Bestaande Woning Bouw


Flinke rugwind energiebesparing

20 juli, 2009 | door Dyon Noy

Energiebesparing in de bestaande voorraad is om meerdere redenen belangrijk. Een energiezuinige woning leidt tot lagere woonlasten. De milieubelasting is eveneens lager. En daarnaast is een goed ge√Įsoleerde woning meestal ook comfortabel. Daarbij is de vastgoedwaarde van een energiezuinige woning hoger. De marktwaarde ligt op een hoger plan. Maar in de sociale huursector is geen sprake van echte marktwerking. De politiek bepaalt sinds jaar en dag de hoogte van de huur. Deze beweegt zich binnen de bandbreedte, gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel. Om verhuurders extra te motiveren tot energiebesparing is er vanaf 2010 een flinke opwaardering van energiezuinige woningen in het woningwaarderingsstelsel. Tegelijk ondersteunen twee¬†nieuwe ‘subsidieregelingen’ woningcorporaties. Flinke rugwind!Bonuspunten

Vanaf 1 juli 2010 vervangt één nieuw cijfer de huidige isolatie- en verwarmingspunten, uitgezonderd de punten voor de verwarmde vertrekken. Dit cijfer is afgeleid van het energielabel van de betreffende woning. Bij deze omzetting blijft het totale puntenaantal globaal gelijk. Maar hierachter ontstaan vervolgens de verschillen. Energiezuinige woningen scoren veel meer punten dan voorheen. De brief van VROM over de aanpassing van de woningwaardering [pdf|134k] laat aan duidelijkheid niets over. De Woonbond en Aedes steunen de plannen, waardoor weinig invoering in de weg staat.

Energielabel B

Een rekenvoorbeeld. Het rapport van april 2009 Perspectief energiebesparing sociale voorraad [pdf|367k] Atriensis laat zien dat het huidige energielabel van corporaties gemiddeld D (energie-index 1,80) is, wat ongeveer 13 punten op gaat leveren. In het Convenant Energiebesparing corporatiesector van oktober 2008 staat het voornemen om 20% te besparen. Dit zou gemiddeld energielabel C (energie-index 1,44) opleveren. Ofwel ongeveer 19 punten: een bonus van 6 punten. Echter bij een verbetering met 35% tot energielabel B (energie-index 1,17) is het resultaat ongeveer 30 punten: een bonus van maar liefst 17 punten ten opzichte van de huidige situatie. De nieuwe woningwaardering prikkelt vooral om minstens energielabel B te bereiken. Natuurlijk zijn daarmee niet alle barrières meteen geslecht. Verzilvering van de extra punten in huuropbrengst vindt in principe pas bij een nieuwe huurder na mutatie plaats. En daarbij hebben corporaties rekening te houden met de aftoppingsgrenzen in verband met huurtoeslag en de bereikbaarheid van de voorraad voor de doelgroep. Overigens moeten corporaties vanaf uiterlijk eind 2011 voor alle woningen een bij SenterNovem afgemeld energielabel hebben. Geen afgemeld energielabel betekent vaak een forse afwaardering van de echte energetische kwaliteit.

Subsidies

Woningcorporaties kunnen sinds kort gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling, wat betekent dat verhuurders investeringen in energiebesparing kunnen aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dit levert per saldo een netto besparing op de geaccepteerde kosten op van gemiddeld 11%. Voorwaarde is dat middels minstens twee maatregelen het energielabel van een woning minimaal twee stappen beter of minimaal energielabel B wordt. De regeling is met een aanvraagformulier [pdf|220k] vanaf 1 juni 2009 opengesteld. De procedure is beschreven bij SenterNovem. Het totale budget voor 2009 en 2010 is 277,5 miljoen euro. Het gaat om een tijdelijke stimuleringsmaatregel, die per 1 december 2010 vervalt.

De btw voor een aantal bouwkundige energiebesparende maatregelen wordt verlaagd van 19% naar 6%. De btw-verlaging is van toepassing is op het arbeidsloon en ook op het isolatiemateriaal als deze post lager is dan het arbeidsloon.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid| 2 Reacties »

2 Reacties op “Flinke rugwind energiebesparing”

 1. Reactie door: Rob Zeegers 23 juli, 2009 om 07:45

  Helaas weet iedereen de besparing te vinden in het corporatiebezit. Wat ik maar niet kan vinden is een goed antwoord op de vraag;
  WAT VOOR VOORDEEL HEEFT EEN BEWONER ER NU AAN ?

  M.a.w. hoe kan ik mijn huurder overtuigen van het feit dat hij/zij daadwerkelijk goedkoper uit is als hij/zij overgaat tot het accepteren van een hogere huur omdat de energielasten omlaag gaan.

  Kunt u mij verwijzen naar rapporten/websites en degelijke om mij wat verder te helpen ?

  P.s. de website van Senter Novem helpt mij niet echt verder !

 2. Reactie door: Richard Hoomans 30 juli, 2009 om 10:18

  Een particulier krijgt een bonus uit de meerwaarde bij verkoop als hij in z’n woning blijft investeren. U investeert in een (huur)woning met opgebrachte huurgelden neem ik aan. Dus: wanneer kunt u een bonus door meerwaarde bij een huurwoning verzilveren en wie deelt daar dan allemaal in?