Bestaande Woning Bouw
Harm Valk

Harm ValkHarm Valk werkt sinds medio 1997 bij Adviesburo Nieman.
Als senior-adviseur energie en duurzaamheid is hij betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, veelal op het snijpunt van de bouw- en installatietechniek. De bestaande bouw loopt als een rode draad door zijn loopbaan die begon bij een woningcorporatie in Rotterdam.

In zijn advieswerk probeert hij ‘kwaliteit’ en ‘integraliteit’ centraal te stellen. Dat betekent ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken en om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen. Daarbij altijd een open oog voor het realiteitsgehalte.

Harm Valk publiceert regelmatig over actuele bouwkundige onderwerpen en verzorgt lezingen en cursussen.
h.valk@nieman.nl