Bestaande Woning Bouw


Grijze golf wordt honkvaste wolf?

1 juli, 2008 | door Dyon Noy

‚ÄėOuderen willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk blijven wonen. Woningcorporaties zullen op deze maatschappelijke taak worden aangesproken.‚Äô Het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie spoort de corporatiesector aan om de woningvoorraad af te stemmen op de wijzigingen in demografie.

Odiliastraat Uden

Thuis oud worden
De vergrijzing slaat de komende decennia hard toe. Het aantal ouderen -65 plussers- verdubbelt binnen afzienbare tijd van ruim twee tot vier miljoen. En ook de zogenaamde dubbele vergrijzing -80 plussers- stijgt exponentieel. De publiciteit beschouwt deze grijze golf vooral als een probleem en kostenvraagstuk. Minder werkenden moeten de kosten voor meer inactieve burgers opbrengen. Veel kosten voor aanpassing van de woonomgeving en het woningbezit komen op ons af. Van de ouderen woont trouwens nu maar 6% in een verzorgings- of verpleeghuis en van de 80 plussers slechts 18%. Ouderen wonen relatief vaak in een sociale huurwoning. Kopen was enkele decennia geleden minder gebruikelijk dan nu. De financi√ęle polsstok was er niet naar. Tegelijk valt op dat de verhuisbereidheid met het stijgen der jaren afneemt. Mensen willen oud worden in hun vertrouwde omgeving.

Leiden

Honkvaste wolf
Is de verhuizing van een huurder naar een verzorgings- of verpleeghuis een nederlaag voor een corporatie? Er is namelijk geen sprake van vrije keus voor de oudere. Was dit te voorkomen geweest? Hoe het bestaande vastgoed af te stemmen op behoeften en wensen van ouderen? Bezieling en inspiratie zijn onontbeerlijk. De uitdaging is om ouderen hun vertrouwde plek niet te ontzeggen. Hun eigen honk en met blijvende regie over het eigen leven. Niet afhankelijk en kwetsbaar, maar gerespecteerd en zelfstandig. Maak van de grijze golf een honkvaste wolf!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Doelgroep, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “Grijze golf wordt honkvaste wolf?”

  1. Reactie door: pills 2 februari, 2016 om 16:05

    Hello!