Bestaande Woning Bouw


Herhaling biedt ruimte voor duurzame oplossingen

28 mei, 2015 | door Haico van Nunen

Vorige week hebben we een bijdrage geleverd aan een duurzaamheidscongres in Slovenie (1). Het centrale thema was renovatie en duurzaamheid en de vraag was om de Poorters van Montfoort (2) vanuit die invalshoek te presenteren. Nu zijn het project en de toegepaste Active House visie (3) op zichzelf al heel interessant, maar als je het hebt over de mogelijkheden voor duurzaamheid dan wil je verder kunnen kijken dan één project. Mijn presentatie stond dan ook in het teken van de herhaalbaarheid van de opgave.


Naar project overschrijdende oplossingen
In de bouw wordt vaak per project opnieuw begonnen met het maken van een plan. Natuurlijk hebben we kennis en ervaring en beginnen we nooit helemaal op nul, maar echt het toepassen ven een bewezen oplossing doen we nog niet veel. Liever vinden we het wiel steeds opnieuw uit. In de nieuwbouw zie je wel die herhaling opkomen door de diverse concepten. Bij renovatie blijft dit nogal onderbelicht. Toch is het ook daar mogelijk. Aan de hand van twee voorbeelden wordt dit getoond. Het eerste voorbeeld is Active House, het tweede voorbeeld is gebaseerd op componentdenken.

Active House, de herhaling van een type
De 10 woningen in Montfoort die zijn aangepast volgens de principes van Active House zijn gebouwd in de jaren 70. Het is een veelvoorkomend type in Nederland, met een groot hellend dak met betonpannen, aan de voorzijde, dat doorloopt tot aan de straat. Het betrof een project waar de lat hoog is gelegd. Nu de woningen gereed zijn, kan dit een startpunt voor herhaling vormen. Het is een kenmerkend type dat vaker voorkomt in Nederland. Als je kijkt naar de foto’s kun je vast een complex in de buurt aanwijzen waar soortgelijke woningen staan. Maar zo zijn er meer woningentypen die herhaald zijn, en waar je dus een herhaalbare oplossing toe kunt passen. En daarbij gaat het er niet om alle woningen in Nederland er hetzelfde uit te laten zien, maar wel de oplossingsprincipes opnieuw toe te passen, om op die manier beter en goedkoper te kunnen werken.


Component denken
Zoals al gezegd is de herhaalbaarheid op woningniveau niet altijd zichtbaar. In Montfoort betreft het een type dat echt herkenbaar is. Voor een gemiddelde doorzonwoning ligt dat anders, daar zijn toch al snel meer verschillen in waar te nemen. Maar dat verandert als je naar onderdelen van een gebouw gaat kijken. De afgelopen tijd zijn er diverse artikelen gepubliceerd die ingaan op componentdenken (4).
Door een woning op te delen in componenten blijkt opeens de herhaling groter te zijn dan je denkt. De basisgedachte is dat een component de drager wordt voor woningverbeteringen. Een woning wordt daarmee opgedeeld in componenten (bijvoorbeeld een dak, een gevel of de installatie) waarbij een specifiek component op meerdere woningen voor kan komen. De herhaalbaarheid wordt dan enkel gezocht op een component, bijvoorbeeld het dak.

Herhaalbaarheid
De boodschap van de presentatie was dan ook: ga op zoek naar de herhaling. Er zit natuurlijk een verschil in de woningmarkt tussen Nederland en Sloveni√ę. Maar ook daar zitten herhalingen, gebaseerd op bouw- en wooncultuur, materiaalgebruik of tijdsgeest. Als je in staat bent om de herhaling in een opgave te zien, wordt opeens de markt veel groter, en wordt het interessant om tot innovatie over te gaan. En duurzame innovatie zou dan een vanzelfsprekendheid moeten zijn.

De presentatie is hier te downloaden. Ook een uitgebreider artikel kan hier gedownload worden. Beiden in het Engels.

Bronnen/verwijzingen

(1) Op 21 mei 2015 werd deze presentatie gehouden tijdens een congres georganiseerd door de Green Building Council Slovenia. Over de hele wereld zijn meer dan honderd Green Building Councils (GBC). Het is een netwerk van landelijk opererende non-profit instellingen die daarmee duurzaamheid doelstellingen per land verder willen uitdragen.
(2) Project Poorters Montfoort
(3) Active house
(4) Componentdenken

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Componenten, Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Herhaling biedt ruimte voor duurzame oplossingen

Je kunt niet meer reageren!