Bestaande Woning Bouw


gewijzigd WWS stimulans energiebesparing

25 maart, 2011 | door Dyon Noy

Maart 2011 liep het vertrouwen in leveringszekerheid van fossiele brandstoffen en kernenergie een flinke deuk op. Als bij toeval stemde op 8 maart jongstleden de Tweede Kamer na een fikse discussie in met wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Vanaf 1 juli 2011 telt het energielabel mee bij bepaling van de huurprijs. Mits uiteraard de Eerste Kamer op tijd instemt. Ondanks instemming van zowel Aedes als Woonbond was er anderhalf jaar vertraging. Daarom tot eind 2013 een aantal overgangsmaatregelen. In sommige gevallen tijdelijk de oude berekeningswijze. In andere gevallen alleen huurbevriezing en nog geen huurverlaging. Vanaf 1 januari 2014 geldt generiek de gewijzigde woningwaardering. Een groen label levert een forse bonus in de vorm van extra woningwaarderingspunten op. Een rood label kan door het geringe puntenaantal huurbevriezing of huurverlaging tot gevolg hebben. Consequenties voor woningcorporaties?

Gevolgen

Huurbevriezing of huurverlaging door rode labels is eerder een bedreiging voor commerci√ęle verhuur. In de sociale sector ligt de huurprijs meestal ver onder de maximaal redelijke huurprijs. Daarnaast zijn veel veel corporaties al erg actief met energiebesparing. Dus speelt hier eerder de vraag naar benutting van kansen met groene labels. Voorlopig gaat het vooral om dekking middels extra huurbaten voor investeringen in energiebesparing. Niet zozeer bij zittende huurders. Zij oordelen of woonlasten per saldo niet stijgen. Ofwel als de energiebesparing maar hoger is dan de huurverhoging. Anders ligt het bij mutaties. Vaak bepalen corporaties de nieuwe huur als percentage van de maximaal redelijke huurprijs. Groene labels leveren dan een beduidend hogere huur op. Uiteraard voor zover toelaatbaar gezien de lokale woningmarkt en de huurtoeslaggrens (zie Scenario’s voor huurverhoging bij energiebesparing) [pdf|132Kb].

Innovatie

Door de vertraagde invoering hebben veel corporaties al langer zicht op de systeemwijziging. Geen wolkje aan de horizon? Zeker zijn er gevolgen voor de beheerpraktijk. Door koppeling met de huurprijs gaan woonconsumenten het energielabel kritischer beoordelen. Tegelijk hebben corporaties alle belang om energetische verbeteringen consequent in nieuwe energielabels te vertalen. Daarnaast dient de overheid te starten met handhavingsbeleid. Ten slotte is de bepalingsmethode van energielabels op onderdelen nog relatief grof. Zeker als het gaat om geavanceerde installaties. Ook de verschillende bepalingsmethoden van energetische kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw vormen een knelpunt. Afstemming en integratie laten te lang op zich wachten. Gevaar blijft dat handige rekenresultaten tot doel verworden. Terwijl het stimuleren van innovatie, energiebesparing en duurzaamheid centraal hoort te staan.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor gewijzigd WWS stimulans energiebesparing

Je kunt niet meer reageren!