Bestaande Woning Bouw


Geen subisidies maar consistent energiebeleid

18 mei, 2011 | door Dyon Noy

Na lange tijd stilte ‚Äėverblijdde‚Äô de overheid corporaties de afgelopen jaren met verschillende subsidies voor energiebesparing. Om de bouw de kredietcrisis door te loodsen en gelijktijdig het milieu te dienen. Vier regelingen gingen helaas sneller dan het licht weer ter ziele. Zo was er najaar 2009 het lage btw-tarief van 6% voor glasisolatie. Als donderslag bij heldere hemel op 1 januari 2010 gestopt (1). Energie investeringsaftrek (EIA): gestart eind 2009 en be√ęindigd voorjaar 2011 (2). Het lage btw-tarief voor de arbeidscomponent van onderhoud eindigt eind juni 2011 na een kortstondig bestaan van negen maanden (3). En wat te denken van de Regeling Groenprojecten 2010. Deze zag het levenslicht in april 2010 en verdween najaar 2010 al voordat veel corporaties er goed en wel weet van hadden (4). Hoe gaan woningcorporaties als grootste vastgoedsector met een forse opgave op duurzaamheidsgebied hiermee om?


Monsters zonder waarde

Praktijk is dat woningcorporaties haalbaarheid van energiebesparing toetsen aan hun investeringsopzet, ontdaan van subsidiekansen. Eventuele subsidies zijn een meevaller. Geen succesfactor. Logisch als weinig zekerheid over toekenning bestaat. Daarbij is de termijn vaak dermate kort, dat hierbinnen plannen niet eens realiseerbaar zijn. Subsidies voegen daarmee niets toe en verstoren alleen een soepel procesverloop. Onnodig rondpompen van geld. Projecten komen zonder subsidie ook wel rond [pdf|485Kb]. Monsters zonder waarde. Met bovendien een behoorlijke administratieve rompslomp tot gevolg. Waarbij het latente risico bestaat dat subsidies aanschafprijzen verhogen.

Consistent energiebeleid

Nodig is een lange termijn visie op duurzame energievoorziening. Geen kortlopende subsidieregelingen. Wel samenhangend energiebeleid met structurele en langdurige maatregelen. Goede suggesties zijn welkom. De woningwaardering be√Įnvloedt inmiddels de huurprijs. Een equivalent voor koopwoningen? Koppeling van energiezuinigheid aan lagere overdrachtsbelasting, renteaftrek, eigen woningforfait of OZB. Facilitering van investeringen in energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Goedkoper lenen en belonen van groen beleggen. Teruglevering van duurzame energie aan het publieke net met interessante tarieven. Ook voor kleinschalige opwekking van duurzame energie.

Gasbel

Binnen Europa is Nederland met duurzame energie achterop geraakt. Gevolg van het gemak van onze gasbel in combinatie met zwalkend overheidsbeleid. Geen consistent beleid en teveel nadruk op kortlopende subsidieregelingen. Hoe het wel kan in de woningbouw? Een mooie illustratie vormen duurzame systemen als zonnepanelen of gasabsorptiewarmtepompen. Door standaardisatie, slimmer inkopen en produceren daalden kosten fors. Inmiddels rendabel zonder subsidies [pdf|455Kb]. Een andere illustratie. Bij nieuwbouw geldt het systeem van de energieprestatie, zoals geregeld in het Bouwbesluit. Een krachtig en algemeen geaccepteerd middel. Vanaf introductie midden jaren negentig leidt het bestendige instrument nieuwbouw in een kwart eeuw naar energieneutraal in 2020.

Markttoetreding

Energielabels voor bestaande woningen vormen een andere geslaagde illustratie. Inmiddels ligt de verkoopprijs van groen gelabelde woningen 3% boven die van rood gelabelde woningen [pdf|363Kb]. Huurders ‚Äďzeker in krimpgebieden- wijzen energieverspillende woningen af. Daarbij bepaalt het energielabel mede de sociale huurprijs. Woningcorporaties ontwikkelden forse energiebesparingsprogramma‚Äôs met energielabels als maatstaf. De toeleverende industrie zoekt naarstig naar producten en concepten. Met als beloning markttoetreding ‚Äėop de vleugels‚Äô van de energieprestatie- en labelsystematiek.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Kosten| Reacties uitgeschakeld voor Geen subisidies maar consistent energiebeleid

Je kunt niet meer reageren!