden energieverbruik. Dus ook huishoudelijke elektraverbruik. Hiervoor betrekt het energieneutrale project ‚Äďwoning, complex, wijk of stad- niet meer energie op jaarbasis uit het openbare net dan binnen datzelfde project opgewekte duurzame energie. Toerekening van energieverbruik door bouw en sloop gebeurt naar rato van levensduur.

Energievraag

Wat betekent die ambitie van energieneutraliteit voor een woningcorporatie? Saldeer de totale energievraag voor het hele woningbezit. Ook voor bouw, beheer en sloop. Realiseer zelf deze energievraag op duurzame wijze. Lastig is bepaling van de hoeveelheid. Aard en omvang van het bezit wijzigen de komende decennia aanzienlijk. Daarbij verandert de energievraag permanent. Aan de ene kant neemt de vraag naar warmte af door energiebesparing en gezinsverdunning. Aan de andere kant stijgt de vraag naar elektra explosief door toename van huishoudelijke apparatuur. Stel dat die daling van warmtevraag zich doorzet. En stel dat de opwaartse trend van stijgende elektravraag te doorbreken is. Dan resteert anno 2030 voor een huurwoning een vraag van ongeveer 30 tot 35 GJ per woning. [PDF|22Kb] Hoe wek je dit duurzaam op? Denk aan 100 m2 PV-paneel per woning. Of 2.000 kilo duurzaam geproduceerd hout op jaarbasis per woning. Of in iedere achtertuin een windmolen met een diameter van zeker vier meter. Of optimale benutting voor alle woningen van zogenaamde diepe geothermie. Dat alles klinkt als een droom en niet als haalbaar toekomstperspectief.

Concepten

Stoppen met dromen? Of dromen realiseren? Denk dan eerst na over de ontwikkeling gedurende de komende decennia van de energievraag van het waarschijnlijk transformerende vastgoed. Kies de juiste partners voor ketensamenwerking. Bepaal een logische rolverdeling. Faseer de aanpak. Start met ontwikkeling van visie en draagvlak. Vervolgens een businesscase met pilots. Focus op heldere concepten. Bijvoorbeeld de autarkische benadering. Iedere woning afzonderlijk energieneutraal. Geen afhankelijkheid van collectieve duurzame voorzieningen. Individuele opwekking van duurzame energie. Gevels en daken als belangrijke componenten. Zo nodig ‚Äėplug and play‚Äô. Of juist gebiedsgerichte benadering. Buurt, wijk of stad als energieneutrale eenheid. Collectieve duurzame energieopwekking. Woningen haken gefaseerd aan op infrastructuur. Soms komen dromen uit.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Energieneutrale corporaties: utopie?

Je kunt niet meer reageren!