Bestaande Woning Bouw


HALVE WAARHEDEN

8 december, 2008 | door Louis Hiddes

De discussie over de doelstellingen die wij uiteindelijk moeten bereiken om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstof, wordt breed gevoerd en verschilt per dag. Niet alleen onder invloed van de stijgend olieprijzen, ook de beurskoersen spelen daarbij een rol. In kranten, vakbladen en andere geschriften berichten meerdere vakgenoten vanuit de ontwikkeling- en bouwwereld en de mensen aan de zijlijn over wat er uiteindelijk zou moeten gebeuren, of niet moet gebeuren.
boortoren op Ameland, foto Johan Krol, Natuurcentrum Ameland
Als regelmatig bezoeker van congressen merk ik dat de Rijksdoelstellingen per congres veranderen. En de Nederlandse gasvoorraden zijn volgens de ene spreker binnen 20 jaar op en volgens een andere spreker over 30 tot 40 jaar. Eén ding weten wij zeker: binnen afzienbare tijd is het gewoon op. Geplaatst in een tijdsperspectief moeten we concluderen dat we nog maar weinig hebben. Dus moeten we zuinig zijn en niet afhankelijk willen zijn van derden.

In dit perspectief heeft de markt in de branchevertegenwoordiging van Neprom, NVB en Bouwend Nederland afspraken gemaakt met het Rijk: het lente akkoord. Binnen 24 uur na het verschijnen ervan waren de eerste commentaren al binnen, soms ongenuanceerd. Als je terugkijkt, moet je constateren dat nog maar een jaar geleden diverse partijen rollenbollend over straat gingen. Ieder gebruikte zijn eigen waarheid, of misschien halve waarheid. Nu is er een akkoord tussen marktsector en Rijksoverheid. Een verstrekkend akkoord. En wat je hebt, word je niet meer afgenomen.

Vraag het in je directe omgeving en iedereen heeft wel een reactie. Is het compleet en is het eenvoudig? Nee. En we zijn er natuurlijk nog niet. Het akkoord moet zich in de tijd nog verder ontwikkelen. Hier liggen ook kansen voor de innovatieve handelaren die de Nederlanders toch zijn. Wij hebben dan ook niets aan achterhoedegevechten, we hebben belang bij hele waarheden en vooruitkijken.

Er is niet één oplossing. Ik kijk naar de schrijvende pers en schrijvende vakgenoten en zie dat wij niet vanuit één positief perspectief, hele waarheden schrijven over hoe wij zaken kunnen bereiken. Niet zelden blijven we steken in algemeenheden. Deze algemeenheden storen het meest en bepalen of je doorleest of niet. Vertel gewoon wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn, wat je bereikt hebt of niet. Niemand zal je er op aankijken, zeker niet in het perspectief dat je iets hebt willen bereiken.

In lezingen kan ik ook ongenuanceerd zijn, gewoon om een reactie uit de zaal te krijgen. Schrijven is iets anders. Je moet de lezer iets vertellen en hem prikkelen met het onderwerp in zijn dagelijkse praktijk iets te doen. Halve waarden beschouw ik als een leugen.

Wees gewoon positief.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor HALVE WAARHEDEN

Je kunt niet meer reageren!